OFERTA HANDLOWA

powrót do kategorii produktów
 
AA - Znaki Ewakuacyjne
AB - Znaki Ewakuacyjne
AC - Znaki Ewakuacyjne - Uzupełniające
BA - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej
BB - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej
BC - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej Uzupeł.
CA - Nalepki na gaśnice
CB - Nalepki uzupełniające na gaśnice
DA - Tabliczki telefonów alarmowych
DB - Instrukcje przeciwpożarowe
DC - Wykaz oznakowań ewakuacyjnych
EA - Taśmy odgradzające ostrzegawcze
EB - Taśmy fotoluminescencyjne
GA - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu
GB - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu uzupełniające
GC - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu z opisem
GD - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze
GE - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze uzupełniające
GF - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze z opisem
GG - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne
GH - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające
GI - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające z opisem
GJ - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu
GK - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu uzupełniające
GL - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu z opisem
HA - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze pionowe
HB - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze poziome
HC - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu pionowe
HD - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu poziome
HE - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu pionowe
HF - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu poziome
HG - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne pionowe
HH - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne poziome
IA - Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP); sanitarne HACCP; BHP, oraz różne inne
JA - Oznakowanie dla rurociągów
JB - Tabliczki orientacyjne dla wodociągów
JC - Tabliczki orientacyjne dla gazociągów
JD - Tablice dla gazownictwa
KA - Znaki ostrzegawcze promieniowania jonizującego
KB - Znaki ostrzegawcze promieniowania laserowego
KC - Znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego
LA - Oznakowanie substancji chemicznych
LB -Oznakowanie substancji chemicznych - z opisem
LC - Wybrane przykłady oznakowań subst. chemicznych
LD - Oznakowanie wyrobów zawierających azbest
LE - Skażenie biologiczne
MA - Nalepki przesyłkowe ADR, RID
MB - Nalepki ostrzegawcze ADR
NA - Klęski żywiołowe - Znaki
NB - Tablice stref zagrożenia wybuchem
NC - Tablice różne - zagrożenia
ND - Tablice różne - Niebezpieczeństwa
NE - Tablice różne - Tytoń, Alkohol
NF - Tablice różne - Wojsko
OA - Tablice budowlane
OB - Tablice informacyjne - Las
OE - Tablice informacyjne - Ekologia
OH - Tablice informacyjne - Kąpieliska
PA - Tablice różne
PB - Tablice różne - Informacyjne
RA - Piktogramy ogólne
RB - Piktogramy ogólne z opisem
RC - Piktogramy sportowe
RD - Piktogramy sportowe z opisem
RE - Piktogramy medyczne
RF - Piktogramy medyczne z opisem
SA - Znaki na drogach wewnętrznych - Osiedla, Zakłady pracy
SB - Stacje benzynowe
SC - Nalepki samochodowe
SF - Znaki drogowe - ostrzegawcze, zakazu; nakazu
SD - Znaki do pociągów
TA - Zabezpieczenie obiektów
TC - Zawieszki informacyjne
UA - Herby, Godła
Instrukcje pierwszej pomocy (plansze obrazowe, graficzne)
Stojak Uwaga mokra (śliska) podłoga TOP ART
O firmie | Klienci | Kontakt | Cenniki
Witamy na stronach internetowych firmy NOPEX - dziedziny BHP i PPOŻ

Instrukcje przeciwpożarowe (Objaśnienia symboli na dole strony)

 

Kod tablicy Nazwa instrukcji Zdjęcie / Rozmiar / podłoże
DB 001 Instrukcja ogólna przeciwpożarowa

DN / pn
DB 002 General Fire - protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa (wersja angielska) DN / pn
DB 003 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru DN / pn
DB 004 Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych DN / pn
DB 005 Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych DN / pn
DB 006 Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych DN / pn
DB 007 Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych DN / pn
DB 008 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych DN / pn
DB 009 Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo DN / pn
DB 010 Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi DN / pn
DB 011 Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem DN / pn
DB 012 Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu samochodowego DN / pn
DB 013 Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni DN / pn
DB 014 Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych DN / pn
DB 015 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia DN / pn
DB 016 Instrukcja przeciwpożarowa - profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników DN / pn
DB 017 Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszk. wielorodzinnych DN / pn
DB 018 Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych DN / pn
DB 019 Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych DN / pn
DB 020 Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego DN / pn
DB 021 Instrukcja postępowania na wypadek katastrofy budowlanej DN / pn
DB 022 Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych DN / pn
DB 023 Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka, itp. DN / pn
DB 024 Tablica sygnałów alarmowych obrony cywilnej kraju

EK / pn
DB 025 Instrukcja przeciwpożarowa w magazynach zagrożonych wybuchem

DN / pn
DB 026 Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla magazynu

DN / pn
DB 027 Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych DN / pn
DB 028 Instrukcja przeciwpożarowa na budowie DN / pn
DB 029 Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw gazu płynnego

DN / pn
DB 030 Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów DN / pn
DB 031 Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń hotelowych DN / pn
DB 050 Instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym

DN / cn

Legenda:

 

DN - 24,5 x 35 cm

 

p - płyta sztywna

 

f - folia (naklejka)

 

n - nieświecący

 

Ceny netto jednostkowe:

 

IA DN/pn - 9,90 pln

 

IA DN/cn - 9,90 pln

EK/pn - 36 pln

IP - 35 pln

 

Podane ceny netto.

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23 %.

 

Zamówienia prosimy przesyłać faxem lub emailem

 

Copyright by Nopex 2002-2017. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. Ta strona wykorzystuje tzw. ciasteczka - polityka cookies - szczegóły w dziale polityka prywatnośœci
KONTAKT

Nopex
ul. Rzeszowska 30
38-400 Krosno

Dział handlowy:

tel/fax. 13 4324686
tel/fax. 13 4365225

E-mail:

biuro@nopex.com.pl

Website:

www.nopex.com.pl

 

NIP: 684-127-38-34