OFERTA HANDLOWA

powrót do kategorii produktów
 
AA - Znaki Ewakuacyjne
AB - Znaki Ewakuacyjne - Techniczne środki przeciwpożarowe
AC - Znaki Ewakuacyjne - Uzupełniające
BA - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej
BB - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Techniczne środki przeciwpożarowe
BC - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Uzupełniające
BD - Sygnalizatory ratunkowe
CA - Nalepki na gaśnice
CB - Nalepki uzupełniające na gaśnice
DA - Tabliczki telefonów alarmowych
DB - Instrukcje przeciwpożarowe
DC - Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ochrony ppoż. wraz z
DD - Plany ewakuacyjne
EA - Taśmy odgradzające oraz samoprzylepne z folii PE
EB - Taśmy fotoluminescencyjne
FA - Statki morskie - Znaki Ochrony przeciwpożarowej (Świecące SL/2)
FB - Statki morskie - Znaki ewakuacyjne
FC - Statki morskie - Znaki nakazu
FD - Statki morskie - Instrukcje
FI - Statki morskie - Znaki Ochrony przeciwpożarowej
GA - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu
GB - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu uzupełniające
GC - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu z opisem
GD - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze
GE - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze uzupełniające
GF - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze z opisem
GG - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne
GH - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające
GI - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające z opisem
GJ - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu
GK - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu uzupełniające
GL - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu z opisem
HA - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze pionowe
HB - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze poziome
HC - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu pionowe
HD - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu poziome
HE - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu pionowe
HF - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu poziome
HG - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne pionowe
HH - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne poziome
IA - Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP); sanitarne HACCP; BHP, oraz różne inne
JA - Oznakowanie dla rurociągów
JB - Tabliczki orientacyjne dla wodociągów
JC - Tabliczki orientacyjne dla gazociągów
JD - Tablice dla gazownictwa
KA - Znaki ostrzegawcze promieniowania jonizującego
KB - Znaki ostrzegawcze promieniowania laserowego
KC - Znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego
LA - Oznakowanie substancji chemicznych
LB -Oznakowanie substancji chemicznych - z opisem
LC - Wybrane przykłady użycia oznakowań substancji chemicznych
LD - Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest
LE - Skażenie biologiczne
LF - Substancje chemiczne CLP
MA - Nalepki przesyłkowe ADR, RID
MB - Nalepki ostrzegawcze ADR
NA - Klęski żywiołowe - Znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu
NB - Tablice stref zagrożenia wybuchem
NC - Tablice różne - zagrożenia
ND - Tablice różne - Niebezpieczeństwa
NE - Tablice różne - Tytoń, Alkohol
NF - Tablice różne - Wojsko
OA - Tablice budowlane
OB - Tablice informacyjne - Las
OE - Tablice informacyjne - Ekologia
OH - Tablice informacyjne - Kąpieliska
PA - Tablice różne
PB - Tablice różne - Informacyjne
RA - Piktogramy ogólne
RB - Piktogramy ogólne z opisem
RC - Piktogramy sportowe
RD - Piktogramy sportowe z opisem
RE - Piktogramy medyczne
RF - Piktogramy medyczne z opisem
SA - Znaki na drogach wewnętrznych - Osiedla, Zakłady pracy
SB - Stacje benzynowe
SC - Nalepki samochodowe
SF - Znaki drogowe - ostrzegawcze, zakazu; nakazu
SD - Znaki do pociągów
TA - Zabezpieczenie obiektów
TC - Zawieszki informacyjne
UA - Herby, Godła
Instrukcje pierwszej pomocy (plansze obrazowe, graficzne)
Stojak Uwaga mokra (śliska) podłoga TOP ART
 O NAS | Klienci | Kontakt |
 | Cenniki
 
Witamy na stronach internetowych firmy NOPEX

 

Oferujemy w stałej sprzedaży instrukcje BHP na poszczególne stanowiska pracy:

Kod tablicyNazwa instrukcjiFormat / podłoże

instrukcje ogólne

DN / pn

IA A01Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników
IA A02Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
IA A03Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach
IA A04Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym
IA A05Ogólne przepisy BHP przy maszynach produkcyjnych
IA A06Instrukcja BHP dla odlewni
IA A07Instrukcja ratowania i reanimowania topielców
IA A08Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
IA A09Instrukcja obsługi apteczki
IA A10Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
IA A11 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 

obróbka metali

IA B01Instrukcja BHP przy szlifierkachDN / pn
IA B02Instrukcja bezpiecznej obsługi nożyc mechanicznych do blach
IA B03Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki
IA B04Instrukcja bezpiecznej obsługi tokarek do metali
IA B05Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi frezarek do mebli
IA B06Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
IA B07Instrukcja BHP użytkowania elektrycznego przecinarek lin drucianych
IA B08Instrukcja BHP eksploatacji i remontów pras mimośrodkowych
IA B09Instrukcja BHP eksploatacji wiertarki stołowej
IA B10Instrukcja BHP eksploatacji szlifierki do płaszczyzn
IA B11Instrukcja BHP eksploatacji nożyc gilotynowych
IA B12Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki ściernicowej
IA B13Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
IA B14Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do metali
IA B15Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich
IA B16Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi strugarek do metali
IA B17Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej
IA B18Instrukcja BHP przy obsłudze uniwersalnej szlifierki do ostrzenia narzędzi
IA B19Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
IA B22Instrukcja ogólna obsługi zgrzewarki punktowej i liniowej do metali
IA B23Instrukcja BHP przy obsłudze wycinarki walcowej
IA B24Instrukcja BHP przy obsłudze prasy mechanicznej - krawędziowej
IA B25Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
IA B26Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki do metali

spawanie

IA C01Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowymDN / pn
IA C02Instrukcja bezpiecznej obsługi przy spawaniu łukiem elektrycznym
IA C03Instrukcja BHP przy cięciu plazmowym
IA C04Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
IA C05Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych
IA C06Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
IA C07Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
IA C08Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych na budowie
IA C09 Ogólna instrukcja BHP przy pracach spawalniczych 

czyszczenie powierzchni

IA D01Instrukcja BHP dla oczyszczarki bębnowej OB 750ADN / pn
IA D02Instrukcja BHP przy oczyszczaniu elementów metalowych za pomocą piasku, żużla lub śrutu

chemia i tworzywa sztuczne

IA E01Instrukcja - przepisy BHP przy pracy z kwasamiDN / pn
IA E02Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego do uzdatniania wody
IA E03Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
IA E04Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem
IA E05Instrukcja ogólna BHP w laboratorium
IA E06Instrukcja eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych

obróbka drewna

IA F01Instrukcja BHP w warsztatach stolarskichDN / pn
IA F02Instrukcja bezpiecznej obsługi piły tarczowej
IA F03Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej
IA F04Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
IA F05Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki-wyrównarki do drewna
IA F06Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do drewna (dolnowrzecionowej)
IA F07Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki ramowej wielopiłowej
IA F08Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki - felcarki do drewna
IA F09Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej
IA F010Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
IA F011Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej formatówki
IA F012Instrukcja BHP przy składowaniu materiałów z drewna
IA F013Instrukcja BHP frezarki górnowrzecionowej do drewna
IA F014Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ciesielskich
IA F015Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki-ostrzarki do noży
IA F016Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki tarczowej
IA F017Instrukcja oklejarki do wąskich płaszczyzn

transport

IA G01Instrukcja obsługi wciągników elektrycznychDN / pn
IA G02Instrukcja BHP obsługi dźwignika
IA G03Instrukcja BHP przy obsłudze wózka widłowego - sztaplarki
IA G04Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
IA G05Instrukcja BHP dla konserwatora urządzeń dźwignicowych z wyłączeniem dźwigów towarowych i osobowych
IA G06Instrukcja BHP na stanowisku operatora dźwignicy
IA G07Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy
IA G08Instrukcja BHP na stanowisku hakowego
IA G09Instrukcja BHP na stanowisku linowego-hakowego przy zawieszaniu prefabrykatów budowlanych
IA G010Instrukcja ogólna ręcznego przewożenia towarów
IA G011Instrukcja BHP przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-benzyna)
IA G012Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-paliwo do silników diesla, olej gazowy i opałowy)
IA G013 Instrukcja BHP przy ręcznym przenoszeniu towarów 

magazynowanie

IA H01Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia DN / pn
IA H02Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
IA H03Instrukcja BHP składowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych oraz obchodzenia się z nimi
IA H04Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania

warsztaty samochodowe

IA I01Instrukcja BHP przy obsłudze ładowania baterii akumulatorówDN / pn
IA I02Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół
IA I03Instrukcja BHP przy obsłudze podnośnika samochodowego hydraulicznego
IA I04Instrukcja BHP przy demontażu i montażu opon
IA I05Instrukcja BHP dla warsztatów samochodowych
IA IE07Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym

roboty budowlane

IA J01Instrukcja BHP przy tynkowaniu mechanicznym i obsłudze agregatu tynkarskiegoDN / pn
IA J02Instrukcja BHP przy wnoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych
IA J03Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza
IA J04Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich
IA J05Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego
IA J06Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
IA J07Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
IA J08Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych
IA J09Instrukcja BHP przy pracach posadzkarskich
IA J10Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie
IA J11Instrukcja BHP przy wykonywaniu instalacji sanitarnych
IA J12Instrukcja BHP przy robotach budowlanych w okresie zimy
IA J13Instrukcja BHP przy montażu elementów wielkowymiarowych
IA J14Instrukcja BHP przy obsłudze mechanicznego sprzętu budowlanego
IA J15Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych
IA J16Instrukcja BHP przy pracach na drabinach
IA J17Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 500 litrowej
IA J18Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki budowlanej
IA JA10Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
IA JF14Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ciesielskich
IA JT09Instrukcja BHP przy robotach szklarskich

roboty instalacyjne elektryczne

IA K01Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1 kVDN / pn
IA K02Instrukcja BHP na stanowisku elektryka konserwatora do 1 kV
IA K03Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem
IA K04Instrukcja ogólna BHP przy eksploatacji stacji energetycznej, nie wymagającej stałej obsługi
IA K05Instrukcja ogólna BHP stacji transformatorowej 15/0,4kV
IA K06Instrukcja ogólna zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i C.O. i GAZ

IA L01Instrukcja obsługi kotła c.o. podczas pracyDN / pn
IA L02Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych
IA L03Instrukcja BHP postępowania w razie awarii instalacji gazowej budynku
IA L04Instrukcja BHP w kotłowniach olejowo-gazowych
IA L05Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i C.O.
IA L06Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami

roboty instalacyjne powietrzne

IA M01Instrukcja w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznychDN / pn
IA M02Instrukcja eksploatacji i BHP dla urządzenia odpylającego UO-50
IA M03Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń wentylacyjnych i odpylających

HACCP piekarnie, młyny

IA N01Instrukcja BHP przy obsłudze miesiarki do ciastaDN / pn
IA N02Instrukcja BHP przy obsłudze pieca piekarniczego
IA N03Instrukcja BHP przy obsłudze przesiewacza dla młynów, piekarni, cukierni
IA N04Instrukcja BHP przy obsłudze dozownika do mąki
IA N05Instrukcja BHP przy obsłudze dzielarki chlebowej
IA N06Instrukcja BHP przy obsłudze rogalikarki
IA N07Instrukcja BHP w pomieszczeniach piekarni
IA N08Instrukcja BHP przy obsłudze wydłużarki do bagietek
IA N09Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznych pieców piekarniczych
IA N010Instrukcja BHP przy obsłudze wałkowarki do ciasta
IA N011Instrukcja BHP przy obsłudze wywrotnicy podnoszącej wózki z ciastem

SPOZYWKA, HACCP

IA O01Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnikaDN / pn
IA O02Instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej
IA O03Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego elektrycznego
IA O04Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego gazowego
IA O05Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń
IA O06Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
IA O07Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowo-parowego
IA O08Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowego
IA O09Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego parowego
IA O010Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów warzelnych
IA O011Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych
IA O012Instrukcja BHP przy obsłudze bemara
IA O013Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów handl.
IA O014Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni mikrofalowej
IA O015Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza - grilla gazowego
IA O016Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do pieczywa
IA O017Instrukcja BHP przy obsłudze obieraczki do ziemniaków
IA O018Instrukcja BHP przy obsłudze pieca (trzonu) kuchennego
IA O019Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
IA O020Instrukcja BHP przy obsłudze kociołków przechylnych
IA O021Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej
IA O022Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego
IA O023Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznego podgrzewacza wody
IA O024Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej krajalnicy żywności
IA O025Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mielenia mięsa - Wilk
IA O026Instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych
IA O027Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w przemyśle spożywczym
IA O028Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w ubojni i masarni
IA O029Instrukcja BHP przy obsłudze elektrodowego oszałamiacza trzody
IA O030Instrukcja BHP w zakładach spożywczych
IA O031Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach małej gastronomii
IA O032Ogólna instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w zakładach produkcji spożywczej
IA O033Instrukcja sanitarna w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych
IA O034Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym
IA O035Instrukcja BHP przy obsłudze nadziewarki pneumatycznej
IA O036Instrukcja BHP przy obsłudze ekspresu do kawy
IA O037Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj
IA O038Instrukcja BHP przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
IA O039Regulamin bezpieczeństwa i porządku domowego

poligrafia

IA P01Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowejDN / pn
IA P02Instrukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
IA P03Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny sztanc tygiel

przemysł odzieżowy

IA Q01Ogólna instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalniDN / pn
IA Q02Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
IA Q03Instrukcja BHP podczas prasowania żelazkiem
IA Q04Instrukcja BHP w pralniach i farbarniach
IA QT13Instrukcja BHP przy obsłudze magla elektrycznego

biuro

IA R01Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarkąDN / pn
IA R02Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
IA R03Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów
IA R04Ogólna instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
IA R05Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do oprawy dokumentów

szkoły i placówki publiczne

IA S01Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznychDN / pn
IA S02Instrukcja ogólna BHP w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz stan. prakt. nauki zawodu w szkołach i placówkach publ.
IA S03Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć z wychowania fizycznego, sportu i turystyki w szkołach i placówkach publicznych
IA S04Zakaz wnoszenia ... na terenie szkół i internatów

inne

IA T01Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymiDN / cn
IA T02Instrukcja BHP dla splataczy lin
IA T03Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń
IA T04Instrukcja BHP dla listonoszy
IA T05Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych na składach odbioru buraków cukrowych
IA T06Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej
IA T07Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy proszkowej
IA T08Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE-2xW do gaszenia sprzętu elektr. i elektronicznego
IA T09Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
IA T010Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
IA T011Instrukcja BHP przy obsłudze zszywacza pneumatycznego
IA T012Instrukcja BHP przy obsłudze solarium
IA T013Instrukcja BHP przy obsłudze magla elektrycznego
IA T014Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium
IA T015Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rak
IA T016Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej
IA T017Skrócona instrukcja obsługi, konserwacji i BHP urządzeń oraz instalacji chłodniczych w zakładzie
IA T018Regulamin korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych
IA T019Regulamin korzystania z placów zabaw dla przedszkoli
IA T020Regulamin korzystania z boisk szkolnych i terenów zielonych

wyciągi z przepisów

IA U01Wykaz prac zabronionych młodocianymEK / cn
IA U02Wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobietDN / cn
IA U03Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowychDN / cn
IA U04Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego młodocianychEK / cn

instrukcje różne

IA V01Terminy zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowychDN / cn
IA V02Warunki sprzedaży konsumenckiej. Wyciąg z ustawy z dn. 27.07.2002 Dz. U. nr 141 poz. 1176
IA V03Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
IA V04Instrukcja postępowania w przypadku napadu rabunkowego
IA V05Ogólna instrukcja o zasobach archiwalnych i postępowaniu z materiałami archiwalnymi

rolnictwo

IA W01Instrukcja BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskichDN / cn
IA W02Instrukcja BHP w pomieszczeniach inwentarskich
IA W03Instrukcja BHP przy domowym uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
IA W04Instrukcja BHP przy obsłudze rozdrabniacza ubijakowego
IA W05Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
IA W06Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin i nawozów
IA W07Instrukcja BHP przy magazynowaniu zboża w spichrzach
IA W08Instrukcja BHP przy obsłudze zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych
IA W09Instrukcja BHP przy obsłudze mieszalnika do pasz
IA W010Instrukcja BHP przy obsłudze ciągnika i maszyn rolniczych
IA W011Instrukcja BHP przy obsłudze śrutownika
IA W012Instrukcja BHP przy transporcie rolniczym
IA W013Instrukcja BHP w zakładach produkcji koncentratów spożywczych
IA W014Instrukcja BHP przy obsłudze schładzarki zbiornikowej do mleka
IA W015Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji schładzarki do mleka
IA W016Instrukcja BHP przy dojarki do mleka
IA W017Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji dojarki do mleka
IA W018Instrukcja BHP przy magazynowaniu paliw i smarów w rolnictwie
IA W019Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych w gospodarstwie rolnym
IA W020Instrukcja BHP przy obsłudze wozu asenizacyjnego
IA W021Instrukcja BHP przy obsłudze zawieszonej przetrząsaczo-zgrabiarki
IA W022Instrukcja BHP przy obsłudze sieczkarni
IA W023Instrukcja BHP przy zakładaniu i konserwacji zieleni i terenów zielonych
IA W024Instrukcja BHP przy obsłudze pompy ślimakowej do usuwania odchodów
IA W025Instrukcja BHP przy obsłudze szufli mechanicznej do usuwania odchodów
IA W026Wykaz prac niebnezpiecznych, których nie należy powieżać dziecionm do lat 15

służba zdrowia

IA X01Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawuDN / pn
IA X02Instrukcja BHP przy obsłudze lasera
IA X03Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu do światłoterapii Bioptron
IA X04Instrukcja BHP w zakresie elektrolecznictwa
IA X05Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni
IA X06Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu typu diadynamik
IA X07Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu Ultroton D200 do leczenia ultradźwiękami
IA X08Instrukcja BHP przy stosowaniu promieniowania podczerwonego
IA X09Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia do masażu wirowego
IA X010Instrukcja BHP mycia i odkażania rąk w szpitalach i placówkach służby zdrowia
IA X011Instrukcja BHP dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego
IA X012Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi
INSTRUKCJE REALISTYCZNE
IB01Instrukcja udzielania Pierwszej PomocyDN / cn

EK / pn

IC / pn
IB02Pierwsza pomoc w nieszczęsliwych wypadkach
IB03Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym
IB04Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rąk
IB05Regulamin korzystania z placu zabaw

Legenda:

DN - 24,5 x 35 cm

CN - 24,5 x 35 cm (płyta sztywna cieńka 0,5 mm)

EK - 35 x 49 cm

IC - 70x100 cm

p - płyta sztywna 1 mm

c - cieńka płyta 0,5 mmm

n - nieświecący

Ceny instrukcji:

DN / pn - cena 9,90 zł netto + podatek VAT 23%

CN / pn - cena 9,90 zł netto + podatek VAT 23%

EK / pn -

IC/pn -

PODK - cena 35 zł netto + podatek VAT 23 %

PODK - instrukcje wykonywane na tekturze sztywnej lakierowanej

Średni czas realizacji:

Instrukcje IA: 2-5 dni

Cena instrukcji BHP IA o rozmiarze i podłożu DN/pn czyli 24,5x35 cm wynosi 9,90 zł netto + podatek VAT 23%.

Cena instrukcji BHP IA o rozmiarze i podłożu CN/pn czyli 24,5x35 cm wynosi 9,90 zł netto + podatek VAT 23%.

Zamówienia prosimy przesyłać faxem lub emailem

Copyright by Nopex 2002-2016. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. Ta strona wykorzystuje tzw. ciasteczka - polityka cookies - szczegóły w dziale polityka prywatnoœści
 
KONTAKT

Nopex
ul. Rzeszowska 30

38-400 Krosno

Dział handlowy:

tel/fax. 13 4324686
tel/fax. 13 4365225

W sprawach pilnych:
GSM. 604 151 922
GSM. 604 861 035

E-mail:

biuro@nopex.com.pl

Website:

www.nopex.com.pl

 

Sklep internetowy:

www.dankros.pl/sklep/

 

NIP: 684-127-38-34