OFERTA HANDLOWA

powrót do kategorii produktów

AA - Znaki Ewakuacyjne (świecące SL/2)
AB - Znaki Ewakuacyjne - Techniczne środki przeciwpożarowe
AC - Znaki Ewakuacyjne - Uzupełniające (świecące SL/2)
BA - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej (świecące SL/2 i nieświecące)
BB - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Techniczne środki przeciwpożarowe (świecące SL/2)
BC - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Uzupełniające (świecące SL/2 i nieświecące)
BD - Sygnalizatory ratunkowe - górnictwo, Ratown. Drogowe i Górskie
BE -Oznakowanie Biegłego Sądowego
CA - Nalepki na gaśnice
CB - Nalepki uzupełniające na gaśnice
DA - Tabliczki telefonów alarmowych
DB - Instrukcje przeciwpożarowe
DC - Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ochrony ppoż. wraz z ...
DD - Plany ewakuacyjne
EA - Taśmy odgradzające oraz samoprzylepne z folii PE
EB - Taśmy fotoluminescencyjne
FA - Statki morskie - Znaki Ochrony przeciwpożarowej (Świecące SL/2)
FB - Statki morskie - Znaki ewakuacyjne (Świecące SL/2)
FC - Statki morskie - Znaki nakazu
FD - Statki morskie - Instrukcje
FI - Statki morskie - Znaki Ochrony przeciwpożarowej
GA - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu
GB - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu uzupełniające
GC - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu z opisem
GD - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze
GE - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze uzupełniające
GF - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze z opisem
GG - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne
GH - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające
GI - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające z opisem
GJ - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu
GK - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu uzupełniające
GL - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu z opisem
HA - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze pionowe
HB - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze poziome
HC - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu pionowe
HD - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu poziome
HE - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu pionowe
HF - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu poziome
HG - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne pionowe
HH - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne poziome
IA - Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP); sanitarne HACCP; BHP, oraz różne inne
JA - Oznakowanie dla rurociągów
JB - Tabliczki orientacyjne dla wodociągów
JC - Tabliczki orientacyjne dla gazociągów
JD - Tablice dla gazownictwa
KA - Znaki ostrzegawcze promieniowania jonizującego
KB - Znaki ostrzegawcze promieniowania laserowego
KC - Znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego
LA - Oznakowanie substancji chemicznych
LB -Oznakowanie substancji chemicznych - z opisem
LC - Wybrane przykłady użycia oznakowań substancji chemicznych
LD - Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest
LE - Skażenie biologiczne
MA - Nalepki przesyłkowe ADR, RID
MB - Nalepki ostrzegawcze ADR
NA - Klęski żywiołowe - Znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu
NB - Tablice stref zagrożenia wybuchem
NC - Tablice różne - zagrożenia
ND - Tablice różne - Niebezpieczeństwa
NE - Tablice różne - Tytoń, Alkohol
NF - Tablice różne - Wojsko
OA - Tablice budowlane
OB - Tablice informacyjne - Las
OE - Tablice informacyjne - Ekologia
OH - Tablice informacyjne - Kąpieliska
PA - Tablice różne
PB - Tablice różne - Informacyjne
RA - Piktogramy ogólne
RB - Piktogramy ogólne z opisem
RC - Piktogramy sportowe
RD - Piktogramy sportowe z opisem
RE - Piktogramy medyczne
RF - Piktogramy medyczne z opisem
SA - Znaki na drogach wewnętrznych - Osiedla, Zakłady pracy
SB - Stacje benzynowe
SC - Nalepki samochodowe
SF - Znaki drogowe - ostrzegawcze, zakazu; nakazu
SD - Znaki do pociągów
TA - Zabezpieczenie obiektów
TC - Zawieszki informacyjne
UA - Herby, Godła
Instrukcje pierwszej pomocy (plansze obrazowe, graficzne)
Stojak Uwaga mokra (śliska) podłoga TOP ART

Zamówienia

Zapytania ofertowe

| Aktualności | O firmie | Nasi Klienci/Referencje | Kontakt | Praca | Dobór ŚOI | Media/Reklama | Nowości | |Karty katalogowe | Cenniki, katalogi | Linki | Szukaj produktu |

Witamy na stronach internetowych firmy NOPEX - dziedziny BHP i PPOŻ

 

Oferujemy w stałej sprzedaży instrukcje BHP na poszczególne stanowiska pracy:

Kod tablicy Nazwa instrukcji Format / podłoże
 

instrukcje ogólne

DN / pn

IA A01 Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników
IA A02 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
IA A03 Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach
IA A04 Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym
IA A05 Ogólne przepisy BHP przy maszynach produkcyjnych
IA A06 Instrukcja BHP dla odlewni
IA A07 Instrukcja ratowania i reanimowania topielców
IA A08 Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
IA A09 Instrukcja obsługi apteczki
IA A10 Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
IA A11  Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 
 

obróbka metali

 
IA B01 Instrukcja BHP przy szlifierkach DN / pn
IA B02 Instrukcja bezpiecznej obsługi nożyc mechanicznych do blach
IA B03 Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki
IA B04 Instrukcja bezpiecznej obsługi tokarek do metali
IA B05 Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi frezarek do mebli
IA B06 Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
IA B07 Instrukcja BHP użytkowania elektrycznego przecinarek lin drucianych
IA B08 Instrukcja BHP eksploatacji i remontów pras mimośrodkowych
IA B09 Instrukcja BHP eksploatacji wiertarki stołowej
IA B10 Instrukcja BHP eksploatacji szlifierki do płaszczyzn
IA B11 Instrukcja BHP eksploatacji nożyc gilotynowych
IA B12 Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki ściernicowej
IA B13 Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
IA B14 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do metali
IA B15 Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich
IA B16 Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi strugarek do metali
IA B17 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej
IA B18 Instrukcja BHP przy obsłudze uniwersalnej szlifierki do ostrzenia narzędzi
IA B19 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
IA B22 Instrukcja ogólna obsługi zgrzewarki punktowej i liniowej do metali
IA B23 Instrukcja BHP przy obsłudze wycinarki walcowej
IA B24 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy mechanicznej - krawędziowej
IA B25 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
IA B26 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki do metali
PODK Z002 Prace ślusarskie A3 / pn
PODK Z003 Obsługa tokarki kłowej
PODK Z004 Obsługa tokarki karuzelowej
PODK Z202 Obsługa tokarki rewolwerowej (automat tokarski)
PODK Z005 Obsługa wiertarki kolumnowej
PODK Z123 Obsługa wiertarki stołowej
PODK Z124 Obsługa ostrzarki do pił tarczowych
PODK Z006 Obsługa szlifierki (ostrzarki)
PODK Z007 Obsługa szlifierki do płaszczyzn
PODK Z008 Obsługa prasy do metali
PODK Z134 Obsługa piły ramowej do metali
PODK Z190 Obsługa piły tarczowej do metali
PODK Z351 Obsługa piły taśmowej do metali
PODK Z009 Obsługa frezarek poziomych i pionowych
PODK Z135 Obsługa frezarki obwiedniowej (do kół zębatych)
PODK Z010 Obsługa przecinarki ściernicowej
PODK Z390 Obsługa maszyny do formatowania zakładek - krawędziarki do blach
PODK Z478 Obsługa wytaczarki-wiertarki współrzędnościowej
PODK Z423 Obsługa nożyc uniwersalnych do metali
PODK Z011 Obsługa nożyc gilotynowych
PODK Z012 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
PODK Z378 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami ślusarskimi
PODK Z379 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie pneumatycznym (młotki, wiertarki, szlifierki itp)
PODK Z013 Obsługa młota pneumatycznego do kucia
PODK Z014 Obsługa walców do prostowania i gięcia blach
PODK Z015 Obsługa strugarki poprzecznej i dłutownicy
PODK Z016 Obsługa
PODK Z133 Obsługa gwinciarki do rur i walców
PODK Z193 Obsługa wytaczarki
PODK Z198 Instrukcja BHP przy lutowaniu lutami miękkimi
PODK Z374 Obsługa zgrzewarki punktowej i liniowej do metali
PODK Z389 Obsługa zaginarki do blach
PODK Z392 Obsługa wycinarki do blach
PODK Z477 Frezarki pionowe i poziome sterowane numerycznie
PODK Z108 Obsługa drążarki elektroiskrowej (elektrodrążarki)

spawanie

IA C01 Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym DN / pn
IA C02 Instrukcja bezpiecznej obsługi przy spawaniu łukiem elektrycznym
IA C03 Instrukcja BHP przy cięciu plazmowym
IA C04 Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
IA C05 Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych
IA C06 Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
IA C07 Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
IA C08 Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych na budowie
IA C09  Ogólna instrukcja BHP przy pracach spawalniczych 

czyszczenie powierzchni

IA D01 Instrukcja BHP dla oczyszczarki bębnowej OB 750A DN / pn
IA D02 Instrukcja BHP przy oczyszczaniu elementów metalowych za pomocą piasku, żużla lub śrutu
IA D03 Instrukcja BHP przy oczyszczaniu powierzchni w komorze roboczej

chemia i tworzywa sztuczne

IA E01 Instrukcja - przepisy BHP przy pracy z kwasami DN / pn
IA E02 Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego do uzdatniania wody
IA E03 Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
IA E04 Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem
IA E05 Instrukcja ogólna BHP w laboratorium
IA E06 Instrukcja eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych
IA E07 Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym

obróbka drewna

IA F01 Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich DN / pn
IA F02 Instrukcja bezpiecznej obsługi piły tarczowej
IA F03 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej
IA F04 Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
IA F05 Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki-wyrównarki do drewna
IA F06 Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do drewna (dolnowrzecionowej)
IA F07 Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki ramowej wielopiłowej
IA F08 Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki - felcarki do drewna
IA F09 Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej
IA F010 Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
IA F011 Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej formatówki
IA F012 Instrukcja BHP przy składowaniu materiałów z drewna
IA F013 Instrukcja BHP frezarki górnowrzecionowej do drewna
IA F014 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ciesielskich
IA F015 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki-ostrzarki do noży
IA F016 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki tarczowej
TD F18 Instrukcja BHP przy obsłudze zgrzewarki punktowej i liniowej
TD F19 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
TD F20 Instrukcja BHP przy obsłudze traka
TD F21 Instrukcja BHP przy obsłudze piły taśmowej
PODK D377 Stosowanie ręcznych narzędzi stolarskich A3 / pn
PODK D024 Obsługa piły tarczowej
PODK D331 Stosowanie ręcznej piły tarczowej o napędzie elektrycznym
PODK D025 Obsługa piły taśmowej do drewna
PODK D332 Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie elektrycznym
PODK D333 Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym
PODK D026 Obsługa strugarki grubościowej
PODK D337 Obsługa walców klejarskich do okleinowania elementów drewnianych
PODK D420 Obcinanie gałęzi drzew za pomocą pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym
PODK D369 Obsługa drewna twardego (dębu, buku)
PODK D027 Obsługa frezarki dolnowrzecionowej
PODK D201 Obsługa frezarki górnowrzecionowej
PODK D209 Obsługa tokarki do drewna
PODK D199 Obsługa szlifierki taśmowej
PODK D205 Obsługa szlifierki tarczowej (czołowej)
PODK D200 Obsługa wyrówniarki do drewna
PODK D339 Obsługa wiertarki wrzecionowej
PODK D340 Obsługa prasy hydraulicznej
PODK D334 Obsługa suszarni drewna
PODK D023 Prace stolarskie

transport

IA G01 Instrukcja obsługi wciągników elektrycznych DN / pn
IA G02 Instrukcja BHP obsługi dźwignika
IA G03 Instrukcja BHP przy obsłudze wózka widłowego - sztaplarki
IA G04 Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
IA G05 Instrukcja BHP dla konserwatora urządzeń dźwignicowych z wyłączeniem dźwigów towarowych i osobowych
IA G06 Instrukcja BHP na stanowisku operatora dźwignicy
IA G07 Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy
IA G08 Instrukcja BHP na stanowisku hakowego
IA G09 Instrukcja BHP na stanowisku linowego-hakowego przy zawieszaniu prefabrykatów budowlanych
IA G010 Instrukcja ogólna ręcznego przewożenia towarów
IA G011 Instrukcja BHP przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-benzyna)
IA G012 Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-paliwo do silników diesla, olej gazowy i opałowy)
IA G013  Instrukcja BHP przy ręcznym przenoszeniu towarów 

magazynowanie

IA H01 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia DN / pn
IA H02 Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
IA H03 Instrukcja BHP składowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych oraz obchodzenia się z nimi
IA H04 Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania
PODK M043 Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnym A3 / pn
PODK M044 Pracownicy zatrudnieni w magazynie chemicznym
PODK M131 Dla pracowników w magazynie farb i lakierów
PODK M132 Dla pracowników w magazynie drewna i tarcicy
PODK M169 Ręczna obsługa regałów za pomoca drabin magazynowych
PODK M045 Magazynowanie butli z gazami technicznymi
PODK M421 Składowanie materiałów budowlanych luzem
PODK M441 Pracownicy obsługujący magazyny blach i profili
PODK M157 Ręczna obsługa regałów magazynowych niskich z poziomu podłogi

warsztaty samochodowe

IA I01 Instrukcja BHP przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów DN / pn
IA I02 Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół
IA I03 Instrukcja BHP przy obsłudze podnośnika samochodowego hydraulicznego
IA I04 Instrukcja BHP przy demontażu i montażu opon

roboty budowlane

IA J01 Instrukcja BHP przy tynkowaniu mechanicznym i obsłudze agregatu tynkarskiego DN / pn
IA J02 Instrukcja BHP przy wnoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych
IA J03 Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza
IA J04 Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich
IA J05 Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego
IA J06 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
IA J07 Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
IA J08 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych
IA J09 Instrukcja BHP przy pracach posadzkarskich
IA J10 Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie
IA J11 Instrukcja BHP przy wykonywaniu instalacji sanitarnych
IA J12 Instrukcja BHP przy robotach budowlanych w okresie zimy
IA J13 Instrukcja BHP przy montażu elementów wielkowymiarowych
IA J14 Instrukcja BHP przy obsłudze mechanicznego sprzętu budowlanego
IA J15 Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych
IA J16 Instrukcja BHP przy pracach na drabinach
IA J17 Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 500 litrowej
IA J18 Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki budowlanej

roboty instalacyjne elektryczne

IA K01 Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1 kV DN / pn
IA K02 Instrukcja BHP na stanowisku elektryka konserwatora do 1 kV
IA K03 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem
IA K04 Instrukcja ogólna BHP przy eksploatacji stacji energetycznej, nie wymagającej stałej obsługi
IA K05 Instrukcja ogólna BHP stacji transformatorowej 15/0,4kV
IA K06 Instrukcja ogólna zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i C.O. i GAZ

IA L01 Instrukcja obsługi kotła c.o. podczas pracy DN / pn
IA L02 Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych
IA L03 Instrukcja BHP postępowania w razie awarii instalacji gazowej budynku
IA L04 Instrukcja BHP w kotłowniach olejowo-gazowych
IA L05 Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i C.O.
IA L06 Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami

roboty instalacyjne powietrzne

IA M01 Instrukcja w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych DN / pn
IA M02 Instrukcja eksploatacji i BHP dla urządzenia odpylającego UO-50
IA M03 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń wentylacyjnych i odpylających

HACCP piekarnie, młyny

IA N01 Instrukcja BHP przy obsłudze miesiarki do ciasta DN / pn
IA N02 Instrukcja BHP przy obsłudze pieca piekarniczego
IA N03 Instrukcja BHP przy obsłudze przesiewacza dla młynów, piekarni, cukierni
IA N04 Instrukcja BHP przy obsłudze dozownika do mąki
IA N05 Instrukcja BHP przy obsłudze dzielarki chlebowej
IA N06 Instrukcja BHP przy obsłudze rogalikarki
IA N07 Instrukcja BHP w pomieszczeniach piekarni
IA N08 Instrukcja BHP przy obsłudze wydłużarki do bagietek
IA N09 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznych pieców piekarniczych
IA N010 Instrukcja BHP przy obsłudze wałkowarki do ciasta
IA N011 Instrukcja BHP przy obsłudze wywrotnicy podnoszącej wózki z ciastem

HACCP

IA O01 Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika DN / pn
IA O02 Instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej
IA O03 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego elektrycznego
IA O04 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego gazowego
IA O05 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń
IA O06 Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
IA O07 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowo-parowego
IA O08 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowego
IA O09 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego parowego
IA O010 Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów warzelnych
IA O011 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych
IA O012 Instrukcja BHP przy obsłudze bemara
IA O013 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów handl.
IA O014 Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni mikrofalowej
IA O015 Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza - grilla gazowego
IA O016 Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do pieczywa
IA O017 Instrukcja BHP przy obsłudze obieraczki do ziemniaków
IA O018 Instrukcja BHP przy obsłudze pieca (trzonu) kuchennego
IA O019 Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
IA O020 Instrukcja BHP przy obsłudze kociołków przechylnych
IA O021 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej
IA O022 Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego
IA O023 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznego podgrzewacza wody
IA O024 Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej krajalnicy żywności
IA O025 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mielenia mięsa - Wilk
IA O026 Instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych
IA O027 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w przemyśle spożywczym
IA O028 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w ubojni i masarni
IA O029 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrodowego oszałamiacza trzody
IA O030 Instrukcja BHP w zakładach spożywczych
IA O031 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach małej gastronomii
IA O032 Ogólna instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w zakładach produkcji spożywczej
IA O033 Instrukcja sanitarna w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych
IA O034 Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym
IA O035 Instrukcja BHP przy obsłudze nadziewarki pneumatycznej
IA O036 Instrukcja BHP przy obsłudze ekspresu do kawy
IA O037 Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj
IA O038 Instrukcja BHP przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
IA O039 Regulamin bezpieczeństwa i porządku domowego

poligrafia

IA P01 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej DN / pn
IA P02 Instrukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
IA P03 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny sztanc tygiel

przemysł odzieżowy

IA Q01 Ogólna instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni DN / pn
IA Q02 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
IA Q03 Instrukcja BHP podczas prasowania żelazkiem
IA Q04 Instrukcja BHP w pralniach i farbarniach

biuro

IA R01 Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką DN / pn
IA R02 Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
IA R03 Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów
IA R04 Ogólna instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
IA R05 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do oprawy dokumentów

szkoły i placówki publiczne

IA S01 Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych DN / pn
IA S02 Instrukcja ogólna BHP w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz stan. prakt. nauki zawodu w szkołach i placówkach publ.
IA S03 Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć z wychowania fizycznego, sportu i turystyki w szkołach i placówkach publicznych
IA S04 Zakaz wnoszenia na terenie szkół i internatów

inne

IA T01 Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi DN / pn
IA T02 Instrukcja BHP dla splataczy lin
IA T03 Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń
IA T04 Instrukcja BHP dla listonoszy
IA T05 Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych na składach odbioru buraków cukrowych
IA T06 Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej
IA T07 Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy proszkowej
IA T08 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE-2xW do gaszenia sprzętu elektr. i elektronicznego
IA T09 Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
IA T010 Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
IA T011 Instrukcja BHP przy obsłudze zszywacza pneumatycznego
IA T012 Instrukcja BHP przy obsłudze solarium
IA T013 Instrukcja BHP przy obsłudze magla elektrycznego
IA T014 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium
IA T015 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rak
IA T016 Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej
IA T017 Skrócona instrukcja obsługi, konserwacji i BHP urządzeń oraz instalacji chłodniczych w zakładzie
IA T018 Regulamin korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych
IA T019 Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej

wyciągi z przepisów

IA U01 Wykaz prac zabronionych młodocianym EK / pn
IA U02 Wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet DN / pn
IA U03 Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych DN / pn
IA U04 Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego młodocianych EK / pn

instrukcje różne

IA V01 Terminy zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych DN / pn
IA V02 Warunki sprzedaży konsumenckiej. Wyciąg z ustawy z dn. 27.07.2002 Dz. U. nr 141 poz. 1176
IA V03 Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
IA V04 Instrukcja postępowania w przypadku napadu rabunkowego
IA V05 Ogólna instrukcja o zasobach archiwalnych i postępowaniu z materiałami archiwalnymi

rolnictwo

IA W01 Instrukcja BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich DN / pn
IA W02 Instrukcja BHP w pomieszczeniach inwentarskich
IA W03 Instrukcja BHP przy domowym uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
IA W04 Instrukcja BHP przy obsłudze rozdrabniacza ubijakowego
IA W05 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
IA W06 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin i nawozów
IA W07 Instrukcja BHP przy magazynowaniu zboża w spichrzach
IA W08 Instrukcja BHP przy obsłudze zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych
IA W09 Instrukcja BHP przy obsłudze mieszalnika do pasz
IA W010 Instrukcja BHP przy obsłudze ciągnika i maszyn rolniczych
IA W011 Instrukcja BHP przy obsłudze śrutownika
IA W012 Instrukcja BHP przy transporcie rolniczym
IA W013 Instrukcja BHP w zakładach produkcji koncentratów spożywczych
IA W014 Instrukcja BHP przy obsłudze schładzarki zbiornikowej do mleka
IA W015 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji schładzarki do mleka
IA W016 Instrukcja BHP przy dojarki do mleka
IA W017 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji dojarki do mleka
IA W018 Instrukcja BHP przy magazynowaniu paliw i smarów w rolnictwie

służba zdrowia

IA X01 Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu DN / pn
IA X02 Instrukcja BHP przy obsłudze lasera
IA X03 Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu do światłoterapii Bioptron
IA X04 Instrukcja BHP w zakresie elektrolecznictwa
IA X05 Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni
IA X06 Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu typu diadynamik
IA X07 Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu Ultroton D200 do leczenia ultradźwiękami
IA X08 Instrukcja BHP przy stosowaniu promieniowania podczerwonego
IA X09 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia do masażu wirowego
IA X010 Instrukcja BHP mycia i odkażania rąk w szpitalach i placówkach służby zdrowia
IA X011 Instrukcja BHP dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego
IA X012 Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi

instrukcje sanitarne HACCP

ogólne

PODK SA172 Instrukcja higieny osobistej pracowników 30x42 / pn
PODK SA175 Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
PODK J155 Technika mycia i dezynfekcji rąk
PODK SA575 Instrukcja mycia i odkażania rąk oraz pomieszczeń toalet
PODK SA176 Instrukcja higienicznego korzystania z wc dla pracowników
PODK SA173 Instrukcja mycia okapu nad stanowiskiem smażenia
PODK SA327 Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj kurzych
PODK SA336 Instrukcja bezpiecznego spożywania jaj kurzych
PODK SA502 Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład
PODK SA179 Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń
PODK SA180 Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego
PODK SA387 Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni
PODK SA503 Instrukcja technologiczna smażenia frytek
PODK SA504 Instrukcja technologiczna smażenia ryb w patelni elektrycznej
PODK SA174 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek
PODK SA388 Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy
PODK SA470 Instrukcja utrzymania czystości rampy
PODK SA489 Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu
PODK SA521 Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
PODK SA522 Instrukcja szkolenia personelu
PODK SA523 Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
PODK SA524 Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z  wymaganiami
PODK SA498 Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami

sklep spożywczy

PODK SA170 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w sklepie spożywczym 30x42 / pn
PODK SA493 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu
PODK SA497 Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami
PODK SA499 Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu, magazynowania i ekspozycji
PODK SA515 Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży
PODK SA177 Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych
PODK SA178 Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy

zakłady żywienia zbiorowego

PODK SA491 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie żywienia zbiorowego 30x42 / pn
PODK SA495 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie żywienia zbiorowego oraz w jego otoczeniu
PODK SA500 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w zakładzie żywienia zbiorowego
PODK SA321 Prawidłowe mycie naczyń stołowych
PODK SA506 Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowywania dań (ziemniaki, cebula, marchew, buraki, jarzyny, itd.;)
PODK SA510 Instrukcja technologiczna wydawania dań, napojów oraz zwrotu naczyń stołowych do zmywalni
PODK SA509 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji posiłków
PODK G109 Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego

mała gastronomia

PODK SA171 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w barze 30x42 / pn
PODK SA494 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie małej gastronomii oraz w jego otoczeniu
PODK SA507 Instrukcja technologiczna parzenia kawy i herbaty
PODK SA501 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w barze
PODK SA505 Instrukcja technologiczna postępowania z surówkami
PODK SA508 Instrukcja technologiczna wydawania dań i napojów

piekarnia

PODK SA492 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w piekarni 30x42 / pn
PODK SA496 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia piekarni
PODK SA511 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych piekarni
PODK SA512 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza sanitarnego piekarni
PODK SA513 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu piekarni
PODK SA519 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji komór garowniczych
PODK SA520 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji dzież
PODK SA518 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w piekarni
PODK SA514 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania w piekarni
PODK SA516 Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych w piekarni
PODK SA517 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w piekarni
PODK SA526 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lodówki
PODK SA527 Instrukcja zabezpieczenia piekarni przed szkodnikami

wytwórnie żywności

PODK SA529 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia wytwórni żywności 30x42 / pn
PODK SA560 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu
PODK SA561 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalnego wytwórni żywności
PODK SA562 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych wytwórni żywności
PODK SA563 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w wytwórni żywności
PODK SA564 Instrukcja wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej
PODK SA565 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposobu ich magazynowania
PODK SA566 Instrukcja technologiczna postępowania z surowcem mięsnym
PODK SA567 Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami do produkcji surówek, sałatki jarzynowej
PODK SA568 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji w zakładzie garmażeryjnym
PODK SA569 Instrukcja technologiczna postępowania z wyrobami mącznymi
PODK SA570 Instrukcja kontroli procesów obróbki cieplnej (gotowanie, smażenie)
PODK SA571 Instrukcja kontroli odkładania próbek gotowych wyrobów - garmażu
PODK SA572 Instrukcja kontroli pakowania i znakowania wyrobu gotowego
PODK SA573 Instrukcja kontroli surowców oraz wyrobów gotowych
PODK SA574 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych
PODK SA586 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w wytwórni żywności

środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

PODK SA576 Instrukcja utrzymania czystości nastrzykiwarki 30x42 / pn
PODK SA577 Instrukcja postępowania z odpadami rybnymi
PODK SA578 Instrukcja utrzymania czystości powierzchni mających kontakt z żywnością
PODK SA579 Instrukcja bezpieczeństwa wody i lodu w produkcji
PODK SA580 Instrukcja oznakowania, magazynowania oraz używania substancji toksycznych
PODK SA581 Instrukcja kontrolowania zdrowia pracowników
PODK SA582 Instrukcja przyjęcia dostaw surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, opakowań
PODK SA583 Instrukcja pomiaru temperatury surowca mięsnego
PODK SA584 Instrukcja przyjęcia surowca mięsnego
PODK SA585 Instrukcja przyjęcia surowca rybnego
PODK SA328 Warunki sanitarne przy sprzedaży mięsa mielonego
PODK SA587 Instrukcja higieny na stanowisku pracy
PODK SA588 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia zakładu
PODK SA589 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w cukierni
PODK SA607 Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników
PODK SA590 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych zakładu
PODK SA591 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-sanitarnego
PODK SA592 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego
PODK SA593 Instrukcja rozmnażania, mycia i dezynfekcji zamrażarki
PODK SA594 Instrukcja rozmnażania, mycia i dezynfekcji konserwatora do lodów
PODK SA595 Instrukcja rozmnażania, mycia i dezynfekcji lady chłodniczej w cukierni
PODK SA596 Instrukcja rozmnażania, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych (tab. blach)
PODK SA597 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposobów ich magazynowania
PODK SA598 Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych ciastkarni
PODK SA599 Instrukcja zaopatrzenia cukierni (usytuowanej przy ciastkarni)
PODK SA600 Instrukcja transportu wyrobów gotowych
PODK SA601 Instrukcja bezpiecznego wydawania deserów, lodów, ciastek, napojów oraz  zwrotu brudnych naczyń stołowych

magazyn spożywczy mrożonek

PODK SA602 Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy 30x42 / pn
PODK SA607 Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników
PODK SA603 Instrukcja utrzymania czystości i higieny w magazynie spożywczym mrożonek
PODK SA604 Instrukcja przyjęcia towaru - mrożonek do magazynu
PODK SA605 Instrukcja załadunku i transportu mrożonek z magazynu
PODK SA606 Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami

pomoc przedlekarska

PODK 0219 ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach 30x42 / pn
PODK 0220 Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach
PODK 0343 Pomoc przedlekarska - reanimacja
PODK 0344 Pomoc przedlekarska - rany, krwawienia, krwotoki
PODK 0345 Pomoc przedlekarska - złamania
PODK 0358 Pomoc przedlekarska - postępowanie z osobą nieprzytomną
PODK 0346 Pomoc przedlekarska - amputacja kończyny
PODK 0348 Pomoc przedlekarska - oparzenia termiczne i chemiczne
PODK 0349 Pomoc przedlekarska - zatrucia
PODK 0357 Pomoc przedlekarska - stany naglące
PODK 0001 Ogólna instrukcja bhp obowiązująca wszystkich pracowników (wyciąg z k.p.)

Legenda:

A3 - 30 x 42 cm

DN - 24,5 x 35 cm

EK - 35 x 49 cm

p - płyta sztywna

n - nieświecący

Ceny instrukcji:

DN / pn - cena 9,90 zł netto + podatek VAT 23%

PODK - cena 35 zł netto + podatek VAT 23 %

Średni czas realizacji:

Instrukcje IA: 2-5 dni

Instrukcje PODK: do 3 tygodni

 

Cena instrukcji BHP IA o rozmiarze DN czyli 24,5x35 cm wynosi 9,90 zł netto + podatek VAT 23%.

Zamówienia prosimy przesyłać faxem lub emailem


| Copyright by Nopex 2002-2014. | Wszelkie Prawa Zastrzeżone.  | All Rights Reserved. Ta strona wykorzystuje tzw. ciasteczka - polityka cookies - szczegóły w dziale polityka prywatnoœści |
 

KONTAKT

Nopex
ul. Rzeszowska 30
38-400 Krosno

Dział handlowy:

tel/fax. 13 4324686
tel/fax. 13 4365225

W sprawach pilnych:
GSM. 604 151 922
GSM. 604 861 035

Skype: Zadzwoń przez internet - gratis!

E-mail:

nopex@nopex.com.pl

Website:

www.nopex.com.pl

 

Sklep internetowy:

www.dankros.pl/sklep/

 

NIP: 684-127-38-34

REGON: 371096030

 

TRANSPORT

Towar dowozimy własnym transportem


oraz firmą kurierską
NASI PARTNERZY

FORMULARZ
Pobierz formularz zamówienia dla Straży Pożarnej / Urzędu Gminy
NASZE LOGO