OFERTA HANDLOWA

powrót do kategorii produktów

AA - Znaki Ewakuacyjne (świecące SL/2)
AB - Znaki Ewakuacyjne - Techniczne środki przeciwpożarowe
AC - Znaki Ewakuacyjne - Uzupełniające (świecące SL/2)
BA - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej (świecące SL/2 i nieświecące)
BB - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Techniczne środki przeciwpożarowe (świecące SL/2)
BC - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Uzupełniające (świecące SL/2 i nieświecące)
BD - Sygnalizatory ratunkowe - górnictwo, Ratown. Drogowe i Górskie
BE -Oznakowanie Biegłego Sądowego
CA - Nalepki na gaśnice
CB - Nalepki uzupełniające na gaśnice
DA - Tabliczki telefonów alarmowych
DB - Instrukcje przeciwpożarowe
DC - Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ochrony ppoż. wraz z ...
DD - Plany ewakuacyjne
EA - Taśmy odgradzające oraz samoprzylepne z folii PE
EB - Taśmy fotoluminescencyjne
FA - Statki morskie - Znaki Ochrony przeciwpożarowej (Świecące SL/2)
FB - Statki morskie - Znaki ewakuacyjne (Świecące SL/2)
FC - Statki morskie - Znaki nakazu
FD - Statki morskie - Instrukcje
FI - Statki morskie - Znaki Ochrony przeciwpożarowej
GA - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu
GB - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu uzupełniające
GC - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu z opisem
GD - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze
GE - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze uzupełniające
GF - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze z opisem
GG - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne
GH - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające
GI - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające z opisem
GJ - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu
GK - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu uzupełniające
GL - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu z opisem
HA - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze pionowe
HB - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze poziome
HC - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu pionowe
HD - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu poziome
HE - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu pionowe
HF - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu poziome
HG - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne pionowe
HH - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne poziome
IA - Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP); sanitarne HACCP; BHP, oraz różne inne
JA - Oznakowanie dla rurociągów
JB - Tabliczki orientacyjne dla wodociągów
JC - Tabliczki orientacyjne dla gazociągów
JD - Tablice dla gazownictwa
KA - Znaki ostrzegawcze promieniowania jonizującego
KB - Znaki ostrzegawcze promieniowania laserowego
KC - Znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego
LA - Oznakowanie substancji chemicznych
LB -Oznakowanie substancji chemicznych - z opisem
LC - Wybrane przykłady użycia oznakowań substancji chemicznych
LD - Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest
LE - Skażenie biologiczne
LF - Substancje chemiczne CLP
MA - Nalepki przesyłkowe ADR, RID
MB - Nalepki ostrzegawcze ADR
NA - Klęski żywiołowe - Znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu
NB - Tablice stref zagrożenia wybuchem
NC - Tablice różne - zagrożenia
ND - Tablice różne - Niebezpieczeństwa
NE - Tablice różne - Tytoń, Alkohol
NF - Tablice różne - Wojsko
OA - Tablice budowlane
OB - Tablice informacyjne - Las
OE - Tablice informacyjne - Ekologia
OH - Tablice informacyjne - Kąpieliska
PA - Tablice różne
PB - Tablice różne - Informacyjne
RA - Piktogramy ogólne
RB - Piktogramy ogólne z opisem
RC - Piktogramy sportowe
RD - Piktogramy sportowe z opisem
RE - Piktogramy medyczne
RF - Piktogramy medyczne z opisem
SA - Znaki na drogach wewnętrznych - Osiedla, Zakłady pracy
SB - Stacje benzynowe
SC - Nalepki samochodowe
SF - Znaki drogowe - ostrzegawcze, zakazu; nakazu
SD - Znaki do pociągów
TA - Zabezpieczenie obiektów
TC - Zawieszki informacyjne
UA - Herby, Godła
Instrukcje pierwszej pomocy (plansze obrazowe, graficzne)
Stojak Uwaga mokra (śliska) podłoga TOP ART

Zamówienia

Zapytania ofertowe

| Aktualności | O firmie | Nasi Klienci/Referencje | Kontakt | Praca | Dobór ŚOI | Media/Reklama | Nowości | |Karty katalogowe | Cenniki, katalogi | Linki | Szukaj produktu |

Witamy na stronach internetowych firmy NOPEX - dziedziny BHP i PPOŻ

 

Oferujemy w stałej sprzedaży instrukcje BHP na poszczególne stanowiska pracy:

Kod tablicy Nazwa instrukcji Format / podłoże

instrukcje ogólne

DN / pn

IA A01 Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników
IA A02 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
IA A03 Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach
IA A04 Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym
IA A05 Ogólne przepisy BHP przy maszynach produkcyjnych
IA A06 Instrukcja BHP dla odlewni
IA A07 Instrukcja ratowania i reanimowania topielców
IA A08 Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
IA A09 Instrukcja obsługi apteczki
IA A10 Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
IA A11  Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 

obróbka metali

IA B01 Instrukcja BHP przy szlifierkach DN / pn
IA B02 Instrukcja bezpiecznej obsługi nożyc mechanicznych do blach
IA B03 Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki
IA B04 Instrukcja bezpiecznej obsługi tokarek do metali
IA B05 Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi frezarek do mebli
IA B06 Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
IA B07 Instrukcja BHP użytkowania elektrycznego przecinarek lin drucianych
IA B08 Instrukcja BHP eksploatacji i remontów pras mimośrodkowych
IA B09 Instrukcja BHP eksploatacji wiertarki stołowej
IA B10 Instrukcja BHP eksploatacji szlifierki do płaszczyzn
IA B11 Instrukcja BHP eksploatacji nożyc gilotynowych
IA B12 Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki ściernicowej
IA B13 Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
IA B14 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do metali
IA B15 Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich
IA B16 Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi strugarek do metali
IA B17 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej
IA B18 Instrukcja BHP przy obsłudze uniwersalnej szlifierki do ostrzenia narzędzi
IA B19 Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
IA B22 Instrukcja ogólna obsługi zgrzewarki punktowej i liniowej do metali
IA B23 Instrukcja BHP przy obsłudze wycinarki walcowej
IA B24 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy mechanicznej - krawędziowej
IA B25 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
IA B26 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki do metali

spawanie

IA C01 Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym DN / pn
IA C02 Instrukcja bezpiecznej obsługi przy spawaniu łukiem elektrycznym
IA C03 Instrukcja BHP przy cięciu plazmowym
IA C04 Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
IA C05 Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych
IA C06 Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
IA C07 Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
IA C08 Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych na budowie
IA C09  Ogólna instrukcja BHP przy pracach spawalniczych 

czyszczenie powierzchni

IA D01 Instrukcja BHP dla oczyszczarki bębnowej OB 750A DN / pn
IA D02 Instrukcja BHP przy oczyszczaniu elementów metalowych za pomocą piasku, żużla lub śrutu

chemia i tworzywa sztuczne

IA E01 Instrukcja - przepisy BHP przy pracy z kwasami DN / pn
IA E02 Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego do uzdatniania wody
IA E03 Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
IA E04 Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem
IA E05 Instrukcja ogólna BHP w laboratorium
IA E06 Instrukcja eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych

obróbka drewna

IA F01 Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich DN / pn
IA F02 Instrukcja bezpiecznej obsługi piły tarczowej
IA F03 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej
IA F04 Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
IA F05 Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki-wyrównarki do drewna
IA F06 Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do drewna (dolnowrzecionowej)
IA F07 Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki ramowej wielopiłowej
IA F08 Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki - felcarki do drewna
IA F09 Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej
IA F010 Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
IA F011 Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej formatówki
IA F012 Instrukcja BHP przy składowaniu materiałów z drewna
IA F013 Instrukcja BHP frezarki górnowrzecionowej do drewna
IA F014 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ciesielskich
IA F015 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki-ostrzarki do noży
IA F016 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki tarczowej
IA F017 Instrukcja oklejarki do wąskich płaszczyzn

transport

IA G01 Instrukcja obsługi wciągników elektrycznych DN / pn
IA G02 Instrukcja BHP obsługi dźwignika
IA G03 Instrukcja BHP przy obsłudze wózka widłowego - sztaplarki
IA G04 Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
IA G05 Instrukcja BHP dla konserwatora urządzeń dźwignicowych z wyłączeniem dźwigów towarowych i osobowych
IA G06 Instrukcja BHP na stanowisku operatora dźwignicy
IA G07 Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy
IA G08 Instrukcja BHP na stanowisku hakowego
IA G09 Instrukcja BHP na stanowisku linowego-hakowego przy zawieszaniu prefabrykatów budowlanych
IA G010 Instrukcja ogólna ręcznego przewożenia towarów
IA G011 Instrukcja BHP przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-benzyna)
IA G012 Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-paliwo do silników diesla, olej gazowy i opałowy)
IA G013  Instrukcja BHP przy ręcznym przenoszeniu towarów 

magazynowanie

IA H01 Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia DN / pn
IA H02 Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
IA H03 Instrukcja BHP składowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych oraz obchodzenia się z nimi
IA H04 Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania

warsztaty samochodowe

IA I01 Instrukcja BHP przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów DN / pn
IA I02 Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół
IA I03 Instrukcja BHP przy obsłudze podnośnika samochodowego hydraulicznego
IA I04 Instrukcja BHP przy demontażu i montażu opon
IA I05 Instrukcja BHP dla warsztatów samochodowych
IA IE07 Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym

roboty budowlane

IA J01 Instrukcja BHP przy tynkowaniu mechanicznym i obsłudze agregatu tynkarskiego DN / pn
IA J02 Instrukcja BHP przy wnoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych
IA J03 Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza
IA J04 Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich
IA J05 Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego
IA J06 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
IA J07 Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
IA J08 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych
IA J09 Instrukcja BHP przy pracach posadzkarskich
IA J10 Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie
IA J11 Instrukcja BHP przy wykonywaniu instalacji sanitarnych
IA J12 Instrukcja BHP przy robotach budowlanych w okresie zimy
IA J13 Instrukcja BHP przy montażu elementów wielkowymiarowych
IA J14 Instrukcja BHP przy obsłudze mechanicznego sprzętu budowlanego
IA J15 Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych
IA J16 Instrukcja BHP przy pracach na drabinach
IA J17 Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 500 litrowej
IA J18 Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki budowlanej
IA JA10 Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
IA JF14 Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ciesielskich
IA JT09 Instrukcja BHP przy robotach szklarskich

roboty instalacyjne elektryczne

IA K01 Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1 kV DN / pn
IA K02 Instrukcja BHP na stanowisku elektryka konserwatora do 1 kV
IA K03 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem
IA K04 Instrukcja ogólna BHP przy eksploatacji stacji energetycznej, nie wymagającej stałej obsługi
IA K05 Instrukcja ogólna BHP stacji transformatorowej 15/0,4kV
IA K06 Instrukcja ogólna zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i C.O. i GAZ

IA L01 Instrukcja obsługi kotła c.o. podczas pracy DN / pn
IA L02 Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych
IA L03 Instrukcja BHP postępowania w razie awarii instalacji gazowej budynku
IA L04 Instrukcja BHP w kotłowniach olejowo-gazowych
IA L05 Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i C.O.
IA L06 Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami

roboty instalacyjne powietrzne

IA M01 Instrukcja w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych DN / pn
IA M02 Instrukcja eksploatacji i BHP dla urządzenia odpylającego UO-50
IA M03 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń wentylacyjnych i odpylających

HACCP piekarnie, młyny

IA N01 Instrukcja BHP przy obsłudze miesiarki do ciasta DN / pn
IA N02 Instrukcja BHP przy obsłudze pieca piekarniczego
IA N03 Instrukcja BHP przy obsłudze przesiewacza dla młynów, piekarni, cukierni
IA N04 Instrukcja BHP przy obsłudze dozownika do mąki
IA N05 Instrukcja BHP przy obsłudze dzielarki chlebowej
IA N06 Instrukcja BHP przy obsłudze rogalikarki
IA N07 Instrukcja BHP w pomieszczeniach piekarni
IA N08 Instrukcja BHP przy obsłudze wydłużarki do bagietek
IA N09 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznych pieców piekarniczych
IA N010 Instrukcja BHP przy obsłudze wałkowarki do ciasta
IA N011 Instrukcja BHP przy obsłudze wywrotnicy podnoszącej wózki z ciastem

SPOZYWKA, HACCP

IA O01 Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika DN / pn
IA O02 Instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej
IA O03 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego elektrycznego
IA O04 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego gazowego
IA O05 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń
IA O06 Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
IA O07 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowo-parowego
IA O08 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowego
IA O09 Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego parowego
IA O010 Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów warzelnych
IA O011 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych
IA O012 Instrukcja BHP przy obsłudze bemara
IA O013 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów handl.
IA O014 Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni mikrofalowej
IA O015 Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza - grilla gazowego
IA O016 Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do pieczywa
IA O017 Instrukcja BHP przy obsłudze obieraczki do ziemniaków
IA O018 Instrukcja BHP przy obsłudze pieca (trzonu) kuchennego
IA O019 Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
IA O020 Instrukcja BHP przy obsłudze kociołków przechylnych
IA O021 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej
IA O022 Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego
IA O023 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznego podgrzewacza wody
IA O024 Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej krajalnicy żywności
IA O025 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mielenia mięsa - Wilk
IA O026 Instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych
IA O027 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w przemyśle spożywczym
IA O028 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w ubojni i masarni
IA O029 Instrukcja BHP przy obsłudze elektrodowego oszałamiacza trzody
IA O030 Instrukcja BHP w zakładach spożywczych
IA O031 Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach małej gastronomii
IA O032 Ogólna instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w zakładach produkcji spożywczej
IA O033 Instrukcja sanitarna w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych
IA O034 Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym
IA O035 Instrukcja BHP przy obsłudze nadziewarki pneumatycznej
IA O036 Instrukcja BHP przy obsłudze ekspresu do kawy
IA O037 Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj
IA O038 Instrukcja BHP przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
IA O039 Regulamin bezpieczeństwa i porządku domowego

poligrafia

IA P01 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej DN / pn
IA P02 Instrukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
IA P03 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny sztanc tygiel

przemysł odzieżowy

IA Q01 Ogólna instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni DN / pn
IA Q02 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
IA Q03 Instrukcja BHP podczas prasowania żelazkiem
IA Q04 Instrukcja BHP w pralniach i farbarniach
IA QT13 Instrukcja BHP przy obsłudze magla elektrycznego

biuro

IA R01 Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką DN / pn
IA R02 Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
IA R03 Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów
IA R04 Ogólna instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
IA R05 Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do oprawy dokumentów

szkoły i placówki publiczne

IA S01 Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych DN / pn
IA S02 Instrukcja ogólna BHP w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz stan. prakt. nauki zawodu w szkołach i placówkach publ.
IA S03 Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć z wychowania fizycznego, sportu i turystyki w szkołach i placówkach publicznych
IA S04 Zakaz wnoszenia ... na terenie szkół i internatów

inne

IA T01 Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi DN / cn
IA T02 Instrukcja BHP dla splataczy lin
IA T03 Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń
IA T04 Instrukcja BHP dla listonoszy
IA T05 Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych na składach odbioru buraków cukrowych
IA T06 Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej
IA T07 Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy proszkowej
IA T08 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE-2xW do gaszenia sprzętu elektr. i elektronicznego
IA T09 Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
IA T010 Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
IA T011 Instrukcja BHP przy obsłudze zszywacza pneumatycznego
IA T012 Instrukcja BHP przy obsłudze solarium
IA T013 Instrukcja BHP przy obsłudze magla elektrycznego
IA T014 Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium
IA T015 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rak
IA T016 Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej
IA T017 Skrócona instrukcja obsługi, konserwacji i BHP urządzeń oraz instalacji chłodniczych w zakładzie
IA T018 Regulamin korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych
IA T019 Regulamin korzystania z placów zabaw dla przedszkoli
IA T020 Regulamin korzystania z boisk szkolnych i terenów zielonych

wyciągi z przepisów

IA U01 Wykaz prac zabronionych młodocianym EK / cn
IA U02 Wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet DN / cn
IA U03 Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych DN / cn
IA U04 Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego młodocianych EK / cn

instrukcje różne

IA V01 Terminy zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych DN / cn
IA V02 Warunki sprzedaży konsumenckiej. Wyciąg z ustawy z dn. 27.07.2002 Dz. U. nr 141 poz. 1176
IA V03 Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
IA V04 Instrukcja postępowania w przypadku napadu rabunkowego
IA V05 Ogólna instrukcja o zasobach archiwalnych i postępowaniu z materiałami archiwalnymi

rolnictwo

IA W01 Instrukcja BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich DN / cn
IA W02 Instrukcja BHP w pomieszczeniach inwentarskich
IA W03 Instrukcja BHP przy domowym uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
IA W04 Instrukcja BHP przy obsłudze rozdrabniacza ubijakowego
IA W05 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
IA W06 Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin i nawozów
IA W07 Instrukcja BHP przy magazynowaniu zboża w spichrzach
IA W08 Instrukcja BHP przy obsłudze zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych
IA W09 Instrukcja BHP przy obsłudze mieszalnika do pasz
IA W010 Instrukcja BHP przy obsłudze ciągnika i maszyn rolniczych
IA W011 Instrukcja BHP przy obsłudze śrutownika
IA W012 Instrukcja BHP przy transporcie rolniczym
IA W013 Instrukcja BHP w zakładach produkcji koncentratów spożywczych
IA W014 Instrukcja BHP przy obsłudze schładzarki zbiornikowej do mleka
IA W015 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji schładzarki do mleka
IA W016 Instrukcja BHP przy dojarki do mleka
IA W017 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji dojarki do mleka
IA W018 Instrukcja BHP przy magazynowaniu paliw i smarów w rolnictwie
IA W019 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych w gospodarstwie rolnym
IA W020 Instrukcja BHP przy obsłudze wozu asenizacyjnego
IA W021 Instrukcja BHP przy obsłudze zawieszonej przetrząsaczo-zgrabiarki
IA W022 Instrukcja BHP przy obsłudze sieczkarni
IA W023 Instrukcja BHP przy zakładaniu i konserwacji zieleni i terenów zielonych
IA W024 Instrukcja BHP przy obsłudze pompy ślimakowej do usuwania odchodów
IA W025 Instrukcja BHP przy obsłudze szufli mechanicznej do usuwania odchodów
IA W026 Wykaz prac niebnezpiecznych, których nie należy powieżać dziecionm do lat 15

służba zdrowia

IA X01 Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu DN / pn
IA X02 Instrukcja BHP przy obsłudze lasera
IA X03 Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu do światłoterapii Bioptron
IA X04 Instrukcja BHP w zakresie elektrolecznictwa
IA X05 Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni
IA X06 Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu typu diadynamik
IA X07 Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu Ultroton D200 do leczenia ultradźwiękami
IA X08 Instrukcja BHP przy stosowaniu promieniowania podczerwonego
IA X09 Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia do masażu wirowego
IA X010 Instrukcja BHP mycia i odkażania rąk w szpitalach i placówkach służby zdrowia
IA X011 Instrukcja BHP dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego
IA X012 Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi
INSTRUKCJE REALISTYCZNE
IB01 Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy DN / cn

EK / pn

IC / pn
IB02 Pierwsza pomoc w nieszczęsliwych wypadkach
IB03 Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym
IB04 Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rąk
IB05 Regulamin korzystania z placu zabaw

INSTRUKCJE BHP PODK

 
OBRÓBKA METALI
PODK Z002 Prace ślusarskie A4
PODK Z003 Obsługa tokarki kłowej A3
PODK Z004 Obsługa tokarki karuzelowej A4
PODK Z202 Obsługa tokarki rewolwerowej (rewolwerówki) A4
PODK Z005 Obsługa wiertarki kolumnowej A4
PODK Z123 Obsługa wiertarki stołowej A4
PODK Z124 Obsługa ostrzarki do pił tarczowych A4
PODK Z006 Instrukcja BHP przy obsługa szlifierki dwutarczowej (ostrzarki) A4
PODK Z007 Obsługa szlifierki do płaszczyzn A4
PODK Z008 Obsługa prasy do metali A4
PODK Z134 Obsługa piły ramowej do metali A4
PODK Z190 Obsługa piły tarczowej do metali A4
PODK Z351 Obsługa piły taśmowej do metali A4
PODK Z009 Obsługa frezarek poziomych i pionowych A4
PODK Z135 Obsługa frezarki obwiedniowej (do kół zębatych) A3
PODK Z010 Obsługa przecinarki ściernicowej A4
PODK Z390 Obsługa maszyny do formatowania zakładek - krawędziarki do blach A4
PODK Z478 Obsługa wytaczarki-wiertarki współrzędnościowej A3
PODK Z423 Obsługa nożyc uniwersalnych do metali A4
PODK Z011 Obsługa nożyc gilotynowych A4
PODK Z012 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna A4
PODK Z378 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami ślusarskimi A4
PODK Z379 Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie pneumatycznym (młotki, wiertarki, szlifierki itp) A4
PODK Z013 Obsługa młota pneumatycznego do kucia A3
PODK Z014 Obsługa walców do prostowania i gięcia blach A3
PODK Z015 Obsługa strugarki poprzecznej i dłutownicy A4
PODK Z016 Obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych A4
PODK Z133 Obsługa gwinciarki do rur i walców A4
PODK Z193 Obsługa wytaczarki A3
PODK Z198 Instrukcja BHP przy lutowaniu lutami miękkimi A4
PODK Z374 Obsługa zgrzewarki punktowej i liniowej do metali A4
PODK Z389 Obsługa zaginarki do blach A4
PODK Z392 Obsługa wycinarki do blach A4
PODK Z477 Frezarki pionowe i poziome sterowane numerycznie A4
PODK Z108 Obsługa drążarki elektroiskrowej (elektrodrążarki) A3
SPAWANIE
PODK S102 Cięcie (palenie) gazowe ręczne na stanowisku stałym A3
PODK S050 Cięcie plazmowe A3
PODK S104 Instrukcja bhp przy spawaniu w osłonie gazowej na stanowiskach ruchomych A4
PODK S103 Przy spawaniu gazowym ręcznym na stanowiskach stałych A4
PODK S350 Spawanie elektryczne na stanowisku stałym A3
PODK S105 Spawanie w osłonie gazów obojętnych na stanowisku stałym A4
CHEMIA
PODK C245 Instrukcja bhp dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin A3
PODK C243 Instrukcja bhp przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych A4
PODK C076 Instrukcja bhp stosowania substancji niebezpiecznej A4
PODK C382 Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym A4
PODK J395 Obsługa instalacji amoniakalnej A4
PODK J144 Obsługa wtryskarek do tworzyw sztucznych A3
PODK J071 Prace w laboratoriach chemicznych A3
PODK C244 Przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych A4
OBRÓBKA DREWNA
PODK D377 Stosowanie ręcznych narzędzi stolarskich A4
PODK D024 Obsługa piły tarczowej do drewna A4
PODK D331 Stosowanie ręcznej piły tarczowej o napędzie elektrycznym A4
PODK D025 Obsługa piły taśmowej do drewna A3
PODK D332 Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie elektrycznym A3
PODK D333 Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym A3
PODK D026 Obsługa strugarki grubościowej A3
PODK D337 Obsługa walców klejarskich do okleinowania elementów drewnianych A4
PODK D420 Obcinanie gałęzi drzew za pomocą pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym A3
PODK D369 Obróbka drewna twardego (dębu, buku) A4
PODK D027 Obsługa frezarki dolnowrzecionowej A4
PODK D201 Obsługa frezarki górnowrzecionowej A3
PODK D209 Obsługa tokarki do drewna A3
PODK D199 Obsługa szlifierki taśmowej A4
PODK D205 Obsługa szlifierki tarczowej (czołowej) A3
PODK D200 Obsługa wyrówniarki do drewna A3
PODK D339 Obsługa wiertarki wrzecionowej A3
PODK D340 Obsługa prasy hydraulicznej (okleinowanie elementów płytowych) A4
PODK D334 Obsługa suszarni drewna A3
PODK D023 Prace stolarskie A3
PODK D428 Instrukcja bhp przy obsłudze spajarki do forniru A4
PODK D431 Instrukcja bhp przy obsłudze prasy pneumatycznej A4
PODK D430 Instrukcja bhp przy obsłudze prasy membranowej próżniowej A4
PODK D429 Instrukcja bhp przy obsłudze numerycznego centrum obróbczego (CNC) A4
MAGAZYNOWANIE
PODK M043 Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnym A4
PODK M044 Pracownicy zatrudnieni w magazynie chemicznym A3
PODK M131 Dla pracowników w magazynie farb i lakierów A4
PODK M132 Dla pracowników w magazynie drewna i tarcicy A4
PODK M169 Ręczna obsługa regałów za pomoca drabin magazynowych A4
PODK M045 Magazynowanie butli z gazami technicznymi A4
PODK M421 Składowanie materiałów budowlanych luzem A4
PODK M441 Pracownicy obsługujący magazyny blach i profili A4
PODK M157 Ręczna obsługa regałów magazynowych niskich z poziomu podłogi A4
OGÓLNE
PODK SA172 Instrukcja higieny osobistej pracowników A4
PODK SA175 Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk A4
PODK J155 Technika mycia i dezynfekcji rąk  
PODK SA575 Instrukcja mycia i odkażania rąk oraz pomieszczeń toalet A4
PODK SA176 Instrukcja higienicznego korzystania z wc dla pracowników A4
PODK SA173 Instrukcja mycia okapu nad stanowiskiem smażenia A4
PODK SA327 Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj kurzych A4
PODK SA336 Instrukcja bezpiecznego spożywania jaj kurzych A4
PODK SA502 Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład A4
PODK SA179 Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń A4
PODK SA180 Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego A4
PODK SA387 Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni A4
PODK SA503 Instrukcja technologiczna smażenia frytek A4
PODK SA504 Instrukcja technologiczna smażenia ryb w patelni elektrycznej A4
PODK SA174 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek A4
PODK SA388 Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy A4
PODK SA470 Instrukcja utrzymania czystości rampy A4
PODK SA489 Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu A4
PODK SA521 Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę A4
PODK SA522 Instrukcja szkolenia personelu A4
PODK SA523 Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków A4
PODK SA524 Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z  wymaganiami A4
PODK SA497 Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami A4
SKLEPY SPOŻYWCZE
PODK SA170 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w sklepie spożywczym A4
PODK SA493 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu A4
PODK SA497 Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami A4
PODK SA499 Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu, magazynowania i ekspozycji A4
PODK SA515 Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży A4
PODK SA177 Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych A4
PODK SA178 Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy A4
ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
PODK SA491 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie żywienia zbiorowego A4
PODK SA495 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie żywienia zbiorowego oraz w jego otoczeniu A4
PODK SA500 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w zakładzie żywienia zbiorowego A4
PODK SA321 Prawidłowe mycie naczyń stołowych A4
PODK SA506 Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowywania dań (ziemniaki, cebula, marchew, buraki, jarzyny, itd.;) A4
PODK SA510 Instrukcja technologiczna wydawania dań, napojów oraz zwrotu naczyń stołowych do zmywalni A4
PODK SA509 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji posiłków A4
PODK G109 Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego A4
MAŁA GASTRONOMIA
PODK SA171 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w barze A4
PODK SA494 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie małej gastronomii oraz w jego otoczeniu A4
PODK SA507 Instrukcja technologiczna parzenia kawy i herbaty A4
PODK SA501 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w barze A4
PODK SA505 Instrukcja technologiczna postępowania z surówkami A4
PODK SA508 Instrukcja technologiczna wydawania dań i napojów A4
PIEKARNIA
PODK SA492 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w piekarni A4
PODK SA496 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia piekarni A4
PODK SA511 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych piekarni A4
PODK SA512 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza sanitarnego piekarni A4
PODK SA513 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu piekarni A4
PODK SA519 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji komór garowniczych A4
PODK SA520 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji dzież A4
PODK SA518 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w piekarni A4
PODK SA514 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania w piekarni A4
PODK SA516 Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych w piekarni A4
PODK SA517 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w piekarni A4
PODK SA526 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lodówki A4
PODK SA527 Instrukcja zabezpieczenia piekarni przed szkodnikami A4
WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI
PODK SA529 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia wytwórni żywności A4
PODK SA560 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu A4
PODK SA561 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalnego wytwórni żywności A4
PODK SA562 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych wytwórni żywności A4
PODK SA563 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w wytwórni żywności A4
PODK SA564 Instrukcja wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej A4
PODK SA565 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposobu ich magazynowania A4
PODK SA566 Instrukcja technologiczna postępowania z surowcem mięsnym A4
PODK SA567 Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami do produkcji surówek, sałatki jarzynowej A4
PODK SA568 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji w zakładzie garmażeryjnym A4
PODK SA569 Instrukcja technologiczna postępowania z wyrobami mącznymi A4
PODK SA570 Instrukcja kontroli procesów obróbki cieplnej (gotowanie, smażenie) A4
PODK SA571 Instrukcja kontroli odkładania próbek gotowych wyrobów - garmażu A4
PODK SA572 Instrukcja kontroli pakowania i znakowania wyrobu gotowego A4
PODK SA573 Instrukcja kontroli surowców oraz wyrobów gotowych A4
PODK SA574 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych A4
PODK SA586 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w wytwórni żywności A4
ŚRODKI SPOŻYWCZE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
PODK SA576 Instrukcja utrzymania czystości nastrzykiwarki A4
PODK SA577 Instrukcja postępowania z odpadami rybnymi A4
PODK SA578 Instrukcja utrzymania czystości powierzchni mających kontakt z żywnością A4
PODK SA579 Instrukcja bezpieczeństwa wody i lodu w produkcji A4
PODK SA580 Instrukcja oznakowania, magazynowania oraz używania substancji toksycznych A4
PODK SA581 Instrukcja kontrolowania zdrowia pracowników A4
PODK SA582 Instrukcja przyjęcia dostaw surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, opakowań A4
PODK SA583 Instrukcja pomiaru temperatury surowca mięsnego A4
PODK SA584 Instrukcja przyjęcia surowca mięsnego A4
PODK SA585 Instrukcja przyjęcia surowca rybnego A4
PODK SA328 Warunki sanitarne przy sprzedaży mięsa mielonego A4
PODK SA587 Instrukcja higieny na stanowisku pracy A4
PODK SA588 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia zakładu A4
PODK SA589 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w cukierni A4
PODK SA607 Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników A4
PODK SA590 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych zakładu A4
PODK SA591 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-sanitarnego A4
PODK SA592 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego A4
PODK SA593 Instrukcja rozmnażania, mycia i dezynfekcji zamrażarki A4
PODK SA594 Instrukcja rozmnażania, mycia i dezynfekcji konserwatora do lodów A4
PODK SA595 Instrukcja rozmnażania, mycia i dezynfekcji lady chłodniczej w cukierni A4
PODK SA596 Instrukcja rozmnażania, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych (tab. blach) A4
PODK SA597 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposobów ich magazynowania A4
PODK SA598 Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych ciastkarni A4
PODK SA599 Instrukcja zaopatrzenia cukierni (usytuowanej przy ciastkarni) A4
PODK SA600 Instrukcja transportu wyrobów gotowych A4
PODK SA601 Instrukcja bezpiecznego wydawania deserów, lodów, ciastek, napojów oraz  zwrotu brudnych naczyń stołowych A4
MAGAZYN SPOŻYWCZY MROŻONEK
PODK SA602 Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy A4
PODK SA607 Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników A4
PODK SA603 Instrukcja utrzymania czystości i higieny w magazynie spożywczym mrożonek A4
PODK SA604 Instrukcja przyjęcia towaru - mrożonek do magazynu A4
PODK SA605 Instrukcja załadunku i transportu mrożonek z magazynu A4
PODK SA606 Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami A4
POMOC PRZEDLEKARSKA
PODK O220 Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach A3
PODK O001 Ogólna instrukcja bhp obowiązująca wszystkich pracowników (wyciąg z k.p.) A3
PRZEMYSŁ LEKKI
PODK PL251 Obsługa maszyn pończoszniczych A3
PODK PL250  Obsługa maszyn szyjących A3
PRACE PORZĄDKOWE / PRALNIE
PODK J347 Chemiczne czyszczenie odzieży A4
PODK J432 Instrukcja bhp przy obsłudze prasy do wgrzewania A4
PODK J323 Instrukcja bhp. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy odśnieżaniu dachów A4
PODK J371 Obsługa agregatu do chemicznego czyszczenia odzieży A3
PODK J307 Obsługa elektrycznej suszarki pralniczej (bębnowej) A3
PODK J370 Obsługa pralnic i wirówek A4
PODK J308 Obsługa pralnicy typu PC A3
PODK J309 Obsługa prasowalnicy elektrycznej typu MG-3 A3
PODK J372 Obsługa stanowisk prasowania odzieży i tkanin A4 lub A3
PODK J398 Obsługa wysokociśnieniowych maszyn czyszczących A3
PODK J194 Prace przy myciu okien w budynkach piętrowych A3
PODK SP484 Pracownicy zatrudnieni w zakładach pralniczych – instrukcja bhp A3
PODK J208 Przy pracach porządkowo-gospodarczych w zakładzie pracy A4
PODK J375 Robotnik terenów zielonych – konserwator zieleni – instrukcja bhp A3
PODK J207 Sprzątaczka hali przemysłowej (produkcyjnej) – instrukcja bhp A3
ROBOTY BUDOWLANE/DROGOWE
PODK R057 Budowa i demontaż rusztowań budowlanych A3
PODK R439 Eksploatacja rusztowań przejezdnych A3
PODK R433 Instrukcja bhp przy obsłudze wstrząsarki wibracyjnej do zagęszczania piasku A4
PODK R053 Malarz budowlany – instrukcja bhp A3
PODK R440 Montaż i demontaż rusztowań przejezdnych A3
PODK R409 Obsługa kafara A3
PODK R320 Operator przecinarki do nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych – instrukcja bhp A4
PODK R263 Operator zagęszczarki gruntu – instrukcja bhp A4
PODK R056 Prace ciesielskie A3
PODK R111 Prace impregnacyjne A3
PODK R055 Prace murarskie i tynkarskie A3
PODK R361 Prace posadzkarskie A3
PODK J126 Prace szklarskie (budowlane) A3
PODK R475 Prace wykonywane z drabin A4
PODK J442 Pracownicy zatrudnieni w kontakcie z azbestem – instrukcja bhp A3
PODK R051 Przy obsłudze betoniarki A4
PODK R058 Ręczne wykonywanie wykopów (otwartych) A3
PODK R052 Roboty dekarskie A3
PODK R106 Roboty kamieniarskie A3
PODK R354 Układanie papy termozgrzewalnej z zastosowaniem palnika na propan-butan A3
PODK R330 Używanie osadzaków do wstrzeliwania gwoździ i kołków w beton, stal i inne materiały o podobnej twardości A4
PODK J356 Wykonywanie prac na wysokości A3
PODK R059 Wykonywanie robót drogowych A3
PODK R054 Zbrojarz A3
SPRĘŻARKI
PODK SP360  Obsługa przewoźnych sprężarek powietrznych o napędzie spalinowym A3
PODK J070 Obsługa sprężarek powietrznych A4
PODK SP359 Obsługa sprężarek śrubowych o napędzie elektrycznym A4
PODK K017  Sprężarki powietrzne – wyciąg z przepisów A3
FIZYKOTERAPIA
PODK SZ119 Dezynfekcja chemiczna  A3
PODK SZ031 Dezynfekcja termiczna A3
PODK J326 Dla pracowników medycznego laboratorium analitycznego A4
PODK FT480 Dla stanowiska salowej/salowego A3
PODK SZ118 Eksploatacja butli z medycznym dwutlenkiem węgla A3
PODK SZ130 Eksploatacja butli z medycznym podtlenkiem azotu A3
PODK SZ153 Eksploatacja butli ze skroplonym azotem medycznym A4
PODK SZ162 Eksploatacja butli ze sprężonym tlenem medycznym A4
PODK SZ164 Eksploatacja instalacji gazów medycznych A3
PODK SZ165 Eksploatacja lampy bakteriobójczej A4
PODK SZ329 Instrukcja bhp w pracowni stomatologicznej A3
PODK FT488 Instrukcja postępowania w razie skażenia chemicznego dla stacji pogotowia ratunkowego i straży pożarnej (zestaw 3 tablic z graficzną ilustracją procedury) A3
PODK SZ046 Narażenie na czynniki biologiczne A4
PODK FT289 Obsługa aparatów ALPHATRON 4100 przy stosowaniu pola magnetycznego A3
PODK J313 Obsługa aparatów diadynamic DD5A i STYMAT (S-100, S-120, S-200, S-300) A3
PODK FT287 Obsługa aparatów DIAMAT G-110 i TERAPULS GS-200 A3
PODK FT288 Obsługa aparatów LASER IR 904-30 i lasera z aparatem ALPHATRON A3
PODK SZ047 Obsługa aparatu biostymulacyjnego-laserowego A3
PODK SZ116 Obsługa aparatu destylacyjnego A3
PODK SZ030 Obsługa aparatu elektrochirurgicznego A3
PODK SZ048 Obsługa aparatu inhalacyjnego A3
PODK SZ115 Obsługa aparatu kriostymulacyjnego-bezciśnieniowego A4
PODK SZ114 Obsługa aparatu terapeutyczno-ultradźwiękowego A3
PODK FT290 Obsługa kotła do podgrzewania parafiny dla celów leczniczych A3
PODK FT292 Obsługa lamp SOLLUX i EMITA A4
 POLIGRAFIA
PODK F248 Czyszczenie maszyn offsetowych A4
PODK F246 Instrukcja bhp przy obsłudze maszyny introligatorskiej do szycia nićmi A3
PODK F425 Maszynista maszyny papierniczej – instrukcja bhp A3
PODK F424 Mielarz celulozy i masy papierniczej – instrukcja bhp A3
PODK F247 Obsługa falcerki A3
PODK F249 Obsługa i konserwacja maszyny offsetowej rolowej A3
PODK F128 Obsługa kotła do przetapiania metalu w zakładach poligraficznych A3
PODK F189 Obsługa maszyn do bigowania i dziurkowania kartonu A4
PODK F187 Obsługa maszyn do zawieszania bloków książek w okładkę A3
PODK F127 Obsługa maszyn offsetowych arkuszowych A3
PODK F186 Obsługa maszyn poligraficznych dociskowych A3
PODK F152 Obsługa maszyn poligraficznych typoarkuszowych A3
PODK F188 Obsługa maszyny introligatorskiej do zszywania drutem A4
PODK F203 Obsługa szlifierki noży introligatorskich A3
PODK F129 Ogólna instrukcja bhp dla pracowników introligatorni A4
PODK F204 Pracownicy maszyn offsetowych – instrukcja bhp A3
WODNO-KANALIZACYJNE I C.O.
PODK W191 Eksploatacja kotłowni gazowej lub olejowej A4
PODK W065 Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o. – instrukcja bhp A4
PODK W066 Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o. – instrukcja bhp A4
PODK W468 Monter wodomierzy – instrukcja bhp A4
PODK W064 Obsługa kotłów wodnych i parowych c.o. A3
 OCZYSZCALNIE ŚCIEKÓW, WODOCIAGI
PODK Os218 Dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem w obiekcie oczyszczalni ścieków A3
PODK Os214 Dla pracowników przy stosowaniu środków chemicznych w oczyszczalniach ścieków i przy uzdatnianiu wody A3
PODK Os211 Instrukcja bhp w oczyszczalniach ścieków A4
PODK Os212 Instrukcja bhp w przepompowniach ścieków A4
PODK Os384 Maszynista urządzeń w stacji uzdatniania wody – instrukcja bhp A4
PODK Os385 Mechanik obchodowy w oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody A4
PODK Os216 Obsługa komór fermentacyjnych w oczyszczalniach A3
PODK Os213 Obsługa krat w oczyszczalniach ścieków A4
PODK Os215 Przy eksploatacji zbiorników gazu i instalacji gazowych w oczyszczalniach ścieków A3
PODK J342 Wykonywanie prac w zbiornikach A3
PODK Os217 Wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych i w obiektach oczyszczalni ścieków A4
INNE
PODK J438 Instrukcja bhp dla operatora kosiarki traktorowej A4
PODK J458 Instrukcja bhp w salonie kosmetycznym A3
PODK J459 Instrukcja bhp w salonie tatuażu i piercingu A3
PODK J451 Instrukcja bhp dla operator ręcznej kosy spalinowej A4
PODK J452 Instrukcja bhp dla operatora wózkowej kosiarki spalinowej A4
PODK J453 Instrukcja bhp dla operatora wózkowej kosiarki z napędem elektrycznym A4
PODK J396 Dla zakładu fryzjerskiego A3
PODK J112 Instrukcja bezpiecznej eksploatacji jonizacyjnych czujek dymu  A3
PODK J437 Instrukcja bhp – przy pracach kominiarskich A4
PODK J335 Obsługa dystrybutorów na stacji paliw płynnych A4
PODK J238 Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych w tapicerniach A3
PODK J376 Obsługa ręcznej krajarki krawieckiej do tkanin z nożem tarczowym A3
PODK J072 Obsługa stacji zgazowania tlenu ciekłego A3
PODK J341 Portier-dozorca – instrukcja bhp A4
PODK PH355 Praca pokojowej w hotelu A3
PODK J262 Pracownicy obsługujący dystrybutory gazu płynnego na stacjach paliw – instrukcja bhp A4
PODK J110 Pracownicy zatrudnieni na składowiskach złomu metali – instrukcja bhp A3
PODK J107 Pracownicy zatrudnieni na wysypiskach śmieci – instrukcja bhp A3
PODK J236 Przy eksploatacji powietrznych zbiorników ciśnieniowych A4
PODK J237 Ręczne wykonywanie prac tapicerskich A4
ENERGETYKA
PODK E062 Elektryk konserwator – instrukcja bhp A3
PODK E063 Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu oraz eksploatacji instalacji i sieci o napięciu do 1 kV A3
PODK J353 Obsługa elektronarzędzi A4
PODK E185 Obsługa elektrycznego pieca hartowniczego A4
PODK E061 Obsługa hydroforni A3
PODK E362 Obsługa zespołu prądotwórczego z silnikiem spalinowym A4
PODK E098 Ogólna instrukcja bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych A3
PODK E060 Pracownicy zatrudnieni w acetylenowni – instrukcja bhp A3
PODK E426 Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia przy urządzeniach i instalacjach energetycznych A4
PODK E221 Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego A3
PODK E222 Zasady udzielania pomocy przedmedycznej osobom porażonym prądem elektrycznym A3
ELEKTROENERGETYKA
PODK EN077 Bezpieczna obsługa przemysłowych nagrzewnic powietrza zasilanych olejem opałowym A4
PODK EN393 Eksploatacja elektrycznej suszarki do elektrod A4
PODK EN364 Eksploatacja urządzeń elektronicznych A4
PODK EN365 Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy A4
PODK EN367 Eksploatacja urządzeń napędowych A3
PODK EN366 Eksploatacja urządzeń prostownikowych A4
PODK EN235 Instrukcja bhp przy eksploatacji turbiny A4
PODK EN322 Instrukcja bhp przy stosowaniu systemu ogrzewania nadmuchowego A4
PODK EN232 Instrukcja eksploatacji baterii akumulatorów A3
PODK EN368 Instrukcja eksploatacji zgrzewarek elektrycznych A4
PODK EN227 Ogólna instrukcja bhp przy eksploatacji stacji elektroenergetycznej niewymagającej stałej obsługi A3
PODK EN234 Ogólna instrukcja bhp przy eksploatacji turbozespołu A4
PODK EN233 Przy eksploatacji baterii kondensatorów A3
PODK EN229 Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii kablowej A3
PODK EN230 Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej A4
PODK EN231 Przy eksploatacji oświetlenia terenu A3
PODK EN225 Przy eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia A4
PODK EN228 Przy eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV A4
PODK EN226 Przy obsłudze rozdzielnic niskiego napięcia (do 1 kV) w centralach telefonicznych A4
PODK EN224 Przy wykonywaniu prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV A3
PODK EN223 Telemonter – instrukcja bhp A4
BIUROWE
PODK B143 Obsługa gilotyny do krajania papieru A4
PODK B068 Obsługa komputera i drukarki A4
PODK B069 Obsługa kserokopiarki A4
PODK B142 Obsługa niszczarki dokumentów (krajarki) A4
PODK B394 Obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe (komputery) – na podstawie rozp. MPiPS z 1 grudnia 1998 r. A4
PODK B067 Prace administracyjno-biurowe A4
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PODK P373 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla kotłowni olejowych i gazowych A4
PODK P280 Instrukcja bhp bezpieczeństwa pożarowego A3
PODK P087 Instrukcja ogólna przeciwpożarowa A4
PODK P086 Instrukcja postępowania w przypadku pożaru A4
PODK P151 Instrukcja ppoż magazynowania i przechowywania gazów palnych i karbidu A4
PODK P146 Instrukcja ppoż. dla garaży A4
PODK P088 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń biurowych A4
PODK PH095 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń hotelowych w języku angielskim A4
PODK PH096 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń hotelowych w języku niemieckim A4
PODK PH094 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń hotelowych w języku polskim A4
PODK P181 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych A4
PODK P182 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo A3
PODK P089 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem A3
PODK PH097 Instrukcja ppoż. dla pracowników hotelowych A4
PODK P085 Instrukcja ppoż. dla pracowników w zakresie profilaktyki ppoż. A4
PODK P183 Instrukcja ppoż. dla stacji paliw płynnych A4
PODK P147 Instrukcja ppoż. dla stolarni A4
PODK P148 Instrukcja ppoż. prac spawalniczych A4
PODK P150 Instrukcja ppoż. przewozu gazów A3
PODK P145 Instrukcja ppoż. w pomieszczeniach archiwum A3
PODK P091 Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych A4
PODK P092 Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów śniegowych CO2 A3
PODK P149 Instrukcja wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy A4
PODK P090 Ramowa instrukcja ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagrożonych pożarem A4
PODK P093 Zasady użytkowania gaśnic płynowych i stacjonarnych agregatów pianowych A4
TRANSPORT
PODK T324 Blacharz samochodowy – instrukcja bhp A4
PODK T032 Hakowy (podsuwnicowy, poddźwigowy) – instrukcja bhp A4
PODK T434 Instrukcja bhp przy obsłudze manipulatora podciśnieniowego A4
PODK T435 Instrukcja bhp przy obsłudze podnośnika pneumatycznego A4
PODK T436 Instrukcja bhp przy obsłudze wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym A4
PODK T363 Instrukcja ogólna bhp wewnętrznego transportu poziomego A3
PODK T386 Kierowca – instrukcja bhp A3
PODK T274 Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – instrukcja bhp A3
PODK T466 Kierowca samochodu służbowego (dla kierowcy samochodu służbowego, osobowego i osobowo-bagażowego) – instrukcja bhp A4
PODK T035 Konserwator dźwigów osobowych i towarowych (wind) – instrukcja bhp A3
PODK T034 Konserwator urządzeń dźwigowych z wyłączeniem dźwigów osobowych i towarowych – instrukcja bhp A3
PODK T036 Ładowanie baterii akumulatorów A4
PODK T038 Manewrowy zakładowej bocznicy kolejowej – instrukcja bhp A3
PODK T469 Maszynista lokomotywy manewrowej – instrukcja bhp A3
PODK T040 Maszynista lokomotywy spalinowej w transporcie szynowym na terenie zakładu pracy – instrukcja bhp A4
PODK T325 Mechanik samochodowy – instrukcja bhp A4
PODK T401 Obsługa analizatora spalin silników samochodowych benzynowych A4
PODK T210 Obsługa elektrowciągu (wciągnika) A4
PODK T137 Obsługa jednokolumnowego samochodowego podnośnika hydrauliczno-pneumatycznego A3
PODK J465 Obsługa przenośnika taśmowego A4
PODK T404 Obsługa przyrządu do pomiaru czystości spalin silników wysokoprężnych - dymomierza A4
PODK T136 Obsługa ręcznego podnośnika hydraulicznego A4
PODK T138 Obsługa samochodowego dźwignika (podnośnika) A4
PODK T402 Obsługa urządzenia do badania sprawności hamulców samochodowych A3
PODK T028 Obsługa wózków akumulatorowych A4
PODK T352 Obsługa wózków o napędzie spalinowym A4
PODK T029 Obsługa wózków widłowych (sztaplarek) A4
PODK T338 Obsługa wyważarki do kół samochodowych A4
PODK T037 Ogólna instrukcja dla warsztatów samochodowych A3
PODK T400 Ogólna instrukcja w stacjach kontroli pojazdów A4
PODK T033 Operator dźwignicy – instrukcja bhp A4
PODK T140 Operator koparki– instrukcja bhp A3
PODK T184 Operator ładowarki – instrukcja bhp A3
PODK T139 Operator sprzętu ciężkiego – instrukcja bhp A3
PODK T141 Operator spycharki – instrukcja bhp A3
PODK T197 Operator żurawia samojezdnego – instrukcja bhp A3
PODK T196 Operator żurawia stałego – instrukcja bhp A3
PODK T195 Operator żurawia szynowego – instrukcja bhp A3
PODK T474 Osoba obsługująca parking (parkingowy) – instrukcja bhp A3
PODK T306 Rewident taboru kolejowego na bocznicy kolejowej – instrukcja bhp A3
PODK T485 Ręczne przenoszenie ciężarów A3
PODK T483 Ręczne przewożenie ładunków A3
PODK T156 Ręczne sygnały bezpieczeństwa A3
PODK T405 Traktorzysta – instrukcja bhp A3
PODK T039 Ustawiacz taboru na zakleszczonej bocznicy kolejowej – instrukcja bhp A4
PODK T192 Wulkanizator opon i dętek pojazdów mechanicznych – instrukcja bhp A3
KONSERWACJA POWIERZCHNI METALI
PODK K018 Metalizacja natryskowa A3
PODK K293 Obsługa nakładarki lakierów A3
PODK K019 Oczyszczanie elementów metalowych za pomocą piasku, żużlu lub śrutu A4
PODK K021 Ogólna instrukcja cynkowania na gorąco  A3
PODK K022 Ogólna instrukcja dla galwanizerni A3
PODK K020 Ogólna instrukcja dla trawialni metali A3
PODK K125 Prace lakiernicze A4
PODK K154 Przy lakierowaniu proszkowym A4
PRZETWÓRSTWO MLEKA
PODK ML282 Instrukcja bhp w zakresie obsługi wirówki do mleka A3
PODK ML283 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale aparatowni A3
PODK ML284 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale obiegu surowca oraz wstępnego magazynowania mleka A3
PODK ML281 Ogólne zasady i warunki bhp przy wykonywaniu czynności przygotowania roztworów środków chemicznych (kwasu, ługu sodowego, podchlorynu sodu) A4
PRZETWÓRSTWO MIĘSA I RYB
PODK Ms444 Instrukcja bhp dla fileciarza A4
PODK Ms443 Instrukcja bhp dla operatora autoklawu do sterylizacji termicznej konserw rybnych A4
PODK Ms447 Instrukcja bhp dla operatora komory do rozmrażania A4
PODK Ms455 Instrukcja bhp dla operatora komory wędzarniczej A4
PODK Ms446 Instrukcja bhp dla operatora krajalnicy tusz rybnych A4
PODK Ms454 Instrukcja bhp dla operatora maszyny rozdrabniającej warzywa A4
PODK Ms457 Instrukcja bhp dla operatora mieszalnika farszu A4
PODK Ms498 Instrukcja bhp dla operatora myjki tunelowej A4
PODK Ms445 Instrukcja bhp dla operatora myjni komorowej A4
PODK Ms448 Instrukcja bhp dla operatora solankownicy A4
PODK Ms449 Instrukcja bhp dla operatora sortownicy ryb A4
PODK Ms525 Instrukcja bhp dla operatora urządzenia mieszającego typu mieszadło próżniowe z załadunkiem masztowym i zbiornikiem buforowym A4
PODK Ms528 Instrukcja bhp dla operatora wielofunkcyjnej maszyny pakującej A4
PODK Ms456 Instrukcja bhp dla operatora wilka A4
PODK Ms450 Instrukcja bhp dla operatora zamykarki A4
PODK Ms239 Instrukcja bhp w magazynie żywca (w poczekalni przedubojowej) A4
PODK Ms408 Obsługa komory wędzarniczo-parzelniczej w zakładach mięsnych A3
PODK Ms121 Obsługa maszyn do rozdrabniania mięsa A4
PODK Ms406 Obsługa nastrzykiwarki do mięs A3
PODK Ms206 Obsługa piły rozbiorowej w zakładach mięsnych A3
PODK Ms122 Prace w chłodniach, magazynach mięsa i przetworów mięsnych A4
PODK Ms120 Przetwórstwo mięsa A3
PODK Ms240 Przy obsłudze kutra A3
PODK Ms407 Przy peklowaniu mięsa A3
PODK Ms242 Przy rozbiorze mięsa A3
PODK Ms241 Przy wytapianiu tłuszczów zwierzęcych A3
PODK Ms099 Ubój zwierząt A4
WYKAZY PRAC
PODK L273 Fryzjer – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L272 Fryzjer – wykaz prac wzbronionych młodocianym A4
PODK L317 Kelner – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L316 Kelner – wykaz prac wzbronionych młodocianym A4
PODK L314 Kucharz – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L315 Kucharz– wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L253 Lakiernik – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L252 Lakiernik – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L285 Lakiernik samochodowy – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L286 Lakiernik samochodowy – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L297 Magazynier – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L296 Magazynier – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L319 Masarz-wędliniarz – wykaz prac dozwolonych młodocianym A3
PODK L318 Masarz-wędliniarz – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L269 Mechanik samochodowy – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L268 Mechanik samochodowy – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L075 Młodociani – wykaz prac wzbronionych A3
PODK L267 Murarz-tynkarz – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L266 Murarz-tynkarz – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L271 Piekarz cukiernik – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L270 Piekarz cukiernik – wykaz prac wzbronionych młodocianym A4
PODK L277 Spawacz elektryczny – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L276 Spawacz elektryczny– wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L279 Spawacz gazowy – wykaz prac dozwolonych młodocianym A3
PODK L278 Spawacz gazowy – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L295 Sprzedawca – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L294 Sprzedawca – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L255 Stolarz – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L254 Stolarz – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L299 Ślusarz – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L298 Ślusarz – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L257 Tapicer – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L256 Tapicer – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L301 Tokarz-frezer-szlifierz – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L300 Tokarz-frezer-szlifierz – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
PODK L155 Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat A3
PODK L476 Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej A4
PODK L078 Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych A4
PODK L074 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet A3
PODK L304 Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej A3
PODK L302 Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby A3
PODK L265 Zbrojarz-betoniarz – wykaz prac dozwolonych młodocianym A4
PODK L264 Zbrojarz-betoniarz – wykaz prac wzbronionych młodocianym A3
SZKOŁY - REGULAMINY
PODK Re275 Ogólna instrukcja bhp dla warsztatów szkolnych A4
PODK Re260 Regulamin pracowni biologicznej A4
PODK Re258 Regulamin pracowni chemicznej A4
PODK Re259 Regulamin pracowni fizycznej A4
PODK Re261 Regulamin pracowni komputerowej A4
PODK Re305 Regulamin sali gimnastycznej A4
INSTRUKCJE SANITARNE GMP, GHP
PODK SA579 Instrukcja bezpieczeństwa wody i lodu w produkcji A4
PODK SA336 Instrukcja bezpiecznego spożywania jaj kurzych A4
PODK SA601 Instrukcja bezpiecznego wydawania deserów, lodów, ciastek, napojów oraz zwrotu brudnych naczyń stołowych A4
PODK SA596 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych (tac, blach) – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA517 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w piekarni A4
PODK SA563 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w wytwórni żywności A4
PODK SA520 Instrukcja czyszczenia, mycia, i dezynfekcji dzież A4
PODK SA519 Instrukcja czyszczenia, mycia, i dezynfekcji komór garowniczych A4
PODK SA176 Instrukcja higienicznego korzystania z WC A4
PODK SA607 Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników A4
PODK SA587 Instrukcja higieny na stanowisku pracy – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA171 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w barze A4
PODK SA492 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w piekarni A4
PODK SA170 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w sklepie spożywczym A4
PODK SA586 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w wytwórni żywności A4
PODK SA491 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie żywienia zbiorowego A4
PODK SA172 Instrukcja higieny osobistej pracowników A4
PODK SA602 Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy – magazyn spożywczy mrożonek A4
PODK SA574 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych A4
PODK SA518 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w piekarni A4
PODK SA179 Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń A4
PODK SA571 Instrukcja kontroli odkładania próbek gotowych wyrobów garmażeryjnych A4
PODK SA572 Instrukcja kontroli pakowania i znakowania wyrobu gotowego A4
PODK SA570 Instrukcja kontroli procesów obróbki cieplnej (gotowanie, smażenie) A4
PODK SA598 Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych w ciastkarni A4
PODK SA516 Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych w piekarni A4
PODK SA573 Instrukcja kontroli surowców oraz wyrobów gotowych A4
PODK SA581 Instrukcja kontrolowania zdrowia pracowników A4
PODK SA387 Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni A4
PODK SA388 Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy A4
PODK SA177 Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych A4
PODK SA511 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych piekarni A4
PODK SA562 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych wytwórni żywności A4
PODK SA590 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych zakładu – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA512 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza sanitarnego piekarni A4
PODK SA591 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-sanitarnego – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA561 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-sanitarnego wytwórni żywności A4
PODK SA175 Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk A4
PODK SA515 Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży A4
PODK SA180 Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego A4
PODK SA178 Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy A4
PODK SA575 Instrukcja mycia i odkażania rąk oraz pomieszczenia toalet A4
PODK SA173 Instrukcja mycia okapu nad stanowiskiem smażenia A4
PODK SA592 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA560 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu A4
PODK SA513 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu w piekarni A4
PODK SA580 Instrukcja oznakowania, magazynowania oraz używania substancji toksycznych A4
PODK G109 Instrukcja pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego A4
PODK SA583 Instrukcja pomiaru temperatury surowca mięsnego A4
PODK SA524 Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami A4
PODK SA577 Instrukcja postępowania z odpadami rybnymi A4
PODK SA489 Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu A4
PODK SA582 Instrukcja przyjęcia dostaw surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, opakowań A4
PODK SA584 Instrukcja przyjęcia surowca mięsnego A4
PODK SA585 Instrukcja przyjęcia surowca rybnego A4
PODK SA565 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania A4
PODK SA597 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA514 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania w piekarni A4
PODK SA604 Instrukcja przyjęcia towaru – mrożonek do magazynu A4
PODK SA499 Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu, magazynowania i ekspozycji A4
PODK SA501 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w barze A4
PODK SA500 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w zakładzie żywienia zbiorowego A4
PODK SA502 Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład A4
PODK SA594 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji konserwatora do lodów – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA595 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lady chłodniczej w cukierni A4
PODK SA526 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lodówki A4
PODK SA174 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek A4
PODK SA593 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji zamrażarki – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA327 Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj kurzych A4
PODK SA328 Instrukcja sanitarna sprzedaży mięsa mielonego A4
PODK SA522 Instrukcja szkolenia personelu A4
PODK SA507 Instrukcja technologiczna parzenia kawy i herbaty A4
PODK SA509 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji posiłków A4
PODK SA568 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji w zakładzie garmażeryjnym A4
PODK SA566 Instrukcja technologiczna postępowania z surowcem mięsnym A4
PODK SA505 Instrukcja technologiczna postępowania z surówkami A4
PODK SA567 Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami do produkcji surówek, sałatki jarzynowej (ziemniaki, cebula, marchew, buraki, seler, kapusta itd.) A4
PODK SA506 Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowania dań (ziemniaki, cebula, marchew, buraki A4
PODK SA569 Instrukcja technologiczna postępowania z wyrobami mącznymi A4
PODK SA503 Instrukcja technologiczna smażenia frytek A4
PODK SA504 Instrukcja technologiczna smażenia ryb w patelni elektrycznej A4
PODK SA508 Instrukcja technologiczna wydawania dań i napojów A4
PODK SA510 Instrukcja technologiczna wydawania dań, napojów oraz zwrotu naczyń stołowych do zmywalni A4
PODK SA600 Instrukcja transportu wyrobów gotowych – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA523 Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków A4
PODK SA603 Instrukcja utrzymania czystości i higieny w magazynie spożywczym mrożonek A4
PODK SA576 Instrukcja utrzymania czystości nastrzykiwarki A4
PODK SA578 Instrukcja utrzymania czystości powierzchni mających kontakt z żywnością A4
PODK SA470 Instrukcja utrzymania czystości rampy A4
PODK SA496 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia piekarni A4
PODK SA529 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia wytwórni żywności A4
PODK SA588 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia zakładu – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia A4
PODK SA589 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w cukierni A4
PODK SA493 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu A4
PODK SA494 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakł. małej gastr. oraz w jego otoczeniu A4
PODK SA495 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakł. żywienia zbiorowego oraz w jego otoczeniu A4
PODK SA564 Instrukcja wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej A4
PODK SA497 Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami A4
PODK SA527 Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami A4
PODK SA606 Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami – magazyn spożywczy mrożonek A4
PODK SA605 Instrukcja załadunku i transportu mrożonek z magazynu A4
PODK SA599 Instrukcja zaopatrzenia cukierni (usytuowanej przy ciastkarni) A4
PODK SA521 Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę  A4
PODK SA321 Prawidłowe mycie naczyń stołowych A4
GASTRONOMIA
PODK G419 Instrukcja bhp przy obsłudze elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych A3
PODK G417 Obsługa bemaru wodnego A3
PODK G080 Obsługa butli z gazem płynnym A4
PODK G410 Obsługa elektrycznego kotła warzelnego A3
PODK G486 Obsługa elektrycznego taboretu podgrzewczego A3
PODK G412 Obsługa elektrycznej krajalnicy żywności (gastronomia i handel) A3
PODK G414 Obsługa frytkownicy A3
PODK G415 Obsługa krajalnicy chleba A3
PODK G422 Obsługa krajalnicy wędlin i sera A4
PODK G081 Obsługa kuchennego trzonu gazowego A3
PODK G079 Obsługa kuchni mikrofalowej A4
PODK G413 Obsługa obieraczki do ziemniaków A3
PODK G082 Obsługa patelni elektrycznej A4
PODK G487 Obsługa piekarnika elektrycznego A3
PODK G467 Obsługa rożna opalanego gazem A3
PODK G416 Obsługa stołów chłodniczych A3
PODK G418 Obsługa szaf chłodniczych A4
PODK G490 Obsługa trzonu kuchennego elektrycznego A3
PODK G411 Obsługa uniwersalnej rozdrabniarki warzyw A4
PODK G083 Obsługa urządzeń do parzenia kawy i napojów gorących w zakładach gastronomicznych A3
PODK J073 Ogólna instrukcja dla kuchni zakładów żywienia zbiorowego A3
PODK G084 Prace w zmywalni naczyń A4
HANDEL
PODK H041 Pracownicy placówek handlowych – instrukcja bhp A4

Legenda:

A3 - 30 x 42 cm

A4 -

DN - 24,5 x 35 cm

CN - 24,5 x 35 cm (płyta sztywna cieńka 0,5 mm)

EK - 35 x 49 cm

IC - 70x100 cm

p - płyta sztywna 1 mm

c - cieńka płyta 0,5 mmm

n - nieświecący

Ceny instrukcji:

DN / pn - cena 9,90 zł netto + podatek VAT 23%

CN / pn - cena 9,90 zł netto + podatek VAT 23%

EK / pn -

IC/pn -

PODK - cena 35 zł netto + podatek VAT 23 %

PODK - instrukcje wykonywane na tekturze sztywnej lakierowanej

Średni czas realizacji:

Instrukcje IA: 2-5 dni

Instrukcje PODK: do 3 tygodni

Cena instrukcji BHP IA o rozmiarze i podłożu DN/pn czyli 24,5x35 cm wynosi 9,90 zł netto + podatek VAT 23%.

Cena instrukcji BHP IA o rozmiarze i podłożu CN/pn czyli 24,5x35 cm wynosi 9,90 zł netto + podatek VAT 23%.

Zamówienia prosimy przesyłać faxem lub emailem


| Copyright by Nopex 2002-2015. | Wszelkie Prawa Zastrzeżone.  | All Rights Reserved. Ta strona wykorzystuje tzw. ciasteczka - polityka cookies - szczegóły w dziale polityka prywatnoœści |
 

KONTAKT

Nopex
ul. Rzeszowska 30
38-400 Krosno

Dział handlowy:

tel/fax. 13 4324686
tel/fax. 13 4365225

W sprawach pilnych:
GSM. 604 151 922
GSM. 604 861 035

E-mail:

biuro@nopex.com.pl

Website:

www.nopex.com.pl

 

Sklep internetowy:

www.dankros.pl/sklep/

 

NIP: 684-127-38-34

REGON: 371096030

 

TRANSPORT

Towar dowozimy własnym transportem


oraz firmą kurierską
NASI PARTNERZY

FORMULARZ
Pobierz formularz zamówienia dla Straży Pożarnej / Urzędu Gminy
NASZE LOGO