OFERTA HANDLOWA

powrót do kategorii
 
AA - Znaki Ewakuacyjne
AB - Znaki Ewakuacyjne - Techniczne
AC - Znaki Ewakuacyjne - Uzupełniające
BA - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej
BB - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Techniczne
BC - Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Uzupełniające
CA - Nalepki na gaśnice
CB - Nalepki uzupełniające na gaśnice
DA - Tabliczki telefonów alarmowych
DB - Instrukcje przeciwpożarowe
DC - Wykaz oznakowań ewakuacyjnych
EA - Taśmy odgradzające oraz samoprzylepne
EB - Taśmy fotoluminescencyjne
GA - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu
GB - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu uzupełniające
GC - Ochrona i higiena pracy - Znaki zakazu z opisem
GD - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze
GE - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze uzupełniające
GF - Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze z opisem
GG - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne
GH - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające
GI - Ochrona i higiena pracy - Znaki informacyjne uzupełniające z opisem
GJ - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu
GK - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu uzupełniające
GL - Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu z opisem
HA - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze pionowe
HB - Tablice urządzeń elektrycznych - Ostrzegawcze poziome
HC - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu pionowe
HD - Tablice urządzeń elektrycznych - Zakazu poziome
HE - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu pionowe
HF - Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu poziome
HG - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne pionowe
HH - Tablice urządzeń elektrycznych - Informacyjne poziome
IA - Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
JA - Oznakowanie dla rurociągów
JB - Tabliczki orientacyjne dla wodociągów
JC - Tabliczki orientacyjne dla gazociągów
JD - Tablice dla gazownictwa
KA - Znaki ostrzegawcze promieniowania jonizującego
KB - Znaki ostrzegawcze promieniowania laserowego
KC - Znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego
LA - Oznakowanie substancji chemicznych
LB -Oznakowanie substancji chemicznych - z opisem
LC - Wybrane przykłady użycia oznakowań substancji chemicznych
LD - Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest
LE - Skażenie biologiczne
MA - Nalepki przesyłkowe ADR, RID
MB - Nalepki ostrzegawcze ADR
NA - Klęski żywiołowe - Znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu
NB - Tablice stref zagrożenia wybuchem
NC - Tablice różne - zagrożenia
ND - Tablice różne - Niebezpieczeństwa
NE - Tablice różne - Tytoń, Alkohol
NF - Tablice różne - Wojsko
OA - Tablice budowlane
OB - Tablice informacyjne - Las
OE - Tablice informacyjne - Ekologia
OH - Tablice informacyjne - Kąpieliska
PA - Tablice różne
PB - Tablice różne - Informacyjne
RA - Piktogramy ogólne
RB - Piktogramy ogólne z opisem
RC - Piktogramy sportowe
RD - Piktogramy sportowe z opisem
RE - Piktogramy medyczne
RF - Piktogramy medyczne z opisem
SA - Znaki na drogach wewnętrznych - Osiedla, Zakłady pracy
SB - Stacje benzynowe
SC - Nalepki samochodowe
SF - Znaki drogowe - ostrzegawcze, zakazu; nakazu
SD - Znaki do pociągów
TA - Zabezpieczenie obiektów
TC - Zawieszki informacyjne
UA - Herby, Godła
Instrukcje pierwszej pomocy (plansze obrazowe, graficzne)
Stojak Uwaga mokra (śliska) podłoga TOP ART
firmA | Klienci | Kontakt | Cenniki
Witamy na stronach internetowych firmy NOPEX

index tablice, znaki BHP instrukcje sanitarne GMP, GHP

 

Zamawiając instrukcje należy podać dokładny symbol oraz jej nazwę

instrukcje sanitarne - GMP, GHP

G109 Instrukcja pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
SA606 Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami – magazyn spożywczy mrożonek
SA605 Instrukcja załadunku i transportu mrożonek z magazynu
SA604  Instrukcja przyjęcia towaru – mrożonek do magazynu
SA603 Instrukcja utrzymania czystości i higieny w magazynie spożywczym mrożonek
SA607 Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników
SA602 Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy – magazyn spożywczy mrożonek
SA601 Instrukcja bezpiecznego wydawania deserów, lodów, ciastek, napojów oraz zwrotu brudnych naczyń stołowych
SA600 Instrukcja transportu wyrobów gotowych – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA599 Instrukcja zaopatrzenia cukierni (usytuowanej przy ciastkarni)
SA598 Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych w ciastkarni
SA597 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA596 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych (tac, blach) – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA595 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lady chłodniczej w cukierni
SA594 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji konserwatora do lodów – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA593 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji zamrażarki – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA592 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA591 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-sanitarnego – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA590 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych zakładu – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA589 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w cukierni
SA588 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia zakładu – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA587 Instrukcja higieny na stanowisku pracy – cukiernia, ciastkarnia, lodziarnia
SA585  Instrukcja przyjęcia surowca rybnego
SA584 Instrukcja przyjęcia surowca mięsnego
SA583 Instrukcja pomiaru temperatury surowca mięsnego
SA582 Instrukcja przyjęcia dostaw surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, opakowań
SA581 Instrukcja kontrolowania zdrowia pracowników
SA580 Instrukcja oznakowania, magazynowania oraz używania substancji toksycznych
SA579 Instrukcja bezpieczeństwa wody i lodu w produkcji
SA578 Instrukcja utrzymania czystości powierzchni mających kontakt z żywnością
SA577 Instrukcja postępowania z odpadami rybnymi
SA576 Instrukcja utrzymania czystości nastrzykiwarki
SA586 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w wytwórni żywności
SA574  Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych
SA573 Instrukcja kontroli surowców oraz wyrobów gotowych
SA572 Instrukcja kontroli pakowania i znakowania wyrobu gotowego
SA571 Instrukcja kontroli odkładania próbek gotowych wyrobów garmażeryjnych
SA570 Instrukcja kontroli procesów obróbki cieplnej (gotowanie, smażenie)
SA569 Instrukcja technologiczna postępowania z wyrobami mącznymi
SA568 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji w zakładzie garmażeryjnym
SA567 Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami do produkcji surówek, sałatki jarzynowej (ziemniaki, cebula, marchew, buraki, seler, kapusta itd.)
SA566 Instrukcja technologiczna postępowania z surowcem mięsnym
SA565 Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania
SA563 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w wytwórni żywności
SA564 Instrukcja wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej
SA562  Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych wytwórni żywności
SA561 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-sanitarnego wytwórni żywności
SA560  Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu
SA529 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia wytwórni żywności
SA527 Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami
SA526 Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lodówki
SA178 Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy
SA177 Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych
SA515  Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży
SA575 Instrukcja mycia i odkażania rąk oraz pomieszczenia toalet
SA321 Prawidłowe mycie naczyń stołowych
SA336  Instrukcja bezpiecznego spożywania jaj kurzych
SA328 Instrukcja sanitarna sprzedaży mięsa mielonego
SA327 Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj kurzych
SA170 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w sklepie spożywczym
SA171 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w barze
SA172 Instrukcja higieny osobistej pracowników
SA173  Instrukcja mycia okapu nad stanowiskiem smażenia
SA174 Instrukcja rozmrażania i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek
SA175  Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
SA176  Instrukcja higienicznego korzystania z WC
SA497/1 Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami
SA502 Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład
SA493 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu
SA497 Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami
SA499 Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu, magazynowania i ekspozycji
SA491 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie żywienia zbiorowego
SA494 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakł. małej gastr. oraz w jego otoczeniu
SA495 Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakł. żywienia zbiorowego oraz w jego otoczeniu
SA507 Instrukcja technologiczna parzenia kawy i herbaty
SA500 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w zakładzie żywienia zbiorowego
SA501 Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w barze
SA503  Instrukcja technologiczna smażenia frytek
SA504 Instrukcja technologiczna smażenia ryb w patelni elektrycznej
SA505 Instrukcja technologiczna postępowania z surówkami
SA506  Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowania dań (ziemniaki, cebula, marchew, buraki)
SA508  Instrukcja technologiczna wydawania dań i napojów
SA509 Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji posiłków
SA510 Instrukcja technologiczna wydawania dań, napojów oraz zwrotu naczyń stołowych do zmywalni
SA492 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w piekarni
SA496 Instrukcja utrzymania higieny otoczenia piekarni
SA511 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych piekarni
SA512 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza sanitarnego piekarni
SA513 Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu w piekarni
SA519 Instrukcja czyszczenia, mycia, i dezynfekcji komór garowniczych
SA520 Instrukcja czyszczenia, mycia, i dezynfekcji dzież
SA518 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w piekarni
SA514  Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania w piekarni
SA516 Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych w piekarni
SA517 Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w piekarni
SA179 Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń
SA180 Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego
SA387 Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni
SA388 Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy
SA470 Instrukcja utrzymania czystości rampy
SA489 Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu
SA521 Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
SA522 Instrukcja szkolenia personelu
SA523  Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
SA524 Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami

gastronomia

G413 Obsługa obieraczki do ziemniaków
G419  Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych
G081 Obsługa kuchennego trzonu gazowego
J073  Ogólna instrukcja dla kuchni zakładów żywienia zbiorowego
G412 Obsługa elektrycznej krajalnicy żywności (gastronomia i handel)
G418  Obsługa szaf chłodniczych
G080 Obsługa butli z gazem płynnym
G490  Obsługa trzonu kuchennego elektrycznego
G411 Obsługa uniwersalnej rozdrabniarki warzyw
G417 Obsługa bemaru wodnego
G079 Obsługa kuchni mikrofalowej
G487 Obsługa piekarnika elektrycznego
G410  Obsługa elektrycznego kotła warzelnego
G416 Obsługa stołów chłodniczych
G486 Obsługa elektrycznego taboretu podgrzewczego
G084  Prace w zmywalni naczyń
G415 Obsługa krajalnicy chleba
G467  Obsługa rożna opalanego gazem
G083 Obsługa urządzeń do parzenia kawy i napojów gorących
G414  Obsługa frytkownicy
G422 Obsługa krajalnicy wędlin i sera
G082 Obsługa patelni elektrycznej

chemia

C382 Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym
C245 Instrukcja BHP dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin
C244  Przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
C243 Instrukcja bhp przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
J395 Obsługa instalacji amoniakalnej
J144 Obsługa wtryskarek do tworzyw sztucznych
J071  Prace w laboratoriach chemicznych

Biurowe

B142 Obsługa niszczarki dokumentów (krajarki)
B069 Obsługa kserokopiarki
B068 Obsługa komputera i drukarki
B067  Prace administracyjno-biurowe
B394 Obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe (komputery) - na podstawie rozp. MPiPS
B143 Obsługa gilotyny do krojenia papieru
elektroenergetyka
EN232 Instrukcja eksploatacji baterii akumulatorów
EN366 Eksploatacja urządzeń prostownikowych
EN225 Przy eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia
EN231 Przy eksploatacji oświetlenia terenu
EN365 Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy
EN224 Przy wykonywaniu prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV
EN230 Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej
EN364  Eksploatacja urządzeń elektronicznych
EN223 Instrukcja bhp na stanowisku telemontera
EN229 Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii kablowej
EN235 Instrukcja bhp przy eksploatacji turbiny
EN393 Eksploatacja elektrycznej suszarki do elektrod
EN228 Przy eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV
EN234 Ogólna instrukcja bhp przy eksploatacji turbozespołu
EN368 Instrukcja eksploatacji zgrzewarek elektrycznych
EN227 Ogólna instrukcja bhp przy eksploatacji stacji elektroenergetycznej niewymagającej stałej obsługi
EN233 Przy eksploatacji baterii kondensatorów
EN367 Eksploatacja urządzeń napędowych
EN226 Przy obsłudze rozdzielnic niskiego napięcia (do 1 kV) w centralach telefonicznych
EN077  Bezpieczna obsługa przemysłowych nagrzewnic powietrza zasilanych olejem opałowym

energetyka

E426 Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
E063 Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu oraz eksploatacji instalacji i sieci o napięciu do 1 kV
J353 Obsługa elektronarzędzi
E062 Elektryk konserwator
E362 Obsługa zespołu prądotwórczego z silnikiem spalinowym
E061 Obsługa hydroforni
E222  Zasady udzielania pomocy przedmedycznej osobom porażonym prądem elektrycznym
E060 Pracownicy zatrudnieni w acetylenowni
E221 Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego
E185 Obsługa elektrycznego pieca hartowniczego
E098 Ogólna instrukcja bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
handel
H042 Sprzedaż konsumencka
H041 Pracownicy placówek handlowych

inne

J396 Dla zakładu fryzjerskiego
J112  Instrukcja bezpiecznej eksploatacji jonizacyjnych czujek dymu
J376 Obsługa ręcznej krajarki krawieckiej do tkanin z nożem tarczowym
J110 Dla pracowników zatrudnionych na składowiskach złomu metali
J341 Portier-dozorca
J107 Dla pracowników zatrudnionych na wysypiskach śmieci
J335 Obsługa dystrybutorów na stacji paliw płynnych
J072 Obsługa stacji zgazowania tlenu ciekłego
J238 Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych w tapicerniach
J237 Ręczne wykonywanie prac tapicerskich
J236 Przy eksploatacji powietrznych zbiorników ciśnieniowych

konserwacja powierzchni metali

K020 Ogólna instrukcja dla trawialni metali
K019 Oczyszczanie elementów metalowych za pomocą piasku, żużlu lub śrutu
K018 Metalizacja natryskowa
K293 Obsługa nakładarki lakierów
K125 Prace lakiernicze
K022 Ogólna instrukcja dla galwanizerni
K021 Ogólna instrukcja cynkowania na gorąco
K154 Przy lakierowaniu proszkowym

Magazyn

M044 Pracownicy zatrudnieni w magazynie chemicznym
M043 Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnym
M441 Pracownicy obsługujący magazyny blach i profili
M421  Składowanie materiałów budowlanych luzem
M132 Dla pracowników w magazynie drewna i tarcicy
M131 Dla pracowników w magazynie farb i lakierów
M045 Magazynowanie butli z gazami technicznymi
M157 Instrukcja bhp przy ręcznej obsłudze regałów magazynowych niskich z poziomu podłogi
M169  Instrukcja bhp przy ręcznej obsłudze regałów za pomocą drabin magazynowych

Obróbka drewna

D209 Obsługa tokarki do drewna
D339 Obsługa wiertarki wielowrzecionowej
D025  Obsługa piły taśmowej do drewna
D205 Obsługa szlifierki tarczowej (czołowej)
D337 Obsługa walców klejarskich do okleinowania elementów drewnianych
D024 Obsługa piły tarczowej
D201 Obsługa frezarki górnowrzecionowej
D334 Obsługa suszarni drewna
D023 Prace stolarskie
D200 Obsługa wyrówniarki do drewna
D333  Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym
D377 Stosowanie ręcznych narzędzi stolarskich
D420 Obcinanie gałęzi drzew za pomocą pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym
D199 Obsługa szlifierki taśmowej
D332 Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie elektrycznym
D369  Obróbka drewna twardego (dębu, buku)
D027 Obsługa frezarki dolnowrzecionowej
D331 Stosowanie ręcznej piły tarczowej o napędzie elektrycznym
D340 Obsługa prasy hydraulicznej (okleinowanie elementów płytowych)
D026  Obsługa strugarki grubościowej

Obróbka metali

Z198 Instrukcja bhp przy lutowaniu lutami miękkimi
Z012 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
Z389 Obsługa zaginarki do blach
Z123 Obsługa wiertarki stołowej
Z005 Obsługa wiertarki kolumnowej
Z193 Obsługa wytaczarki
Z011 Obsługa nożyc gilotynowych
Z379 Instrukcja bhp przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi o napędzie pneumatycznym (młotki, wiertarki, szlifierki itp.)
Z108 Instrukcja bezpiecznej obsługi drążarki elektroiskrowej (elektrodrążarki)
Z004  Obsługa tokarki karuzelowej
Z478 Obsługa wytaczarki - wiertarki współrzędnościowej
Z190 Obsługa piły tarczowej do metali
Z010 Obsługa przecinarki ściernicowej
Z378 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami ślusarskimi
Z016 Obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
Z003  Obsługa tokarki kłowej
Z477  Frezarki pionowe i poziome sterowane numerycznie
Z135 Obsługa frezarki obwiedniowej (do kół zębatych)
Z009  Obsługa frezarek poziomych i pionowych
Z374 Obsługa zgrzewarki punktowej i liniowej do metali
Z015 Obsługa strugarki poprzecznej i dłutownicy
Z002 Prace ślusarskie
Z423 Obsługa nożyc uniwersalnych do metali
Z134 Obsługa piły ramowej do metali
Z008 Obsługa prasy do metali
Z351 Obsługa piły taśmowej do metali
Z014 Obsługa walców do prostowania i gięcia blach
Z392 Obsługa wycinarki do blach
Z133 Obsługa gwinciarki do rur i walców
Z007  Obsługa szlifierki do płaszczyzn
Z202  Obsługa tokarki rewolwerowej (automat tokarski)
Z013 Obsługa młota pneumatycznego do kucia
Z390 Obsługa maszyny do formowania zakładek - krawędziarki do blach
Z124 Obsługa ostrzarki do pił tarczowych
Z006 Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej (ostrzarki)

Ochrona przeciwpożarowa

PH096 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń hotelowych w języku niemieckim (format A4)
P146 Instrukcja ppoż. dla garaży
P181 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych
P088 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń biurowych
PH095 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń hotelowych w języku angielskim (format A4)
P145  Instrukcja ppoż. w pomieszczeniach archiwum
P151  Instrukcja ppoż magazynowania i przechowywania gazów technicznych i karbidu
P087  Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
PH094  Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń hotelowych w języku polskim (format A4)
P093 Instrukcja użytkowania gaśnic i pionowych agregatów pianowych
P150 Instrukcja ppoż. przewozu gazów
P086 Instrukcja postępowania w przypadku pożaru
P373 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla kotłowni olejowych i gazowych
P092 Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów śniegowych CO2
P149 Instrukcja wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
P085  Instrukcja ppoż. dla pracowników w zakresie profilaktyki ppoż.
P280  Instrukcja bhp bezpieczeństwa pożarowego
P091 Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych
PH355  Praca pokojowej w hotelu
P148 Instrukcja ppoż. prac spawalniczych
P183 Instrukcja ppoż. dla stacji paliw płynnych
P090 Ramowa instrukcja ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagrożonych pożarem
PH097 Instrukcja ppoż. dla pracowników hotelowych
P147 Instrukcja ppoż. dla stolarni
P182 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
P089 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Oczyszczalnie ścieków

Os385 Mechanik obchodowy w oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody
Os213  Obsługa krat w oczyszczalniach ścieków
Os384 Maszynista urządzeń w stacji uzdatniania wody
Os212 Instrukcja bhp w przepompowniach ścieków
Os218 Dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem i w obiekcie oczyszczalni ścieków
Os211 Instrukcja bhp w oczyszczalniach ścieków
Os217 Wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych i w obiektach oczyszczalni ścieków
J342  Wykonywanie prac w zbiornikach
Os216 Obsługa komór fermentacyjnych w oczyszczalniach
Os215 Przy eksploatacji zbiorników gazu i instalacji gazowych w oczyszczalniach ścieków
Os214 Dla pracowników przy stosowaniu środków chemicznych w oczyszczalniach ścieków i przy uzdatnianiu wody
Piekarnie i ciastkarnie
PC101 Dla pomieszczeń produkcyjnych piekarni i ciastkarni
PC403 Magazyn mąki przy piekarni
PC100 Dla pomieszczeń pomocniczych piekarni i ciastkarni
PC399 Przy obsłudze maszyn i urządzeń piekarniczych
G473 Obsługa miesiarki do ciasta ze stałą dzieżą
PC397 Przy pracy w piekarni
G472 Obsługa miesiarki do ciasta z rozłączną dzieżą
PC391 Obsługa dzielarko-zaokrąglarki do produkcji pieczywa
PC381 Obsługa przesiewaczy do mąki
PC380 Obsługa pieców piekarniczych (elektrycznych, gazowych, olejowych)

poligrafia

F246 Instrukcja bhp przy obsłudze maszyny introligatorskiej do szycia nićmi
F152 Obsługa maszyn poligraficznych typoarkuszowych
F204  Dla pracowników maszyn offsetowych
F425  Dla maszynisty maszyny papierniczej
F129 Ogólna instrukcja bhp dla pracowników introligatorni
F203  Obsługa szlifierki noży introligatorskich
F424 Dla mielarza celulozy i masy papierniczej
F128  Obsługa kotła do przetapiania metalu w zakładach poligraficznych
F189 Obsługa maszyn do bigowania i dziurkowania kartonu
F249 Obsługa i konserwacja maszyny offsetowej rolowej
F127 Obsługa maszyn offsetowych arkuszowych
F188 Obsługa maszyny introligatorskiej do zszywania drutem
F248 Czyszczenie maszyn offsetowych
F187 Obsługa maszyn do zawieszania bloków książek w okładkę
F247 Obsługa falcerki
F186 Obsługa maszyn poligraficznych dociskowych

Pomoc przedlekarska

O358 Pomoc przedlekarska - postępowanie z osobą nieprzytomną
O343 Pomoc przedlekarska - reanimacja
O357 Pomoc przedlekarska - stany naglące
O220 Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach
O349 Pomoc przedlekarska - zatrucia
O219  Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach
O348 Pomoc przedlekarska - oparzenia termiczne i chemiczne
O001 Ogólna instrukcja bhp obowiązująca wszystkich pracowników (wyciąg z k.p.)
O346 Pomoc przedlekarska - amputacja kończyny
O345 Pomoc przedlekarska - złamania
O344 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - zranienia, krwotoki

Prace porzadkowe / pralnie

J375 Robotnik terenów zielonych - konserwator zieleni
J307 Obsługa elektrycznej suszarki pralniczej (bębnowej)
J372 Obsługa stanowisk prasowania odzieży i tkanin
J208 Przy pracach porządkowo-gospodarczych w zakładzie pracy
J371 Obsługa agregatu do chemicznego czyszczenia odzieży
J207 Dla sprzątaczki hali przemysłowej (produkcyjnej)
J370 Obsługa pralnic i wirówek
J194 Prace przy myciu okien w budynkach piętrowych
J347 Chemiczne czyszczenie odzieży
SP484  Dla pracowników zatrudnionych w zakładach pralniczych
J309 Obsługa prasowalnicy elektrycznej typu MG-3
J398 Obsługa wysokościowych maszyn czyszczących
J308 Obsługa pralnicy typu PC
Przemysł lekki
PL251 Obsługa maszyn pończoszniczych
PL250 Obsługa maszyn szyjących
Przetwórstwo mięsa
Ms407 Przy peklowaniu mięsa
Ms122 Prace w chłodniach, magazynach mięsa i przetworów mięsnych
Ms406 Obsługa nastrzykiwarki do mięs
Ms121 Obsługa maszyn do rozdrabniania mięsa
Ms242 Przy rozbiorze mięsa
Ms120 Przetwórstwo mięsa
Ms241 Przy wytapianiu tłuszczów zwierzęcych
Ms099 Ubój zwierząt
Ms240 Przy obsłudze kutra
Ms239 Instrukcja bhp w magazynie żywca (w poczekalni przedubojowej)
Ms408  Obsługa komory wędzarniczo-parzelniczej w zakładach mięsnych
Ms206 Obsługa piły rozbiorowej w zakładach mięsnych

Przetwórstwo mleka

ML284 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale obiegu surowca oraz wstępnego magazynowania mleka
ML283 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale aparatowni
ML282  Instrukcja bhp w zakresie obsługi wirówki do mleka
ML281 Ogólne zasady i warunki bhp przy wykonywaniu czynności przygotowania roztworów środków chemicznych (kwasu, ługu sodowego, podchlorynu sodu)

Roboty budowlane i drogowe

R111  Prace impregnacyjne
R058 Ręczne wykonywanie wykopów (otwartych)
R409 Obsługa kafara
R051 Przy obsłudze betoniarki
R057 Budowa i demontaż rusztowań budowlanych
R361 Prace posadzkarskie
J442  Dla pracowników zatrudnionych w kontakcie z azbestem
R056 Prace ciesielskie
R354 Układanie papy termozgrzewalnej z zastosowaniem palnika na propan-butan
J356 Wykonywanie prac na wysokości
R055 Prace murarskie i tynkarskie
R330 Używanie osadzaków do wstrzeliwania gwoździ i kołków w beton, stal i inne materiały o podobnej twardości
J126 Prace szklarskie (budowlane)
R475 Prace wykonywane z drabin
R054 Zbrojarz
R106 Roboty kamieniarskie
R440 Montaż i demontaż rusztowań przejezdnych
R053 Malarz budowlany
R059  Wykonywanie robót drogowych
R439  Eksploatacja rusztowań przejezdnych
R052 Roboty dekarskie
Służba zdrowia - fizykoterapia
SZ048  Obsługa aparatu inhalacyjnego
FT479 Obsługa sterylizatorów parowych (autoklawów)
SZ166 Praca z substancją chemiczną - formaliną
SZ117 Obsługa ssaka medycznego
J312 Praca przy biurku protetycznym (stół dla techników dentystycznych)
SZ159  Praca z gazem sterylizacyjnym zawierającym tlenek etylenu
SZ047 Obsługa aparatu biostymulacyjnego-laserowego
FT292  Obsługa lamp SOLLUX i EMITA
SZ165 Eksploatacja lampy bakteriobójczej
SZ116 Obsługa aparatu destylacyjnego
J311 Praca w sali sekcyjnej
SZ158 Obsługa sterylizatora gazowego (tlenek etylenu)
SZ046 Narażenie na czynniki biologiczne
FT291  Obsługa urządzeń do leczniczych kąpieli wirowych
SZ164 Eksploatacja instalacji gazów medycznych
SZ115 Obsługa aparatu kriostymulacyjnego-bezciśnieniowego
J310 Wykonywanie masażu ręcznego
SZ153 Eksploatacja butli ze skroplonym azotem medycznym
SZ031 Dezynfekcja termiczna
FT290 Obsługa kotła do podgrzewania parafiny dla celów leczniczych
SZ163 Transport i przechowywanie butli ze sprężonym tlenem medycznym
SZ114 Obsługa aparatu terapeutyczno-ultradźwiękowego
FT482 Pracujący z lekami cytostatycznymi
SZ329 Instrukcja bhp w pracowni stomatologicznej
SZ130 Eksploatacja butli z medycznym podtlenkiem azotu
SZ030 Obsługa aparatu elektrochirurgicznego
FT289  Obsługa aparatów ALPHATRON 4100 przy stosowaniu pola magnetycznego
SZ162 Eksploatacja butli ze sprężonym tlenem medycznym
SZ113 Obsługa spirometru
FT481 Pielęgniarka/pielęgniarz na sali operacyjnej
SZ168 Praca z substancją chemiczną - chloramfenikolem
SZ119 Dezynfekcja chemiczna
J326 Dla pracowników medycznego laboratorium analitycznego
FT288  Obsługa aparatów LASER IR 904-30 i lasera z aparatem ALPHATRON
SZ161 Ogólna instrukcja bhp dla kierujących pracą personelu medycznego
SZ049 Obsługa pompy infuzyjno-strzykawkowej
FT480 Dla stanowiska salowej/salowego
SZ167  Praca z substancją chemiczną - estrogenem sterydowym
SZ118 Eksploatacja butli z medycznym dwutlenkiem węgla
J313 Obsługa aparatów diadynamic DD5A i STYMAT (S-100, S-120,S-200, S-300)
FT287 Obsługa aparatów DIAMAT G-110 i TERAPULS GS-200
SZ160 Ogólna instrukcja bhp dla personelu medycznego
FT488 Instrukcja postępowania w razie skażenia chemicznego dla stacji pogotowia ratunkowego i straży pożarnej (zestaw 3 tablic z graficzną ilustracją procedury)

spawanie

S104 Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanowisku ruchomym
S103 Przy spawaniu gazowym ręcznym na stanowiskach stałych
S102 Cięcie (palenie) gazowe ręczne na stanowisku stałym
S050 Cięcie plazmowe
S350  Spawanie elektryczne na stanowisku stałym
S105 Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanowisku stałym

sprężarki

SP360 Obsługa przewoźnych sprężarek powietrznych o napędzie spalinowym
SP359 Obsługa sprężarek śrubowych o napędzie elektrycznym
K017 Sprężarki powietrzne - wyciąg z przepisów
J070 Obsługa sprężarek powietrznych

Szkoły - regulaminy

Re261 Regulamin pracowni komputerowej
Re260 Regulamin pracowni biologicznej
Re259 Regulamin pracowni fizycznej
Re258 Regulamin pracowni chemicznej
Re305 Regulamin sali gimnastycznej
Re275 Ogólna instrukcja bhp dla warsztatów szkolnych
transport
T197 Operator żurawia samojezdnego
T037 Ogólna instrukcja dla warsztatów samochodowych
T386 Instrukcja BHP dla kierowcy
T139 Operator sprzętu ciężkiego
T028  Obsługa wózków akumulatorowych
T466  Kierowca samochodu służbowego
T196  Operator żurawia stałego
T036 Ładowanie baterii akumulatorów
T352 Obsługa wózków o napędzie spalinowym
T138 Obsługa samochodowego dźwignika (podnośnika)
J465 Obsługa przenośnika taśmowego
T405 Traktorzysta
T195 Operator żurawia szynowego
T035 Konserwator dźwigów osobowych i towarowych (wind)
T338  Obsługa wyważarki do kół samochodowych
T137 Obsługa jednokolumnowego samochodowego podnośnika hydrauliczno-pneumatycznego
T404  Obsługa przyrządu do pomiaru czystości spalin silników wysokoprężnych - dymomierza
T192 Wulkanizator opon i dętek pojazdów mechanicznych
T034 Konserwator urządzeń dźwigowych z wyłączeniem dźwigów osobowych i towarowych
T485  Ręczne przenoszenie ciężarów
T306 Rewident taboru kolejowego na bocznicy kolejowej
T136 Obsługa ręcznego podnośnika hydraulicznego
T402 Obsługa urządzenia do badania sprawności hamulców samochodowych
T184 Operator ładowarki
T033 Operator dźwignicy
T483 Ręczne przewożenie ładunków
T274 Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
T040 Maszynista lokomotywy spalinowej w transporcie szynowym na terenie zakładu pracy
T401 Obsługa analizatora spalin silników samochodowych benzynowych
T141 Operator spycharki
T032 Praca hakowego (podsuwnicowy, poddźwigowy)
T474 Osoba obsługująca parking (parkingowy)
T210 Obsługa elektrowciągu (wciągnika)
T038 Manewrowy zakładowej bocznicy kolejowej
T400 Ogólna instrukcja w stacjach kontroli pojazdów
T140 Operator koparki
T029 Obsługa wózków widłowych (sztaplarek)
T469 Maszynista lokomotywy manewrowej
T156 Ręczne sygnały bezpieczeństwa
T363  Instrukcja ogólna bhp wewnętrznego transportu poziomego

Wodno-kanalizacyjne i c.o.

W191 Eksploatacja kotłowni gazowej lub olejowej
W066 Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o.
W065 Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o.
W064 Obsługa kotłów wodnych i parowych c.o.
W468 Dla monterów wodomierzy

wykazy

L155 Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat
L278  SPAWACZ GAZOWY - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L318 MASARZ-WĘDLINIARZ - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L296 MAGAZYNIER - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L269 MECHANIK SAMOCHODOWY - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L476 Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
L252 LAKIERNIK - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L302 Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
L277 SPAWACZ ELEKTRYCZNY - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L317 KELNER - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L295 SPRZEDAWCA - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L268 MECHANIK SAMOCHODOWY - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L301 TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L276  SPAWACZ ELEKTRYCZNY - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L257 TAPICER - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L316 KELNER - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L294 SPRZEDAWCA - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L267 MURARZ-TYNKARZ - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L075 Wykaz prac wzbronionych młodocianym
L300  TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L273 FRYZJER - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L256 TAPICER - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L315  KUCHARZ - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L286 LAKIERNIK SAMOCHODOWY - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L266 MURARZ-TYNKARZ - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L074 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych za zdrowia kobiet
L299 ŚLUSARZ - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L272  FRYZJER - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L255 STOLARZ - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L314 KUCHARZ - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L285 LAKIERNIK SAMOCHODOWY - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L265 ZBROJARZ-BETONIARZ - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L298 ŚLUSARZ - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L271 PIEKARZ CUKIERNIK - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L254 STOLARZ - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L304 Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej spraw. psychofiz.
L279 SPAWACZ GAZOWY - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L264 ZBROJARZ-BETONIARZ - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L319 MASARZ-WĘDLINIARZ - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L297 MAGAZYNIER - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L270 PIEKARZ CUKIERNIK - wykaz prac wzbronionych młodocianym
L253 LAKIERNIK - wykaz prac dozwolonych młodocianym
L303 Wykaz chorób zawodowych

Cena instrukcji BHP - 35,00 zł netto + podatek VAT 23%.

Czas realizacji na w/w instrukcje: 14-28 dni

Zamówienia prosimy przesyłać faxem lub emailem

Copyright by Nopex 2002-2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. Ta strona wykorzystuje tzw. ciasteczka - polityka cookies - szczegóły w dziale polityka prywatnoœści
KONTAKT

Nopex
ul. Rzeszowska 30
38-400 Krosno

Dział handlowy:

tel/fax. 13 4324686
tel/fax. 13 4365225

E-mail:

biuro@nopex.com.pl

Website:

www.nopex.com.pl