NF001 Znak Teren wojskowy wstęp wzbroniony Military are /

NOPEX

NF001 Znak Teren wojskowy wstęp wzbroniony Military area keep out no entry Militarzone eintritt verboten

NF002 Znak Teren wojskowy wstęp wzbroniony /

NOPEX

NF002 Znak Teren wojskowy wstęp wzbroniony

NF003 Znak Wstęp wzbroniony strzelnica wojskowa strefa /

NOPEX

NF003 Znak Wstęp wzbroniony strzelnica wojskowa strefa zagrożenia przebywanie grozi śmiercią lub kalectwem

NF004 Znak Zakaz fotografowania /

NOPEX

NF004 Znak Zakaz fotografowania

NF005 Znak Przepustkę okazywać bez wezwania /

NOPEX

NF005 Znak Przepustkę okazywać bez wezwania

NF006 Znak Wstęp wzbroniony /

NOPEX

NF006 Znak Wstęp wzbroniony

NF007 Znak Oficerowie logistyki /

NOPEX

NF007 Znak Oficerowie logistyki

NF008 Znak Oficer społeczno-wychowawczy /

NOPEX

NF008 Znak Oficer społeczno-wychowawczy

NF009 Znak Przewodniczący komisji /

NOPEX

NF009 Znak Przewodniczący komisji

NF010 Znak Komisja przyjęcia poborowych /

NOPEX

NF010 Znak Komisja przyjęcia poborowych

NF011 Znak Stanowisko ewidencyjne /

NOPEX

NF011 Znak Stanowisko ewidencyjne

NF012 Znak Stanowisko przyjęcia żołnierzy rezerwy dla j /

NOPEX

NF012 Znak Stanowisko przyjęcia żołnierzy rezerwy dla jednostki

NF013 Znak Stanowisko zabiegów specjalnych /

NOPEX

NF013 Znak Stanowisko zabiegów specjalnych

NF014 Znak Stanowisko kontroli stawiennictwa /

NOPEX

NF014 Znak Stanowisko kontroli stawiennictwa

NF015 Znak Stanowisko wydawania i dopasowania umunduro /

NOPEX

NF015 Znak Stanowisko wydawania i dopasowania umundurowania

NF016 Znak Stanowisko wydawania bielizny osobistej /

NOPEX

NF016 Znak Stanowisko wydawania bielizny osobistej

NF017 Znak Stanowisko przyjęcia i pakowania ubrań cywil /

NOPEX

NF017 Znak Stanowisko przyjęcia i pakowania ubrań cywilnych

NF018 Znak Punkt kontroli dozymetrycznej /

NOPEX

NF018 Znak Punkt kontroli dozymetrycznej

NF019 Znak Stanowisko badań lekarskich /

NOPEX

NF019 Znak Stanowisko badań lekarskich

NF020 Znak Magazyn środków bojowych /

NOPEX

NF020 Znak Magazyn środków bojowych