ND001 Znak Niebezpieczeństwo. Danger. /

NOPEX

ND001 Znak Niebezpieczeństwo. Danger.

ND002 Znak Nieupoważnionym wstęp wzbroniony /

NOPEX

ND002 Znak Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

ND003 Znak Niezatrudnionym wstęp wzbroniony /

NOPEX

ND003 Znak Niezatrudnionym wstęp wzbroniony

ND004 Znak Wszędzie dobrze ale w pracy najlepiej! /

NOPEX

ND004 Znak Wszędzie dobrze ale w pracy najlepiej!

ND005 Znak Nie zastawiać /

NOPEX

ND005 Znak Nie zastawiać

ND006 Znak Zaopatrzenie /

NOPEX

ND006 Znak Zaopatrzenie

ND007 Znak Zły pies /

NOPEX

ND007 Znak Zły pies

ND008 Znak Kwas siarkowy /

NOPEX

ND008 Znak Kwas siarkowy

ND009 Znak Kwas solny /

NOPEX

ND009 Znak Kwas solny

ND010 Znak Wodorotlenek sodu /

NOPEX

ND010 Znak Wodorotlenek sodu

ND011 Znak Gaz techniczny /

NOPEX

ND011 Znak Gaz techniczny

ND012 Znak Gaz techniczny nie zbliżać się z otwartym og /

NOPEX

ND012 Znak Gaz techniczny nie zbliżać się z otwartym ogniem na odległość 10m

ND013 Znak Węzeł ciepłowniczy /

NOPEX

ND013 Znak Węzeł ciepłowniczy

ND014 Znak Używanie grzałek elektrycznych i.t.p. urządz /

NOPEX

ND014 Znak Używanie grzałek elektrycznych i.t.p. urządzeń Surowo Zabronione

ND015 Znak Zawór główny gazów technicznych Tlen /

NOPEX

ND015 Znak Zawór główny gazów technicznych Tlen

ND016 Znak Uwaga! Awaria lub naprawa Nie uruchamiać nie /

NOPEX

ND016 Znak Uwaga! Awaria lub naprawa Nie uruchamiać nie włączać

ND017 Znak Zakaz handlu obnośnego /

NOPEX

ND017 Znak Zakaz handlu obnośnego

ND018 Znak Zakaz handlu i akwizycji /

NOPEX

ND018 Znak Zakaz handlu i akwizycji