LF001 Znak Produkt wybuchowy /

NOPEX

LF001 Znak Produkt wybuchowy

LF002 Znak Produkt łatwopalny /

NOPEX

LF002 Znak Produkt łatwopalny

LF003 Znak Produkt utleniający /

NOPEX

LF003 Znak Produkt utleniający

LF004 Znak Produkt pod ciśnieniem /

NOPEX

LF004 Znak Produkt pod ciśnieniem

LF005 Znak Produkt żrący /

NOPEX

LF005 Znak Produkt żrący

LF006 Znak Produkt bardzo toksyczny /

NOPEX

LF006 Znak Produkt bardzo toksyczny

LF007 Znak Produkt zagrażający zdrowiu /

NOPEX

LF007 Znak Produkt zagrażający zdrowiu

LF008 Znak Produkt poważnie zagrażający zdrowiu /

NOPEX

LF008 Znak Produkt poważnie zagrażający zdrowiu

LF009 Znak Produkt niebezpieczny dla środowiska /

NOPEX

LF009 Znak Produkt niebezpieczny dla środowiska