LB001 Znak Substancja drażniąca (Xi) /

NOPEX

LB001 Znak Substancja drażniąca (Xi)

LB002 Znak Substancja szkodliwa (Xn) /

NOPEX

LB002 Znak Substancja szkodliwa (Xn)

LB003 Znak Substancja toksyczna (T) /

NOPEX

LB003 Znak Substancja toksyczna (T)

LB004 Znak Substancja bardzo toksyczna (T+) /

NOPEX

LB004 Znak Substancja bardzo toksyczna (T+)

LB005 Znak Substancja żrąca (C) /

NOPEX

LB005 Znak Substancja żrąca (C)

LB006 Znak Substancja korodująca /

NOPEX

LB006 Znak Substancja korodująca

LB007 Znak Substancja skrajnie łatwopalna (F+) /

NOPEX

LB007 Znak Substancja skrajnie łatwopalna (F+)

LB008 Znak Substancja wysoce łatwopalna (F) /

NOPEX

LB008 Znak Substancja wysoce łatwopalna (F)

LB009 Znak Substancja utleniająca (O) /

NOPEX

LB009 Znak Substancja utleniająca (O)

LB010 Znak Substancja wybuchowa (E) /

NOPEX

LB010 Znak Substancja wybuchowa (E)

LB011 Znak Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczn /

NOPEX

LB011 Znak Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne

LB012 Znak Substancja niebezpieczna dla środowiska (N) /

NOPEX

LB012 Znak Substancja niebezpieczna dla środowiska (N)