LA001 Znak Substancja drażniąca Xi /

NOPEX

LA001 Znak Substancja drażniąca Xi

LA002 Znak Substancja toksyczna T /

NOPEX

LA002 Znak Substancja toksyczna T

LA004 Znak Substancja wysoce łatwopalna F /

NOPEX

LA004 Znak Substancja wysoce łatwopalna F

LA008 Znak Substancja niebezpieczna dla środowiska (N) /

NOPEX

LA008 Znak Substancja niebezpieczna dla środowiska (N)

LA010 Znak Substancja szkodliwa (Xn) /

NOPEX

LA010 Znak Substancja szkodliwa (Xn)

LA011 Znak Substancja bardzo toksyczna (T+) /

NOPEX

LA011 Znak Substancja bardzo toksyczna (T+)

LA012 Znak Substancja żrąca (C) /

NOPEX

LA012 Znak Substancja żrąca (C)

LA013 Znak Substancja skrajnie łatwopalna (F+) /

NOPEX

LA013 Znak Substancja skrajnie łatwopalna (F+)

LA014 Znak Substancja utleniająca (O) /

NOPEX

LA014 Znak Substancja utleniająca (O)

LA015 Znak Substancja wybuchowa (E) /

NOPEX

LA015 Znak Substancja wybuchowa (E)