KC001 Znak Źródło promieniowania elektromagnetycznego /

NOPEX

KC001 Znak Źródło promieniowania elektromagnetycznego

KC002 Znak Strefa bezpieczna /

NOPEX

KC002 Znak Strefa bezpieczna

KC003 Znak Strefa niebezpieczna /

NOPEX

KC003 Znak Strefa niebezpieczna

KC004 Znak Strefa pośrednia /

NOPEX

KC004 Znak Strefa pośrednia

KC005 Znak Strefa zagrożenia /

NOPEX

KC005 Znak Strefa zagrożenia

KC006 Znak Strefa promieniowania elektromagnetycznego. /

NOPEX

KC006 Znak Strefa promieniowania elektromagnetycznego. Przebywanie zabronione