KA001 Znak ostrzegawczy do oznakowania opakowania bezpo /

NOPEX

KA001 Znak ostrzegawczy do oznakowania opakowania bezpośredniego otwartego źródła promieniowania

KA002 Znak ostrzegawczy do oznakowania zamkniętego źród /

NOPEX

KA002 Znak ostrzegawczy do oznakowania zamkniętego źródła promieniowania

KA003 Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transp /

NOPEX

KA003 Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii I

KA004 Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transp /

NOPEX

KA004 Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii II

KA005 Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transp /

NOPEX

KA005 Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii III

KA006 Znak ostrzegawczy do oznakowania środków transpor /

NOPEX

KA006 Znak ostrzegawczy do oznakowania środków transportowych

KA007 Znak ostrzegawczy do oznakowania terenu kontrolow /

NOPEX

KA007 Znak ostrzegawczy do oznakowania terenu kontrolowanego

KA009 Znak ostrzegawczy do oznakowania strefy awaryjnej /

NOPEX

KA009 Znak ostrzegawczy do oznakowania strefy awaryjnej

KA010 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni z zamkn /

NOPEX

KA010 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi

KA011 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni z otwar /

NOPEX

KA011 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni z otwartymi źródłami promieniotwórczymi

KA012 Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu odpadów /

NOPEX

KA012 Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu odpadów promieniotwórczych

KA013 Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu źródeł /

NOPEX

KA013 Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu źródeł promieniotwórczych

KA014 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni rentgen /

NOPEX

KA014 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni rentgenowskiej

KA015 Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu paliwa /

NOPEX

KA015 Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu paliwa jądrowego

KA016 Znak ostrzegawczy do oznakowania terenu nadzorowa /

NOPEX

KA016 Znak ostrzegawczy do oznakowania terenu nadzorowanego terenu nadzorowanego

KA017 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopo /

NOPEX

KA017 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopowej klasy Z

KA018 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni akceler /

NOPEX

KA018 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni akceleratorowej

KA019 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopo /

NOPEX

KA019 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopowej z otwartymi źródłami prom. klasy III pracowni izotopowej z otwartymi źródłami prom. klasy III

KA020 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopo /

NOPEX

KA020 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopowej z otwartymi źródłami prom. klasy II

KA021 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopo /

NOPEX

KA021 Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopowej z otwartymi źródłami prom. klasy I