JE001 Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzch /

NOPEX

JE001 Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej osobom nieupoważnionym wstep wzbroniony

JE002 Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemne /

NOPEX

JE002 Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony

JE003 Teren ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchnio /

NOPEX

JE003 Teren ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej ustanowiony w celu ochrony jakości wód ujmowanych

JE004 Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej u /

NOPEX

JE004 Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ustanowiony w celu ochrony jakości wód ujmowanych