JD001 Główny zawór gazu 1 /

NOPEX

JD001 Główny zawór gazu 1

JD002 Główny zawór gazu 2 /

NOPEX

JD002 Główny zawór gazu 2

JD003 Ostrożnie z ogniem - stężenie gazów /

NOPEX

JD003 Ostrożnie z ogniem - stężenie gazów

JD004 Wyłącz gaz /

NOPEX

JD004 Wyłącz gaz

JD005 Ciąg rezerwowy /

NOPEX

JD005 Ciąg rezerwowy

JD006 Ciąg roboczy /

NOPEX

JD006 Ciąg roboczy

JD007 Ciąg w naprawie /

NOPEX

JD007 Ciąg w naprawie

JD008 Zasuwa wlotowa /

NOPEX

JD008 Zasuwa wlotowa

JD009 Zasuwa wylotowa /

NOPEX

JD009 Zasuwa wylotowa

JD010 Próba ciśnieniowa /

NOPEX

JD010 Próba ciśnieniowa

JD011 Gaz /

NOPEX

JD011 Gaz

JD012 Uwaga! Gaz palny - używanie otwartego ognia wzbro /

NOPEX

JD012 Uwaga! Gaz palny - używanie otwartego ognia wzbronione

JD013 Uwaga! Gaz - nie zbliżać się z ogniem /

NOPEX

JD013 Uwaga! Gaz - nie zbliżać się z ogniem

JD014 Uwaga! Gaz - nie palić /

NOPEX

JD014 Uwaga! Gaz - nie palić

JD015 Uwaga! Instalacja gazowa /

NOPEX

JD015 Uwaga! Instalacja gazowa

JD016 Uwaga! Gaz - nie zbliżać się z ogniem /

NOPEX

JD016 Uwaga! Gaz - nie zbliżać się z ogniem

JD017 Uwaga! Gaz - strefa zagrożenia wybuchem 2. Nieupo /

NOPEX

JD017 Uwaga! Gaz - strefa zagrożenia wybuchem 2. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

JD018 Uwaga! Gaz płynny. 5m od strefy bezpieczeństwa - /

NOPEX

JD018 Uwaga! Gaz płynny. 5m od strefy bezpieczeństwa - używanie otwartego ognia wzbronione

JD019 Urządzenie na gaz płynny - palenie i używanie otw /

NOPEX

JD019 Urządzenie na gaz płynny - palenie i używanie otwartego ognia w r=10m od zbiornika wzbronione

JD020 Zbiornik z płynnym gazem - możliwość zapalenia i /

NOPEX

JD020 Zbiornik z płynnym gazem - możliwość zapalenia i eksplozji