HH001 Miejsce pracy /

NOPEX

HH001 Miejsce pracy

HH002 Podział sieci /

NOPEX

HH002 Podział sieci

HH003 Uziemiono /

NOPEX

HH003 Uziemiono

HH004 Zwarto /

NOPEX

HH004 Zwarto

HH005 Wyłączono /

NOPEX

HH005 Wyłączono

HH006 Załączono /

NOPEX

HH006 Załączono

HH007 Napięcie 24 V /

NOPEX

HH007 Napięcie 24 V

HH009 Wyłącznik /

NOPEX

HH009 Wyłącznik

HH010 Odłącznik /

NOPEX

HH010 Odłącznik

HH011 Bezpiecznik /

NOPEX

HH011 Bezpiecznik

HH012 Wyłącznik główny /

NOPEX

HH012 Wyłącznik główny

HH013 Główny wyłącznik budynku /

NOPEX

HH013 Główny wyłącznik budynku

HH014 Główny wyłącznik prądu /

NOPEX

HH014 Główny wyłącznik prądu

HH015 Główny wyłącznik energetyczny prądu /

NOPEX

HH015 Główny wyłącznik energetyczny prądu

HH016 Urządzenie elektryczne /

NOPEX

HH016 Urządzenie elektryczne

HH017 Dopuszczono do użytku /

NOPEX

HH017 Dopuszczono do użytku

HH018 Urządzenie niesprawne /

NOPEX

HH018 Urządzenie niesprawne

HH019 Wyłącznik prądu /

NOPEX

HH019 Wyłącznik prądu

HH020 Wyłącznik prądu stacji paliw /

NOPEX

HH020 Wyłącznik prądu stacji paliw

HH021 Włączono /

NOPEX

HH021 Włączono