HF001 Wyłącz w niebezpieczeństwie /

NOPEX

HF001 Wyłącz w niebezpieczeństwie

HF002 Wyłącz przed rozpoczęciem pracy /

NOPEX

HF002 Wyłącz przed rozpoczęciem pracy

HF003 Przed wejściem wyłącz /

NOPEX

HF003 Przed wejściem wyłącz

HF004 Wyłącz obustronnie /

NOPEX

HF004 Wyłącz obustronnie

HF005 Przed pracą uziemić /

NOPEX

HF005 Przed pracą uziemić

HF006 Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie /

NOPEX

HF006 Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie

HF007 Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie /

NOPEX

HF007 Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie

HF008 Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu /

NOPEX

HF008 Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu

HF009 Tylko tu pracuj /

NOPEX

HF009 Tylko tu pracuj

HF010 Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej /

NOPEX

HF010 Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej

HF011 W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk /

NOPEX

HF011 W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk

HF012 Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami /

NOPEX

HF012 Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami

HF013 To miejsce musi być zawsze wolne /

NOPEX

HF013 To miejsce musi być zawsze wolne

HF014 Przed zdjęciem ochrony wyłącz /

NOPEX

HF014 Przed zdjęciem ochrony wyłącz

HF015 Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części /

NOPEX

HF015 Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części

HF016 Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym /

NOPEX

HF016 Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym napięciem 24 V

HF017 Wyłącz po zakończeniu pracy /

NOPEX

HF017 Wyłącz po zakończeniu pracy

HF018 Wyłącz przed rozpoczęciem napraw /

NOPEX

HF018 Wyłącz przed rozpoczęciem napraw

HF019 Przed otwarciem drzwi wyłącz /

NOPEX

HF019 Przed otwarciem drzwi wyłącz