HE001 Wyłącz w niebezpieczeństwie /

NOPEX

HE001 Wyłącz w niebezpieczeństwie

HE002 Wyłącz przed rozpoczęciem pracy /

NOPEX

HE002 Wyłącz przed rozpoczęciem pracy

HE003 Przed wejściem wyłącz /

NOPEX

HE003 Przed wejściem wyłącz

HE004 Wyłącz obustronnie /

NOPEX

HE004 Wyłącz obustronnie

HE005 Przed pracą uziemić /

NOPEX

HE005 Przed pracą uziemić

HE006 Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie /

NOPEX

HE006 Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie

HE007 Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie /

NOPEX

HE007 Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie

HE008 Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu /

NOPEX

HE008 Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu

HE009 Tylko tu pracuj /

NOPEX

HE009 Tylko tu pracuj

HE010 Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej /

NOPEX

HE010 Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej

HE011 W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk /

NOPEX

HE011 W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk

HE012 Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami /

NOPEX

HE012 Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami

HE013 To miejsce musi być zawsze wolne /

NOPEX

HE013 To miejsce musi być zawsze wolne

HE014 Przed zdjęciem ochrony wyłącz /

NOPEX

HE014 Przed zdjęciem ochrony wyłącz

HE015 Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części /

NOPEX

HE015 Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części

HE016 Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym /

NOPEX

HE016 Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym napięciem 24 V

HE017 Wyłącz po zakończeniu pracy /

NOPEX

HE017 Wyłącz po zakończeniu pracy

HE018 Wyłącz przed rozpoczęciem napraw /

NOPEX

HE018 Wyłącz przed rozpoczęciem napraw

HE019 Przed otwarciem drzwi wyłącz /

NOPEX

HE019 Przed otwarciem drzwi wyłącz