HD001 Niebezpieczeństwo dla życia /

NOPEX

HD001 Niebezpieczeństwo dla życia znak BHP

HD002 Nie załączać - pracują ludzie /

NOPEX

HD002 Nie załączać - pracują ludzie znak BHP

HD003 Nie załączać /

NOPEX

HD003 Nie załączać znak BHP

HD004 Wejście wzbronione /

NOPEX

HD004 Wejście wzbronione znak BHP

HD005 Nie wchodzić /

NOPEX

HD005 Nie wchodzić znak BHP

HD006 Nie wchodzić do stacji prób /

NOPEX

HD006 Nie wchodzić do stacji prób znak BHP

HD007 Nie dotykać /

NOPEX

HD007 Nie dotykać znak BHP

HD008 Dotykanie zabronione /

NOPEX

HD008 Dotykanie zabronione znak BHP

HD009 Nie uziemiać /

NOPEX

HD009 Nie uziemiać znak BHP