HC001 Niebezpieczeństwo dla życia /

NOPEX

HC001 Niebezpieczeństwo dla życia znak BHP

HC002 Nie załączać - pracują ludzie /

NOPEX

HC002 Nie załączać - pracują ludzie znak BHP

HC003 Nie załączać /

NOPEX

HC003 Nie załączać znak BHP

HC004 Wejście wzbronione /

NOPEX

HC004 Wejście wzbronione znak BHP

HC005 Nie wchodzić /

NOPEX

HC005 Nie wchodzić znak BHP

HC006 Nie wchodzić do stacji prób /

NOPEX

HC006 Nie wchodzić do stacji prób znak BHP

HC007 Nie dotykać /

NOPEX

HC007 Nie dotykać znak BHP

HC008 Dotykanie zabronione /

NOPEX

HC008 Dotykanie zabronione znak BHP

HC009 Nie uziemiać /

NOPEX

HC009 Nie uziemiać znak BHP