HB001 Nie dotykać urządzenie elektryczne /

NOPEX

HB001 Nie dotykać urządzenie elektryczne Znak BHP

HB002 Napięcie niebezpieczne dla życia /

NOPEX

HB002 Napięcie niebezpieczne dla życia Znak BHP

HB003 Wysokie napięcie /

NOPEX

HB003 Wysokie napięcie Znak BHP

HB004 Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia /

NOPEX

HB004 Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia Znak BHP

HB005 Kabel wysokiego napięcia /

NOPEX

HB005 Kabel wysokiego napięcia Znak BHP

HB006 Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządz /

NOPEX

HB006 Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzeń elektrycznych Znak BHP

HB007 Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przew /

NOPEX

HB007 Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów Znak BHP

HB008 Pod napięciem /

NOPEX

HB008 Pod napięciem Znak BHP

HB009 Obwód oświetleniowy pod napięciem /

NOPEX

HB009 Obwód oświetleniowy pod napięciem Znak BHP

HB010 Obwód pomocniczy pod napięciem /

NOPEX

HB010 Obwód pomocniczy pod napięciem Znak BHP

HB011 Ładunek szczątkowy /

NOPEX

HB011 Ładunek szczątkowy Znak BHP

HB012 Napięcie zwrotne /

NOPEX

HB012 Napięcie zwrotne Znak BHP

HB013 Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym /

NOPEX

HB013 Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym Znak BHP

HB014 Niebezpieczne napięcie krokowe /

NOPEX

HB014 Niebezpieczne napięcie krokowe Znak BHP

HB015 Niebezpieczne napięcie dotykowe /

NOPEX

HB015 Niebezpieczne napięcie dotykowe Znak BHP

HB016 Uwaga Wysokie napięcie /

NOPEX

HB016 Uwaga Wysokie napięcie Znak BHP

HB017 Zasilanie dwustronne /

NOPEX

HB017 Zasilanie dwustronne Znak BHP

HB018 Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładow /

NOPEX

HB018 Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładować kondensatory Znak BHP