HA001 Nie dotykać urządzenie elektryczne /

NOPEX

HA001 Nie dotykać urządzenie elektryczne

HA002 Napięcie niebezpieczne dla życia /

NOPEX

HA002 Napięcie niebezpieczne dla życia

HA003 Wysokie napięcie /

NOPEX

HA003 Wysokie napięcie

HA004 Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia /

NOPEX

HA004 Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia

HA005 Kabel wysokiego napięcia /

NOPEX

HA005 Kabel wysokiego napięcia

HA006 Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządz /

NOPEX

HA006 Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzeń elektrycznych

HA007 Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przew /

NOPEX

HA007 Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów

HA008 Pod napięciem /

NOPEX

HA008 Pod napięciem

HA009 Obwód oświetleniowy pod napięciem /

NOPEX

HA009 Obwód oświetleniowy pod napięciem

HA010 Obwód pomocniczy pod napięciem /

NOPEX

HA010 Obwód pomocniczy pod napięciem

HA011 Ładunek szczątkowy /

NOPEX

HA011 Ładunek szczątkowy

HA012 Napięcie zwrotne /

NOPEX

HA012 Napięcie zwrotne

HA013 Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym /

NOPEX

HA013 Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym

HA014 Niebezpieczne napięcie krokowe /

NOPEX

HA014 Niebezpieczne napięcie krokowe

HA015 Niebezpieczne napięcie dotykowe /

NOPEX

HA015 Niebezpieczne napięcie dotykowe

HA016 Uwaga Wysokie napięcie /

NOPEX

HA016 Uwaga Wysokie napięcie

HA017 Zasilanie dwustronne /

NOPEX

HA017 Zasilanie dwustronne

HA018 Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładow /

NOPEX

HA018 Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładować kondensatory