GL001 Urządzenie może obsługiwać jedynie osoba uprawnio /

NOPEX

GL001 Urządzenie może obsługiwać jedynie osoba uprawniona znak BHP

GL002 Nieszczęśliwe wypadki zgłaszać kierownictwu /

NOPEX

GL002 Nieszczęśliwe wypadki zgłaszać kierownictwu znak BHP

GL003 Załóż okulary ochronne /

NOPEX

GL003 Załóż okulary ochronne znak BHP

GL004 Chroń głowę /

NOPEX

GL004 Chroń głowę znak BHP

GL005 Stosuj ochronę słuchu /

NOPEX

GL005 Stosuj ochronę słuchu znak BHP

GL006 Chroń drogi oddechowe /

NOPEX

GL006 Chroń drogi oddechowe znak BHP

GL007 Stosuj ochronę stóp /

NOPEX

GL007 Stosuj ochronę stóp znak BHP

GL008 Stosuj ochronę rąk /

NOPEX

GL008 Stosuj ochronę rąk znak BHP

GL009 Ochraniaj twarz /

NOPEX

GL009 Ochraniaj twarz znak BHP

GL010 Używaj sygnału dźwiękowego /

NOPEX

GL010 Używaj sygnału dźwiękowego znak BHP

GL011 Używaj szelek bezpieczeństwa /

NOPEX

GL011 Używaj szelek bezpieczeństwa znak BHP

GL012 Umyj ręce /

NOPEX

GL012 Umyj ręce znak BHP

GL013 Przechodź w oznakowanym miejscu /

NOPEX

GL013 Przechodź w oznakowanym miejscu znak BHP

GL014 Stosuj osłonę nastawną /

NOPEX

GL014 Stosuj osłonę nastawną znak BHP

GL015 Stosuj osłonę /

NOPEX

GL015 Stosuj osłonę znak BHP

GL016 Stosuj zamknięcie /

NOPEX

GL016 Stosuj zamknięcie znak BHP

GL017 Stosuj obuwie specjalne /

NOPEX

GL017 Stosuj obuwie specjalne znak BHP

GL018 Stosuj maskę przeciwpyłową /

NOPEX

GL018 Stosuj maskę przeciwpyłową znak BHP

GL019 Stosuj ochronę głowy i twarzy /

NOPEX

GL019 Stosuj ochronę głowy i twarzy znak BHP

GL020 Stosuj odzież ochronną /

NOPEX

GL020 Stosuj odzież ochronną znak BHP