GJM001 Ogólny znak nakazu /

NOPEX

GJM001 Ogólny znak nakazu

GJM002 Przeczytaj instrukcję /

NOPEX

GJM002 Przeczytaj instrukcję

GJM003 Nakaz stosowania ochrony słuchu /

NOPEX

GJM003 Nakaz stosowania ochrony słuchu

GJM004 Nakaz stosowania ochrony oczu /

NOPEX

GJM004 Nakaz stosowania ochrony oczu

GJM005 Nakaz podłączenia uziemienia /

NOPEX

GJM005 Nakaz podłączenia uziemienia

GJM006 Nakaz odłączenia urzadzenia od sieci elektryczne /

NOPEX

GJM006 Nakaz odłączenia urzadzenia od sieci elektrycznej

GJM007 Nakaz stosowania przyciemnionych gogli ochronnyc /

NOPEX

GJM007 Nakaz stosowania przyciemnionych gogli ochronnych

GJM008 Nakaz stosowania ochrony stóp /

NOPEX

GJM008 Nakaz stosowania ochrony stóp

GJM009 Nakaz stosowania ochrony rąk /

NOPEX

GJM009 Nakaz stosowania ochrony rąk

GJM010 Nakaz stosowania odziezy ochronnej /

NOPEX

GJM010 Nakaz stosowania odzieży ochronnej

GJM011 Nakaz mycia rąk /

NOPEX

GJM011 Nakaz mycia rąk

GJM012 Nakaz używania poręczy /

NOPEX

GJM012 Nakaz używania poręczy

GJM013 Nakaz stosowania ochrony twarzy /

NOPEX

GJM013 Nakaz stosowania ochrony twarzy

GJM014 Nakaz stosowania ochrony głowy /

NOPEX

GJM014 Nakaz stosowania ochrony głowy

GJM015 Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej /

NOPEX

GJM015 Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej

GJM016 Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej /

NOPEX

GJM016 Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej

GJM017 Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych /

NOPEX

GJM017 Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

GJM018 Nakaz używania szelek bezpieczeństwa /

NOPEX

GJM018 Nakaz używania szelek bezpieczeństwa

GJM019 Nakaz stosowania maski spawalniczej /

NOPEX

GJM019 Nakaz stosowania maski spawalniczej

GJM020 Nakaz stosowania pasów bezpieczeństwa /

NOPEX

GJM020 Nakaz stosowania pasów bezpieczeństwa