GF021 Niebezpieczeństwo potknięcia się /

NOPEX

GF021 Znak Niebezpieczeństwo potknięcia się

GF022 Uwaga ślisko /

NOPEX

GF022 Znak Uwaga ślisko

GF023 Niebezpieczeństwo upadku /

NOPEX

GF023 Znak Niebezpieczeństwo upadku

GF024 Uwaga silne pole magnetyczne /

NOPEX

GF024 Znak Uwaga silne pole magnetyczne

GF025 Skażenie biologiczne /

NOPEX

GF025 Skażenie biologiczne

GF026 Niska temperatura /

NOPEX

GF026 Znak Niska temperatura

GF027 Promieniowanie niejonizujące /

NOPEX

GF027 Znak Promieniowanie niejonizujące

GF028 Substancja szkodliwa lub drażniąca /

NOPEX

GF028 Znak Substancja szkodliwa lub drażniąca

GF029 Uwaga - prace na wysokości /

NOPEX

GF029 Znak Uwaga - prace na wysokości

GF030 Uwaga - wysoki poziom hałasu /

NOPEX

GF030 Znak Uwaga - wysoki poziom hałasu

GF031 Butle z gazem - nie zbliżać się z otwartym ogniem /

NOPEX

GF031 Znak Butle z gazem - nie zbliżać się z otwartym ogniem

GF032 Przejazd kolejowy /

NOPEX

GF032 Znak Przejazd kolejowy

GF033 Gorąca powierzchnia /

NOPEX

GF033 Znak Gorąca powierzchnia

GF034 Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego /

NOPEX

GF034 Znak Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego

GF035 Uruchamia się automatycznie /

NOPEX

GF035 Znak Uruchamia się automatycznie

GF036 Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców /

NOPEX

GF036 Znak Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców

GF037 Uwaga! Uruchamia się automatycznie /

NOPEX

GF037 Znak Uwaga! Uruchamia się automatycznie

GF038 Niebezpieczeństwo potknięcia się /

NOPEX

GF038 Znak Niebezpieczeństwo potknięcia się

GF039 Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się /

NOPEX

GF039 Znak Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się

GF040 Strefa zagrożenia wybuchem /

NOPEX

GF040 Znak Strefa zagrożenia wybuchem