GF001 Przestrzeń zamknięta /

NOPEX

GF001 Znak Przestrzeń zamknięta

GF002 Pole elektromagnetyczne /

NOPEX

GF002 Znak Pole elektromagnetyczne

GF003 Uwaga - szyb windowy /

NOPEX

GF003 Znak Uwaga - szyb windowy

GF004 Czynnik rakotwórczy /

NOPEX

GF004 Znak Czynnik rakotwórczy

GF005 Substancje toksyczne /

NOPEX

GF005 Znak Substancje toksyczne

GF006 Trucizna /

NOPEX

GF006 Znak Trucizna

GF007 Substancje rakotwórcze /

NOPEX

GF007 Substancje rakotwórcze

GF008 Substancje toksyczne Niebezpieczeństwo w razie po /

NOPEX

GF008 Znak Substancje toksyczne. Niebezpieczeństwo w razie pożaru

GF009 Substancje żrące /

NOPEX

GF009 Znak Substancje żrące

GF010 Wodorotlenek sodu /

NOPEX

GF010 Znak Wodorotlenek sodu

GF011 Kwas siarkowy /

NOPEX

GF011 Znak Kwas siarkowy

GF012 Substancje radioaktywne /

NOPEX

GF012 Znak Substancje radioaktywne

GF013 Uwaga - wiszące przedmioty /

NOPEX

GF013 Znak Uwaga - wiszące przedmioty

GF014 Uwaga - urządzenie do transportu poziomego /

NOPEX

GF014 Znak Uwaga - urządzenie do transportu poziomego

GF015 Uwaga Niebezpieczeństwo porażenia /

NOPEX

GF015 Znak Uwaga Niebezpieczeństwo porażenia

GF016 Uwaga - nie patrzeć i nie wchodzić w wiązkę promi /

NOPEX

GF016 Znak Uwaga - nie patrzeć i nie wchodzić w wiązkę promieniowania laserowego

GF017 Uwaga - zły pies ! /

NOPEX

GF017 Znak Uwaga - zły pies !

GF018 Uwaga kruchy dach /

NOPEX

GF018 Znak Uwaga kruchy dach

GF019 Uwaga - niebezpieczeństwo urazu głowy /

NOPEX

GF019 Uwaga - niebezpieczeństwo urazu głowy

GF020 Ograniczenie wysokości /

NOPEX

GF020 Znak Ograniczenie wysokości