GDW001 Ogólny znak ostrzegawczy /

NOPEX

GDW001 Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko, niebezpieczeństwo)

GDW002 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wybuchu /

NOPEX

GDW002 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wybuchu

GDW003 Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i /

NOPEX

GDW003 Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym

GDW004 Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi /

NOPEX

GDW004 Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

GDW005 Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym /

NOPEX

GDW005 Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym

GDW006 Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym /

NOPEX

GDW006 Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym

GDW007 Niebezpieczeństwo potknięcia się /

NOPEX

GDW007 Niebezpieczeństwo potknięcia się

GDW008 Ostrzeżenie przed upadkiem /

NOPEX

GDW008 Ostrzeżenie przed upadkiem

GDW009 Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym /

NOPEX

GDW009 Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym

GDW010 Ostrzeżenie przed niską temperaturą /

NOPEX

GDW010 Ostrzeżenie przed niską temperaturą

GDW011 Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią /

NOPEX

GDW011 Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią

GDW012 Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym /

NOPEX

GDW012 Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym

GDW013 Uwaga - zły pies ! /

NOPEX

GDW013 Uwaga - zły pies !

GDW014 Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poz /

NOPEX

GDW014 Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego

GDW015 Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wisząc /

NOPEX

GDW015 Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)

GDW016 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia su /

NOPEX

GDW016 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi

GDW017 Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią /

NOPEX

GDW017 Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

GDW018 Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem si /

NOPEX

GDW018 Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się

GDW019 Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym /

NOPEX

GDW019 Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym

GDW020 Ostrzeżenie przed uderzeniem w głowę /

NOPEX

GDW020 Ostrzeżenie przed uderzeniem w głowę