GC001 Nie wyłączać /

NOPEX

GC001 Nie wyłączać

GC002 Zakaz ruchu /

NOPEX

GC002 Zakaz ruchu

GC003 Nie otwierać /

NOPEX

GC003 Nie otwierać znak BHP

GC004 Zakaz spawania i cięcia iskrowego /

NOPEX

GC004 Zakaz spawania i cięcia iskrowego

GC005 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony /

NOPEX

GC005 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

GC006 Zakaz przejścia /

NOPEX

GC006 Zakaz przejścia

GC007 Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione /

NOPEX

GC007 Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione

GC008 Wstęp wzbroniony Nie dotyczy wózkowych i podstawi /

NOPEX

GC008 Wstęp wzbroniony. Nie dotyczy wózkowych i podstawiaczy

GC009 Zakaz picia wody /

NOPEX

GC009 Zakaz picia wody

GC010 Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego /

NOPEX

GC010 Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego

GC011 Zakaz wjazdu wózkami spalinowymi /

NOPEX

GC011 Zakaz wjazdu wózkami spalinowymi

GC012 Zakaz wstępu ze zwierzętami /

NOPEX

GC012 Zakaz wstępu ze zwierzętami

GC013 Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione /

NOPEX

GC013 Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione

GC014 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony /

NOPEX

GC014 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

GC015 Zakaz używania drabiny /

NOPEX

GC015 Zakaz używania drabiny

GC016 Naprawa, nie uruchamiać /

NOPEX

GC016 Naprawa, nie uruchamiać

GC017 Nie włączać prace na obiekcie /

NOPEX

GC017 Nie włączać prace na obiekcie

GC018 Nie załączać pracują ludzie /

NOPEX

GC018 Nie załączać pracują ludzie

GC019 Nie włączać /

NOPEX

GC019 Nie włączać

GC020 Wyłączono /

NOPEX

GC020 Wyłączono