GB001 Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych /

NOPEX

GB001 Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych

GB002 Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowyc /

NOPEX

GB002 Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych

GB003 Zakaz przebywania pod ciężarem /

NOPEX

GB003 Zakaz przebywania pod ciężarem

GB004 Zakaz smarowania urządzeń w ruchu /

NOPEX

GB004 Zakaz smarowania urządzeń w ruchu

GB005 Nie załączać /

NOPEX

GB005 Nie załączać

GB006 Nie zostawiać włączonych silników spalinowych /

NOPEX

GB006 Nie zostawiać włączonych silników spalinowych

GB007 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych /

NOPEX

GB007 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

GB008 Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie /

NOPEX

GB008 Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie

GB009 Zakaz wejścia w obuwiu zewnętrznym /

NOPEX

GB009 Zakaz wejścia w obuwiu zewnętrznym

GB010 Nie dotykać /

NOPEX

GB010 Nie dotykać

GB014 Zakaz wjazdu na rowerze /

NOPEX

GB014 Zakaz wjazdu na rowerze

GB015 Zakaz skakania do wody /

NOPEX

GB015 Zakaz skakania do wody

GB016 Zakaz kąpieli /

NOPEX

GB016 Zakaz kąpieli

GB017 Zakaz noszenia broni /

NOPEX

GB017 Zakaz noszenia broni

GB018 Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych 2 /

NOPEX

GB018 Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych 2

GB019 Nie dotykać. Gorąca powierzchnia /

NOPEX

GB019 Nie dotykać. Gorąca powierzchnia

GB021 Zakaz filmowania /

NOPEX

GB021 Zakaz filmowania

GB023 Oszczędzaj wodę /

NOPEX

GB023 Oszczędzaj wodę

GB024 Zakaz spożywania alkoholu /

NOPEX

GB024 Zakaz spożywania alkoholu

GB025 Zakaz wrzucania niedopałków do kosza /

NOPEX

GB025 Zakaz wrzucania niedopałków do kosza