GAP001 Ogólny znak zakazu /

NOPEX

GAP001 Ogólny znak zakazu

GAP002 Zakaz palenia tytoniu /

NOPEX

GAP002 Zakaz palenia tytoniu

GAP003 Zakaz uzywania otwartego ognia, zakaz palenia ty /

NOPEX

GAP003 Zakaz uzywania otwartego ognia, zakaz palenia tytoniu

GAP004 Zakaz przejścia /

NOPEX

GAP004 Zakaz przejścia

GAP005 Woda niezdatna do picia /

NOPEX

GAP005 Woda niezdatna do picia

GAP006 Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego /

NOPEX

GAP006 Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego

GAP007 Zakaz wstępu osobom ze stymulatorem serca /

NOPEX

GAP007 Zakaz wstępu osobom ze stymulatorem serca

GAP008 Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarka /

NOPEX

GAP008 Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarkami

GAP010 Nie dotykać /

NOPEX

GAP010 Nie dotykać

GAP011 Zakaz gaszenia wodą /

NOPEX

GAP011 Zakaz gaszenia wodą

GAP012 Zakaz umieszczania ciężkich przedmiotów /

NOPEX

GAP012 Zakaz umieszczania ciężkich przedmiotów

GAP013 Zakaz używania telefonów komórkowych /

NOPEX

GAP013 Zakaz używania telefonów komórkowych

GAP014 Zakaz wstępu z implantami /

NOPEX

GAP014 Zakaz wstępu z implantami

GAP015 Zakaz wkładania rąk do środka /

NOPEX

GAP015 Zakaz wkładania rąk do środka

GAP016 Zakaz spryskiwania wodą /

NOPEX

GAP016 Zakaz spryskiwania wodą

GAP017 Zakaz pchania /

NOPEX

GAP017 Zakaz pchania

GAP018 Zakaz siadania /

NOPEX

GAP018 Zakaz siadania

GAP019 Zakaz chodzenia po powierzchni /

NOPEX

GAP019 Zakaz chodzenia po powierzchni

GAP020 Zakaz używania windy w razie pożaru /

NOPEX

GAP020 Zakaz używania windy w razie pożaru

GAP021 Zakaz wstępu ze zwierzętami /

NOPEX

GAP021 Zakaz wstępu ze zwierzętami