CA001 Gaśnica ... kg proszku gaśniczego ABC - ogólna na / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA001 Gaśnica ... kg proszku gaśniczego ABC - ogólna naklejka na gaśnice

CA002 Gaśnica ... kg proszku gaśniczego BC - ogólna nak / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA002 Gaśnica ... kg proszku gaśniczego BC - ogólna naklejka na gaśnice

CA003 Gaśnica 1 kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA003 Gaśnica 1 kg proszku gaśniczego BC

CA004 Gaśnica 2 kg proszku gaśniczego ABC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA004 Gaśnica 2 kg proszku gaśniczego ABC

CA005 Gaśnica 2 kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA005 Gaśnica 2 kg proszku gaśniczego BC

CA006 Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego ABC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA006 Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego ABC

CA007 Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA007 Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC

CA008 Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA008 Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC

CA009 Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA009 Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC

CA010 Gaśnica 9 kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA010 Gaśnica 9 kg proszku gaśniczego BC

CA011 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego ABC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA011 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego ABC

CA012 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA012 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego BC

CA013 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA013 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego BC

CA014 Gaśnica 2 kg skroplonego CO2 BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA014 Gaśnica 2 kg skroplonego CO2 BC

CA015 Gaśnica 5 kg skroplonego CO2 BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA015 Gaśnica 5 kg skroplonego CO2 BC

CA016 Gaśnica 6 kg skroplonego CO2 BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA016 Gaśnica 6 kg skroplonego CO2 BC

CA017 Gaśnica 9 dm3 roztworu gaśniczego AB / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA017 Gaśnica 9 dm3 roztworu gaśniczego AB

CA018 Gaśnica ... kg proszku gaśniczego ABC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA018 Gaśnica ... kg proszku gaśniczego ABC

CA019 Gaśnica ... kg proszku gaśniczego BC / 3,70 zł netto/sztuka

NOPEX

CA019 Gaśnica ... kg proszku gaśniczego BC