BB001 Droga pożarowa /

NOPEX

BB001 Droga pożarowa znak BHP

BB002 Uruchamianie klap dymnych /

NOPEX

BB002 Uruchamianie klap dymnych znak ppoż

BB003 Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego /

NOPEX

BB003 Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego znak ppoż

BB004 Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego /

NOPEX

BB004 Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego znak ppoż

BB005 Kurek główny instalacji gazowej /

NOPEX

BB005 Kurek główny instalacji gazowej znak ppoż

BB006 Suchy pion Suchy pion /

NOPEX

BB006 Suchy pion znak ppoż

BB007 Przeciwpożarowy zbiornik wodny /

NOPEX

BB007 Przeciwpożarowy zbiornik wodny znak ppoż

BB008 Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody /

NOPEX

BB008 Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody znak ppoż

BB009 Dźwig przeciwpożarowy /

NOPEX

BB009 Dźwig przeciwpożarowy znak ppoż

BB010 Otwieranie klap przeciwpożarowych /

NOPEX

BB010 Otwieranie klap przeciwpożarowych znak ppoż

BB011 Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ew /

NOPEX

BB011 Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo

BB012 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu /

NOPEX

BB012 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znak ppoż

BB013 Hydrant wewnętrzny /

NOPEX

BB013 Hydrant wewnętrzny znak ppoż

BB014 Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ew /

NOPEX

BB014 Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo znak ppoż

BB015 Zawór hydrantowy /

NOPEX

BB015 Zawór hydrantowy znak ppoż

BB020 Nie używać dźwigu w przypadku pożaru /

NOPEX

BB020 Nie używać dźwigu w przypadku pożaru znak ppoż

BB021 Nie używać dźwigu w przypadku pożaru /

NOPEX

BB021 Nie używać dźwigu w przypadku pożaru znak ppoż

BB022 Dźwig dla straży pożarnej /

NOPEX

BB022 Dźwig dla straży pożarnej znak ppoż

BB023 Nie używać dźwigu w przypadku pożaru /

NOPEX

BB023 Nie używać dźwigu w przypadku pożaru