BA001 Palenie tytoniu zabronione /

NOPEX

BA001 Palenie tytoniu zabronione znak BHP

BA002 Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu /

NOPEX

BA002 Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione znak BHP

BA003 Zakaz gaszenia wodą /

NOPEX

BA003 Zakaz gaszenia wodą znak BHP

BA004 Nie zastawiać /

NOPEX

BA004 Nie zastawiać znak BHP

BA005 Zestaw sprzętu pożarowego /

NOPEX

BA005 Zestaw sprzętu pożarowego znak BHP

BA006 Hydrant wewnętrzny /

NOPEX

BA006 Hydrant wewnętrzny znak BHP

BA007 Gaśnica /

NOPEX

BA007 Gaśnica znak BHP

BA008 Telefon do użycia w stanie zagrożenia /

NOPEX

BA008 Telefon do użycia w stanie zagrożenia znak BHP

BA009 Alarmowy sygnalizator akustyczny /

NOPEX

BA009 Alarmowy sygnalizator akustyczny znak BHP

BA010 Drabina pożarowa /

NOPEX

BA010 Drabina pożarowa znak BHP

BA011 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarn /

NOPEX

BA011 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządz. ostrzegającego znak BHP

BA012 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarn /

NOPEX

BA012 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządz. ostrzegającego znak BHP

BA013 Uruchamianie ręczne /

NOPEX

BA013 Uruchamianie ręczne znak BHP

BA014 Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne /

NOPEX

BA014 Niebezpieczeństwo pożaru materiały łatwopalne znak BHP

BA015 Materiały utleniające Materiały utleniające /

NOPEX

BA015 Materiały utleniające znak BHP

BA016 Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe /

NOPEX

BA016 Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe znak BHP

BAF001 Gaśnica /

NOPEX

BAF001 Gaśnica znak BHP

BAF002 Hydrant wewnętrzny /

NOPEX

BAF002 Hydrant wewnętrzny znak BHP

BAF003 Drabina pożarowa /

NOPEX

BAF003 Drabina pożarowa znak BHP

BAF004 Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej /

NOPEX

BAF004 Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej znak BHP