AB 001 Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się znak /

NOPEX

AB 001 Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się znak BHP

AB 002 Miejsce zbiórki do ewakuacji znak BHP /

NOPEX

AB 002 Miejsce zbiórki do ewakuacji znak BHP

AB 003 Pojemnik z maskami ucieczkowymi znak BHP /

NOPEX

AB 003 Pojemnik z maskami ucieczkowymi znak BHP

AB 004 Rękaw ratowniczy znak BHP /

NOPEX

AB 004 Rękaw ratowniczy znak BHP

AB 005 Drabina ewakuacyjna znak BHP /

NOPEX

AB 005 Drabina ewakuacyjna znak BHP