BB022 Dźwig dla straży pożarnej znak ppoż

BB022 Dźwig dla straży pożarnej

Rozmiar i podłoże znaku:  A1/fsn, B1/ptfsn


znaki ochrony przeciwpożarowej wykonane zgodnie z PN-EN 81-72


Legenda:
BB - 10 x 14,8 cm
C1 - 15 x 15 cm
CB - 15 x 22,2 cm
D1 - 20 x 20 cm
D4 - 25 x 25 cm
DB - 20 x 29,6 cm
CE - 15 x 30 cm
DE - 20 x 40 cm
EL - 35 x 51,8 cm
G1 - 50 x 50 cm


Podłoże znaków:
f - folia (naklejka)
s - fotoluminescencyjny
n - nieświecący
td - płyta systemu TD (płyta sztywna o podwyższonych parametrach i wyższej jakości)
p - płyta sztywna


Ceny jednostkowe PLN netto:
D4/pn - 13,20 PLN
G1/pn - 55 PLN
BB/ps - 11,00 PLN
BB/pn - 3,00 PLN
BB/ts - 12,20 PLN
BB/fs - 8,40 PLN
BB/fn - 1,90 PLN
CB/ps - 16,60 PLN
CB/pn - 6,60 PLN
CB/ts - 18,80 PLN
CB/fs - 12,60 PLN
CB/fn - 3,20 PLN
DB/ps - 21,00 PLN
DB/pn - 13,00 PLN
DB/ts - 22,60 PLN
DB/fs - 16,20 PLN
DB/fn - 6,00 PLN
EL/ps - 36,20 PLN
EL/pn - 32,00 PLN
EL/ts - 52,40 PLN


Zamówienia prosimy przesyłać faxem lub emailem