AC003 Ciąg ewakuacyjny znak BHP AC 003 Ciąg ewakuacyjny znak BHP /

AC 003 Ciąg ewakuacyjny znak BHP

AC 003 Ciąg ewakuacyjny znak BHP

znaki ewakuacyjne wykonane zgodnie z PN-92/N-01256/0; PN-92/N-01256/01; DIN 67 510; ISO / FDIS 17398

Formaty i podłoża znaku (do wyboru):
AY/ts
BJ/ts
 
Legenda - objaśnienie znaków tablic naklejek:

Rozmiary znaków:
AY - 5 x 80 cm
BJ - 10 x 80 cm


Podłoża znaków (do wyboru):
t - płyta systemu TD (płyta sztywna o wyższej jakości)
s - fotoluminescencyjny, świecący


Ceny znaków jednostkowe netto:
AY/ts - 48 PLN
BJ/ts - 82,40 PLN